DOCTORAAT FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN

Debby Mangelings

20 maart 2006

Evaluation of Capillary
Electrochromatography as Chiral
Separation Technique
Definition of a Generic Separation Strategy

Promotor :
Prof. Y. Vander Heyden

 

Terug naar doctoratenoverzicht