Bureau van het Faculteitsbestuur

Decaan:

  • Prof. Dr. Dirk Devroey

Vice-decaan en directeur Onderwijs & UMC-aangelegenheden:

  • Prof. Dr. Nicole Pouliart

Academisch Secretaris:

  • Prof. Dr. Tamara Vanhaecke

Directeur Studentenzaken:

  • Prof. Dr. J. de Mey

Directeur Onderzoek:

  • Prof. Dr. K. Putman

Faculteitssecretarissen:

  • Mevr. Chantal Vermoesen
  • Mevr. Caroline Pouders