Doctoraten

  • Afdrukken

Reglementen:

Het Centraal Reglement voor de Toekenning van de Academische Graad van Doctor én de bijkomende richtlijnen betreffende het doctoraatstraject in de Faculteit GF (versie 2019) vindt u hier.

U kan meer informatie vinden op de webpagina's van de Doctoral School Life SciencesDoctoral School Life Sciences en de algemene webpagina rond Doctoreren aan de VUBDoctoreren aan de VUB.

Specifiek voor de faculteit GF zijn er bepaalde richtlijnen die gevolgd dienen te worden bij het indienen van een PhD thesis door een kandidaat.
 
De te volgen procedure en richtlijnen voor de kandidaat en de juryvoorzitter zijn weergegeven in een flowchart en een word document welke gebruikt moet worden om toestemming tot indiening te vragen bij de facultaire doctoraatsopvolging commissie.
 
U kan beide via onderstaand links bekomen:
 
Schema PhD indienen GF (NL)
Letter to the FDC President

Verdedigde (en nog te verdedigen) Doctoraten Academiejaar 2018-2019

Verdedigde (en nog te verdedigen) Doctoraten Academiejaar 2017-2018

Verdedigde (en nog te verdedigen) Doctoraten Academiejaar 2016-2017

Verdedigde Doctoraten Academiejaar 2015-2016

Verdedigde Doctoraten Academiejaar 2014-2015

Verdedigde Doctoraten Academiejaar 2013-2014

Verdedigde Doctoraten Academiejaar 2012-2013 

Verdedigde Doctoraten Academiejaar 2011-2012

Verdedigde Doctoraten Academiejaar 2010-2011

Verdedigde Doctoraten Academiejaar 2009-2010

Verdedigde Doctoraten Academiejaar 2008-2009

Verdedigde Doctoraten Academiejaar 2007-2008

Verdedigde Doctoraten Academiejaar 2006-2007

Verdedigde Doctoraten Academiejaar 2005-2006

Verdedigde Doctoraten Academiejaar 2004-2005