DOCTORAAT FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN

Nele Matthijs

26 januari 2006

Computer - Assisted Method
Development Applied to the Chiral
Separation of Products of
Pharmaceutical Importance

Promotor :
Prof. Y. Vander Heyden

 

Terug naar doctoratenoverzicht