Doctoraatsverdediging Katelijn Decochez
Prediction of beta cell loss by islet autoantibodies: implications for prevention trials in humans

Type 1 diabetes is een heterogene aandoening met een lange verborgen ziektefase die uitgelokt of versneld wordt door een samenspel van onvolledig gekende externe en genetische factoren. De ziekte breekt klinisch uit wanneer het immuunsysteem het grootste deel der insuline producerende cellen in de pancreas vernietigd heeft. Insuline behandeling geneest de ziekte niet en kan niet volledig vermijden dat verhoogde bloedglucosespiegels chronische diabetescomplicaties doen ontstaan. Patiënten die snel hun resterende insulinecellen verliezen na diagnose zijn moeilijker metabool te regelen en hebben meer risico op invaliderende verwikkelingen. Preventiestrategieën dienen dus gericht te zijn op preservatie van insulinecellen bij pasontdekte patiënten of hun risicodragende verwanten en dan vooral bij degenen die het snelst insulinecellen dreigen te verliezen.Dankzij de inzet van tientallen Belgische artsen en veldwerkers - leden van het Belgisch Diabetes Register - werden gegevens en bloedmonsters verzameld bij meer dan 11.000 nieuwe diabetes patiënten en verwanten onder 40 jaar. Het voorliggende werk beoogde om vertrekkend van deze representatieve studiegroepen en van vroege immune en genetische merkers van diabetes, objectieve biologische criteria te ontwikkelen ter identificatie van patiënten en verwanten met hoog risico op versneld verlies van insulinecellen. Er werd vastgesteld dat de aanwezigheid van welbepaalde diabetes autoantilichamen - in combinatie met jonge leeftijd of specifieke genetische kenmerken - dergelijke groepen hoogrisico personen kon helpen selecteren. Deze observaties dienden als basis voor het uitwerken en starten van 2 preventiestudies - 1 bij verwanten en 1 bij patiënten - in België. Het rekruteren van proefpersonen met meer homogeen risico op verlies aan insulinecellen zou het aantal deelnemers verminderen dat nodig is om een significant effect van zo'n interventie te kunnen vaststellen.

 

 

 

 

Terug naar doctoratenoverzicht