De zorg van vandaag en morgen is een gedeeld verhaal

UZ Brussel blikt terug op 2017 en rapporteert over de ZORG in 2030.

Met de ogen van 40 getuigen blikt het UZ Brussel terug op 2017. Op de site www.eengedeeldverhaal.bewww.eengedeeldverhaal.be stelt het universitair ziekenhuis van de VUB ook de eindconclusies voor van de maatschappelijke dialoog ZORG2030 voor; een vooruitblik naar de gezondheidszorg van overmorgen.

Graph jaarsverslagUZ terugblik 2017

"Als we écht iets belangrijks willen bereiken voor de zorg van de toekomst, dan moeten we het samen doen. Want de zorg van de toekomst is een gedeeld verhaal."

 

De patiënt holistisch benaderen

De gezondheidszorg is een verhaal van mensen, voor mensen. Daarom stelt het UZ Brussel in zijn jaarverslag op www.samenkrachtig.bewww.samenkrachtig.be 40 krachtige, korte filmische getuigenissen voor omdat het universitair ziekenhuis in 2017 40 jaar bestond. Ze vormen één groot verhaal én een thermometer van de samenleving. Zo stelde het UZ Brussel vorig jaar een toename van de verbale agressie vanwege patiënten vast en opnieuw meer patiënten die een afbetalingsplan voor hun ziekenhuisfactuur vroegen. Vooral voor alleenstaande ouders (en alleenstaande moeders in het bijzonder) wegen de facturen zwaar door. Het afstemmen van de ziekenhuiszorg op de thuiszorg blijk ook een uitdaging te zijn. Het maakt de rol van de sociale werkers nog belangrijker. Het onderstreept ook de nood om de patiënt steeds holistisch te benaderen.

De zorgvraag blijft toenemen

Het aantal raadplegingen in het UZ Brussel steeg licht (369.410 in 2017, dat is +2,3% tegenover 2016, excl. spoed). Bij de opnames, waarvan het aantal relatief stabiel bleef (30.330 in 2017) was er een toename van het aandeel geplande zorg tegenover ongeplande, urgente opnames (+2,05% in 2017 tegenover 2016). Opvallend is wel dat het aantal personen dat zich rechtstreeks op de spoedgevallendienst aanmeldt blijft toenemen (+2,83% tegenover 2016). Heel wat mensen, vooral uit het Brusselse, hebben namelijk geen vaste huisarts, waardoor ze vaak rechtstreeks naar de spoedgevallendienst komen. De groei van de drie laagdrempelige satellietklinieken(Dilbeek, Etterbeek en Willebroek) toont duidelijk aan dat heel wat patiënten gebruikmaken van het zorgaanbod in hun nabijheid.

In 2017 werd in verschillende domeinen pionierswerk verricht, zowel op het vlak van behandelingen (met minder invasieve technieken, spitstechnologie en doorbraakgeneesmiddelen) als op dat van onderzoek, waarmee meerdere zorgverstrekkers in verschillende expertises patiënten een nieuw toekomstperspectief bezorgden, waardoor ze ook minder tijd in het ziekenhuis hoefden door te brengen. De gemiddelde ligduur is dan ook licht gedaald.

ZORG2030: de essentie is een gedeeld verhaal

“De toekomst van de zorg is in handen van ons allemaal samen. Met de maatschappelijke dialoog ZORG2030 gaven wij daarom samen met de VUB en verschillende partners de gelegenheid aan iedereen die van kortbij of veraf met zorg betrokken is om mee te denken over de gezondheidszorg van overmorgen en hun visie te delen op het digitaal dialoogplatform en tijdens de dialoogdagen. Uit de ideeën en visies die we verzameld hebben, blijkt dat de essentie een gedeeld verhaal is dat begint met het uittekenen van een duidelijke en gedragen visie die breed gedeeld, besproken en vastgelegd moet worden. Zo’n zorgvisie kan enkel gerealiseerd worden als er samenwerking is over alle schotten heen. Dit vraagt ook om organisatorische integratie, waarbij genezing en preventie best onder één politieke verantwoordelijkheid vallen. De mens moet daarbij voorgaan op het systeem. Daarom is de zorg van de toekomst ook een verhaal van waarden, waarin ethiek een essentiële component blijft,” stelt prof. Marc Noppen, CEO UZ Brussel, vast na de analyse van de 488 ideeën die op het ZORG2030 dialoogplatform werden gepubliceerd.

“De eindconclusies van ZORG2030 worden ongetwijfeld niet door iedereen gedeeld die aan de dialoog deelnam. Sommige lijken vanzelfsprekend, andere zijn veel minder evident, over nog andere bestaan duidelijk uiteenlopende visies. De bedoeling is vooral dat ze inspireren. En aansporen om buiten de klassieke kaders te denken. Want als de zorg fundamenteel moet veranderen, dan moeten we ook durven. We moeten grote, gedurfde experimenten realiseren. Durven denken en durven doen,” besluit hij.

12 krachtlijnen van de vernieuwde zorg

De 12 krachtlijnen om de vernieuwde zorg te inspireren en het gedetailleerde rapport worden voorgesteld op www.zorg2030.bewww.zorg2030.be. Daarbij wordt ook dieper ingegaan op wat dit betekent voor de patiënt, de zorgsector en voor het zorgsysteem.