DOCTORAAT FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN

Bart Stragier

30 juni 2006

Characterization of the Interaction between
Angiotensin Fragments and the Central
Neurotransmitter Systems.

Promotor :
Prof. dr. Y. Michotte
Co-Promotoren :
Prof. S. Sarre
Prof. I. Smolders
Prof. P. Vanderheyden

 

Terug naar doctoratenoverzicht