Een witte jas om de schouders krijgen; de ultieme rite de passage voor een geneeskundestudent

Afgelopen zaterdag mochten de studenten van de eerste master Geneeskunde aan de VUB voor het eerst hun witte doktersjas aantrekken tijdens de traditionele Witte Jassenceremonie.

De eerste master Geneeskunde start in het tweede semester aan de klinische stages. Het is een moment waar deze studenten al lang naar uitkijken, ook al beseffen ze dat ze er met de doktersjas en de badge van het UZ Brussel ook een hele verantwoordelijkheid bijkrijgen. De Witte Jassenceremonie markeert deze overgang van auditorium naar kliniek op een plechtige manier. Alles bij elkaar maken deze studenten zich op voor 19 maanden stage. De VUB hecht traditioneel veel belang aan een interactieve bedside teaching; de studenten starten er eerder mee dan hun collega's aan andere
universiteiten en ze lopen ook meer stages.