DOCTORAAT FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN

Bart Verheyden

1 juni 2006

Antipicornaviral Compounds :
Modes of Action,
Use as Research Tools and as Vaccine
Stabilisers

Promotor :
Prof. B. Rombaut

 

Terug naar doctoratenoverzicht