Em. prof. dr. Wim Betz overleden

Afgelopen zaterdag, op 8 juni, is em. prof. dr. Wim Betz overleden na een lange ziekte. Hij werd 76 jaar.

Wim Betz begon zijn carrière als huisarts alvorens hij huisartsgeneeskunde ging doceren aan de Vrije Universiteit Brussel. Tot 2007 was hij ook diensthoofd van het Centrum voor Huisartsenopleiding aan de VUB.

Professor Betz liet zich opmerken als een kritisch denker die zowel traditionele evidenties als nieuwe alternatieven beoordeelde op hun wetenschappelijke waarde, zonder daarbij een blad voor de mond te nemen. In zijn onderwijs aan toekomstige huisartsen gaf hij in de jaren '80 al lessen over levensbeëindiging en euthanasie. Hij doceerde ook een cursussen over de kritische studie van alternatieve geneeswijzen en over evidence based medicine (EBM).

Prof. dr. Dirk Devroey herinnert zich zijn voorganger en mentor als een kritisch denker die zijn tijd vooruit was: "Hij was een lichtend voorbeeld voor iedereen die bewijskracht wilde in het medisch handelen, nog voor er sprake was van EBM. Als student aan de VUB leerde hij ons ook omgaan met euthanasie, nog voor dat wettelijk geregeld was."

Wim Betz was stichtend lid, voorzitter en erevoorzitter van de 'Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudowetenschap en het Paranormale' (SKEPP). Jarenlang zou hij met SKEPP alternatieve geneeswijzen en pseudowetenschap op de korrel nemen. Ook toen hij reeds ziek was, bleef Wim Betz zich op publieke fora kritisch uitlaten en waarschuwde hij onder meer voor de opkomst van antivaccinatiebeweging.

De faculteit Geneeskunde en Farmacie van de VUB houdt eraan zijn nabestaanden, vrienden, collega's en sympathisanten te condoleren met het verlies van een bezield man met een scherpe geest.