Farmaceutische wetenschappen

De geneesmiddelenwereld kent momenteel een grote evolutie. Doordat we het menselijk lichaam steeds beter gaan begrijpen, worden geneesmiddelen steeds meer afgestemd op de te behandelen symptomen en zullen er in de (nabije) toekomst nieuwe toedieningsvormen aan te pas komen.

Zorgsector is in beweging

Maar ook de zorgsector zelf beweegt. Zo zijn de patiënten veel mondiger geworden, zijn ze beter geïnformeerd en beslissen ze mee over hun behandelingswijze.

Apothekers van de toekomst

De opleiding Farmaceutische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel bereidt toekomstige apothekers voor op al deze facetten van de farmaceutische wetenschappen.

Ben je geïnteresseerd in het verrichten van onderzoek naar een aantal hersenaandoeningen zoals epilepsie en de ziekte van Parkinson? In de levertoxiciteit van een bepaalde molecule? In de effecten van cosmetische producten op de huid? In de levenscycli en de infectiviteit van virussen? In snelle en innoverende analytische bepalingsmethoden voor geneesmiddelen? In het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelenvormen? In het verbeteren van de farmaceutische zorg in de apotheek?

Dan heb je alvast een aantal belangrijke redenen om Farmaceutische wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel te gaan studeren.

 

 

Bachelor en Master in de Farmaceutische Wetenschappen

Website

Toelatingsvoorwaarden