GF- wetenschappers Lara Pivodic en Kim De Veirman verkozen als lid van de Jonge Academie

  • Afdrukken

De Jonge Academie verwelkomt weldra tien nieuwe leden. Drie ervan zijn verbonden aan de VUB: Lara Pivodic, Kim De Veirman, beiden uit de life sciences en archeoloog Barbora Wouter. Ze worden samen met de overige nieuwe leden geïnaugureerd tijdens een online publieksevent op 26 maart.

Lara Pivodic onderzoekt vanuit internationaal perspectief hoe gezondheidszorg en het maatschappelijk beleid kunnen bijdragen tot een goede laatste levensfase en een goede dood voor ouderen. Met onderzoeksmethodes uit de medische en sociale wetenschappen bestudeert ze de laatste levensjaren en -maanden van ouderen uit verschillende landen en evalueert ze de effecten van palliatievezorgprogramma’s voor patiënten, naasten en zorgverleners.

Kim De Veirman is biomedica en onderzoekt nieuwe, gepersonaliseerde behandelingen voor patiënten met hematologische kankers. Met behulp van nanobodies - kleine eiwitten die voorkomen in het bloed van kameelachtigen - en immuuntherapie (o.a. CAR-T-celtherapie) probeert ze de residuele kankercellen te bestrijden. Haar focus ligt op translationeel kankeronderzoek, met als doel de diagnose en behandeling van hematologische kankers te verbeteren.

Barbora Wouters is onderzoeksprofessor in de geo-archeologie. Ze specialiseert zich in de microscopische studie van vroegmiddeleeuwse steden in de Lage Landen en Vikingsteden in Scandinavië. Daarnaast zet ze zich in voor publieksarcheologie via o.a. het tijdschrift Ex situ, alsook voor gelijke kansen binnen de archeologische en academische sector.

Naast de drie VUB-wetenschapsters treden ook vijf nieuwe jonge wetenschappers van KU Leuven, een wetenschapper van UHasselt en een van UAntwerpen toe tot de Jonge Academie. Een overzicht van alle nieuwe leden is te vinden op de website van de Jonge Academie.

De Jonge Academie

De Jonge Academie is een interdisciplinaire en interuniversitaire ontmoetingsplaats van jonge toponderzoekers en -kunstenaars met een eigen kijk op wetenschap, maatschappij, kunst en beleid. Via standpunten, opinies en evenementen over actuele thema’s wil zij bijdragen aan de publieke beeldvorming over wetenschap en aan het debat over wetenschapsbeleid, specifiek vanuit het perspectief van de jonge academicus en kunstenaar.

Lara PidovicKim De Veirman