Em. prof. dr. Jean-Jacques Amy titularis Leerstoel Willy Calewaert 2017

Centrale thema: "Vrouw, geneeskunde en maatschappij"

De colleges van de Calewaert Leerstoel 2017 zijn geïnspireerd door de geest van de Verlichting en universele waarden die uit deze baanbrekende culturele en politieke omwenteling voortvloeiden (de scheiding der machten, andere fundamenten van de democratie, …) alsook later ontwikkelde concepten zoals het zelfbeschikkingsrecht over eigen lichaam en voortplanting, en de na te streven volstrekte gelijkheid van man en vrouw.

De invloed van ziekte – meer bepaald deze met een epidemisch karakter - op de samenleving wordt besproken. Professor Amy zal ruime aandacht besteden aan de ontwikkeling van kritisch inzicht, rationalisme, assertiviteit, de sociale implicaties van de beoefening van de geneeskunde en zal een lans breken voor de noodzaak aan burgerlijke ongehoorzaamheid die, in bepaalde omstandigheden, niet alleen gerechtvaardigd is, maar ook vereist om een einde te stellen aan machtsmisbruik en het tot stand komen van sociale vooruitgang. Naast het bijbrengen van kennis behoort het sensibiliseren van studenten en medewerkers voor ieder van deze onderwerpen tot het takenpakket van de volwaardige universiteit.

PROGRAMMA

29 september Inaugurale rede met aansluitend receptie om 18u00 in auditorium Piet Brouwer op de Brussels Health Campus van de VUB, Laarbeeklaan 103 in Jette.

De Leerstoel Willy Calewaert 2017 omvat de volgende lezingen:

  • 06 oktober Ziekte en samenleving: een kruisbestuiving
  • 13 oktober Geneeskunde: sociaal bewogen … of niets
  • 20 oktober Vrouwenrechten: bedenkingen over geweldplegingen op vrouwen
  • 27 oktober Geboorteregeling: een historisch overzicht
  • 10 november De wereld waarin wij leven
  • 17 november Een taak voor de universiteit: burgerlijke en politieke bewustmaking

Alle lezingen vinden plaats van 13u00 tot 14u00 in het Auditorium Piet Brouwer op de Brussels Health Campus van de VUB, Laarbeeklaan 103 in Jette.

TITULARIS

Jean-Jacques Amy, geboren te Antwerpen, is emeritus hoogleraar Gynaecologie en Verloskunde (G & V) aan de Faculteit Geneeskunde en Farmacie van de VUB. Bij het beëindigen van zijn studies aan het Koninklijk Atheneum Berchem (Antwerpen), besloot hij arts te worden. Hij promoveerde in 1965 aan de Faculteit Geneeskunde van de Université Libre de Bruxelles en behaalde een jaar later het diploma in de Tropengeneeskunde, aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen. Hij kreeg zijn opleiding in zijn later specialisme in de Verenigde Staten, aan het Medical College of Virginia, in Richmond, VA, en het Mount Sinai Hospital in New-York. Hij was vervolgens Lecturer in de Dienst G & V aan het New Mulago Hospital, Makerere University, in Kampala, Oeganda; Werkleider in de Eenheid Obstetrie aan het Academisch Ziekenhuis (AZ) van de Rijksuniversiteit Gent; Adjunct in de Dienst G & V van het Universitair Ziekenhuis Sint-Pieter te Brussel, en Kliniekhoofd, dan Diensthoofd in de Dienst Gynaecologie-Andrologie-Obstetrie van het AZ-VUB, het huidige UZ Brussel.

Tijdens zijn medische loopbaan toonde Amy een bijzondere interesse voor- en schreef hij meerdere artikels over onderwerpen zoals prostaglandines, baarmoederactiviteit, zwangerschapsafbreking, kinder- en adolescentengynaecologie, pathologie van de vulva (met inbegrip van vrouwelijke genitale verminkingen), postpartumbloeding, geboorteregeling. Hij was de coördinerende auteur van (i) een monografie over de rol van de prostaglandines in de menselijke voortplanting, (ii) (met Prof. Michel Thiery) van een leerboek over de G & V en (iii) een leerboek over de kinder- en adolescentengynaecologie. Hij was tevens de hoofdredacteur van het Jaarboek van de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (VVOG) en voorzitter van de VVOG alsook van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Gynaecologie en Verloskunde. In 1990 kende de International Humanist and Ethical Union hem de Distinguished Humanist Award toe voor zijn inzet in de strijd voor de depenalisering van abortus; de andere laureaat, dat jaar, was Alexander Dubcek.

Na zijn emeritaat was Jean-Jacques Amy de hoofdredacteur van het European Journal of Contraception and Reproductive Health Care en co-voorzitter van de Fédération Laïque de Centres de Planning Familial. In 2017 verscheen zijn essay ‘La Bête rôde encore’, over het aanzetten tot haat waarin Amy de grenzen van de vrijheid van meningsuiting aftast en de gruwelen veroorzaakt door de onbeperkte uiting van haatgevoelens toelicht.

SCHENKER

deMens.nudeMens.nu