Amerikaanse Brian D. Novis Research Award voor Eline Menu en Elke De Bruyne

  • Afdrukken

VUB-onderzoekers Eline Menu en Elke De Bruyne ontvingen in Atlanta een Amerikaanse Brian D. Novis Research Award van de International Myeloma Foundation voor hun onderzoek naar multipel myeloom.

In 1995 startte de International Myeloma Foundation (IMF) het Brian D. Novis Research Grant programma ter nagedachtenis van haar medeoprichter. De IMF reikt jaarlijks prijzen uit om onderzoek naar myeloom te stimuleren en zo de kansen van patiënten te verbeteren. Tot op de dag van vandaag heeft de IMF meer dan 100 veelbelovende projecten gesteund, waaronder nu dat van professoren Eline Menu en Elke De Bruyne. Ze namen hun prijs in ontvangst tijdens de jaarlijkse meeting van de American Society of Hematology in Atlanta.

Multipel myeloom (MM) is een kanker gekenmerkt door een ongecontroleerde groei van plasmacellen in het beenmerg. De laatste jaren is er een enorme vooruitgang geboekt in de behandeling van de MM-patiënten onder andere dankzij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Toch hervallen de meeste patiënten door de aanwezigheid van overblijvende kankercellen na een effectieve eerste behandeling.

Een belangrijk kenmerk van multipel myeloom (MM) is de genomische instabiliteit, die leidt tot genetische defecten, drugresistentie en progressie van de kanker. De IMF kende Professor Elke De Bruyne een Brian D. Novis Research Junior Grant toe voor haar onderzoek naar de rol van protein arginine methyltransferase 5 (PRMT5) in de MM biologie, genomische instabiliteit en drugresponse.

Een andere oorzaak van herval, is de wisselwerking tussen de MM cellen en de beenmerg omgeving waarin ze zich nestelen. Professor Eline Menu ontving een Brian D. Novis Senior Award voor haar onderzoek naar de metabolische interactie tussen de MM cellen en hun omgeving.