Belangrijk bericht in verband met werken aan polikliniek UZ Brussel

Het einde van de wegenwerken aan de polikliniek is in zicht en - indien het weer dit toelaat - wordt op donderdag 29/11 de laatste laag asfalt aangebracht. De ingangen van P3 (parking bezoekers) en P4 (parking personeel) zullen hierdoor gedurende enkele uren onbruikbaar zijn. De toegang tot de parking wordt tijdelijk gegarandeerd via de doorsteek direct links bij het uitrijden van de tunnel. Om de hinder tot een minimum te beperken, zal de aannemer zoveel mogelijk rekening houden met het spitsuur. Aan het personeel wordt echter uitdrukkelijk gevraagd om de tijdelijke signalisatie én de aanwijzingen van de parkeerwachter nauwgelet op te volgen. Patiënten en bezoekers zullen die dag helaas heel even niet tot voor de deur kunnen rijden en worden ook afgeleid naar P3 via de tunnel. Vanop P3 kunnen ze dan over de brug via het nieuw aangelegde voetpad naar de polikliniek stappen. Vanaf vrijdag 30/11 is alles in principe terug genormaliseerd en in de komende weken wordt nog aan de herinrichting (parkeerstroken, zebrapaden, enz...) gewerkt.

 

Alvast bedankt voor ieders medewerking en begrip.