Doctoraatsverdediging Johan De Mey
CT-fluoroscopy in interventional radiology

Niet-vasculaire, diagnostische en therapeutische interventies onder beeldgeleiding winnen meer en meer aan belang in de moderne geneeskunde. Deze verhoogde vraag naar een meer invasieve diagnostische en therapeutische aanpak in de radiologie kan verklaard worden aan de hand van verschillende factoren: de technische evolutie van de begeleidende beeldvorming en van het interventiemateriaal, de noodzaak aan doorgedreven morfologische, anatomo- pathologische en biologische stadiering binnen de moderne oncologie, de globale trend naar de minder invasieve percutane benadering van letsels en ten slotte de economische en maatschappelijke druk om zo snel mogelijk een accurate diagnose te stellen.
Dit eindwerk is een wetenschappelijke benadering van 10 jaar ervaring met interventies onder CT en CT-fluoroscopie begeleiding. De methodologie, technische aspecten en complicaties van CT-fluoroscopie geleide interventies worden beschreven en vergeleken met interventies onder klassieke CT begeleiding. Het volgen van de naald in reële tijd tot in de nodule of de massa verhoogde duidelijk de mogelijkheden. De stralingsdosis voor patiënten en personeel bleek controleerbaar en vergelijkbaar met deze in andere interventionele radiologische procedures. Enkele specifieke mogelijkheden van CT-fluoroscopie werden verder ontwikkeld, zoals de plaatsing van een radio-opake merker als hulp bij stereotactische radiotherapie en het aanleggen van een locoregionaal paravertebraal thoracaal blok voor pijnstilling tijdens ablatie van leverletsels.

 

 

 

 

Terug naar doctoratenoverzicht