Bureau van het Faculteitsbestuur

Decaan:

Prof. Dr. Peter In't Veld

Vice-decaan en directeur studentenzaken en UMC aangelegenheden:

Prof. Dr. Dirk Devroey

Directeur onderzoek:

Prof. Dr. Ivan Bautmans

Directeur onderwijs:

Prof. Dr. Nicole Poulairt

Academisch secretaris:

Prof. Dr. Tamara Vanhaecke

Faculteitssecretarissen:

Mevr. Chantal Vermoesen

Mevr. Caroline Pouders