Eerbied voor de eigen keuze

Tijdens je leven kan je vaak in alle vrijheid keuzes maken. Dat zou ook zo moeten zijn bij je levenseinde.

Vandaag merken we dat, ondanks een duidelijk wettelijk kader, de vrijheid van keuze bij het levenseinde door sommigen niet langer wordt gerespecteerd en zelfs met alle mogelijke middelen wordt bestreden.

Er is dus opnieuw een gebrek aan eerbied voor die eigen keuze.

Via deze site roepen we op je steun te betuigen aan iedereen die de meest finale beslissing zelf wil kunnen nemen.

Teken daarom de tekst van Etienne Vermeersch en medeondertekenaars.