Vrije Universiteit Brussel - Redelijk eigenzinnig

 1. Test

  Test

 2. VUB-doctoraat legt verband tussen detentie en ondraaglijk psychisch lijden bloot

  Studie analyseert euthanasieverzoeken van gedetineerden

  Caroline Devynck behaalde recent de graad van Doctor in de Criminologische Wetenschappen aan de VUB met het proefschrift ‘Imprisonment and mental suffering: Euthanasia requests by prisoners’. Onder begeleiding van haar promotor criminoloog prof. Sonja Snacken en co-promotor palliatief specialist prof. Wim Distelmans deed ze onderzoek naar het verband tussen detentie en ondraaglijk psychisch lijden. De studie geeft inzichten over hoe lange en onbepaalde straffen kunnen leiden tot ondraaglijk psychisch lijden en mogelijks tot een verzoek van euthanasie.

  Voor het behalen van haar doctorstitel voerde Caroline Devynck een kwalitatief onderzoek uit op basis van de levensverhalen van 16 participanten in combinatie met een analyse van hun gevangenisdossiers. De kandidaten werden geselecteerd op basis van hun euthanasieverzoek op grond van ondraaglijk psychisch lijden, waarvoor ze contact opnamen met ULteam (Uitklaring Levenseindevragen).

  “Uit het onderzoek blijkt dat de participanten allen een (levens)lange straf of een maatregel van onbepaalde duur uitzitten. Hun lijden bestaat uit een complex geheel van factoren waarbij de duur van de detentie, de beleving van het regime, de interacties met penitentiaire beambten en de toekomstperspectieven van de aanvragers betreffende hun re-integratie een belangrijke rol spelen”, licht Caroline Devynck toe. “Dit onderzoek helpt te begrijpen hoe lange en onbepaalde straffen ondraaglijk psychisch lijden kunnen creëren en zelfs aanleiding kunnen geven tot het verzoeken van euthanasie.”

  Sinds 2013 dienden geïnterneerden en gedetineerden euthanasieverzoeken in op grond van ondraaglijk psychisch lijden. Tijdens het onderzoek vanaf begin 2013 tot begin 2017 waren er 24 euthanasieverzoeken. De Belgische euthanasiewet van 28 mei 2002 erkent ondraaglijk psychisch lijden als legitieme grond als een ongeneeslijke aandoening dat lijden veroorzaakt; de wet sluit gedetineerden dus niet uit. De Basiswet van 2005 over het gevangeniswezen, in lijn met Europese Standaarden, stelt dat gedetineerden en geïnterneerden recht hebben op gezondheidszorg die gelijkswaardig is aan die in de vrije samenleving.

  “De specificiteit van de gevangeniscontext is echter ook gekend voor het teweegbrengen van leed, waardoor vragen rijzen over de impact van de gevangeniscontext op het ondraaglijk psychisch lijden, zoals uitgedrukt in de euthanasieverzoeken van gedetineerden. Die vragen vormden de basis voor dit onderzoek”, besluit Caroline Devynck.

 3. VUB-rector Caroline Pauwels: "We hebben maar één planeet aarde"

  Column verscheen eerder in De Tijd. Auteur: Caroline Pauwels, rector van de VUB en professor communicatiewetenschappen.

  De mars op Mars

  Is there life on Mars? Voor Bowie komt het antwoord te laat. Al tweette Beatle Ringo Starr dat ‘David Bowie will be pleased’, meteen na de succesvolle landing van de marsverkenner Perseverance vorige week. Na de zeven minuten van horror – de omschrijving van dat allerlaatste maar aartsmoeilijke stukje van de lange reis die op 30 juli begon – kregen we het uitbundige gejuich te zien van de vele NASA-medewerkers. De voorbereiding van de lancering gebeurde in volle pandemie, wat de prestatie alleen maar indrukwekkender maakt. En de landing – onder een andere president dan bij de lancering – was beslist opbeurend nieuws in deze schijnbaar uitzichtloze periode.  

  Een paar jaar geleden, in november 2018, kreeg ik de unieke kans om bij NASA een vergelijkbare landing van de Marslander InSight live en fysiek mee te maken. Ik heb al vaker gezegd dat die ervaring onvergetelijk was. Er is de onvoorstelbare precisie waarmee de hele operatie verloopt, het onderliggende wetenschappelijke teamwork ook, maar ook toen al troffen mij de emoties die zo’n missie losmaakte. Niet alleen bij de mensen van NASA, maar zowat overal in de wereld, ook bij ons. Terecht zijn we trots op het technologisch en wetenschappelijk vernuft dat Marsmissies mogelijk maakt. We hebben zo’n droom nodig.

  We hoeven niet zo nodig ‘dapper te gaan waar geen mens ooit is geweest’.

  Maar dromen zijn ook hier misschien een beetje bedrog. Door gesprekken met collega’s uit de natuurkunde en de exacte wetenschappen ben ik alvast een stuk genuanceerder geworden. Het prijskaartje is bijvoorbeeld astronomisch hoog: alleen al de robotjeep heeft meer dan 2 miljard gekost. Dat mag uiteraard, alleen is het niet perse zinvol om apparaten, laat staan mensen naar de maan of naar Mars te sturen.

  Vandaag kunnen we immers al gigantisch veel observeren met sensoren die zich op aarde of op satellieten net buiten de atmosfeer bevinden. Dat is zoveel goedkoper én efficiënter dan tuigen – al dan niet bemand - te laten neerploffen op Mars. En minstens even vernuftig. Signalen vanuit het heelal bereiken ons via ruimtetelescopen zoals Hubble, via het internationale Icecube-project op de Zuidpool waar wetenschappers - onder wie een aantal VUB-collega’s - hoogenergetische neutrino’s detecteren. We exploreren het universum aan de hand van radiogolven en met de geplande Einstein Telescoop via gravitatiegolven.    

  Kortom, we hoeven niet zo nodig ‘dapper te gaan waar geen mens ooit is geweest’. Ook al maakt het natuurlijk wel indruk, zo’n Marsmissie met een robotjeep. De Perseverance gaat op zoek naar sporen van (vroeger) microbiologisch leven. Maar zal ook mee de basis leggen voor toekomstige bemande missies naar de rode planeet.

  Laten we toch vooral hopen dat onze groeiende kennis van het heelal – in de eerste plaats door observatie -  onze kwetsbaarheid duidelijk maakt.

  De strijd om Mars is duidelijk op kruissnelheid gekomen. En dit in een wijzigend geopolitiek, maar ook commercieel opbod. China en de Verenigde Arabische Emiraten hebben intussen ook tuigen in een baan om onze buurplaneet. De Chinezen willen snel werk maken van een landing. Mars is in opmars als nieuwe arena om elkaar de loef af te steken. Om te imponeren met het eigen technologisch vernuft. En straks gaan we Mars ook nog commercieel exploiteren. Elon Musk wil mensen naar Mars brengen. Zijn Tesla Roadster die rond de zon draait met de levensgrote pop Starman aan het stuur en die andere Bowie-klassieker Space Oddity op eindeloze repeat – is een vroege promotie voor een nieuw soort toerisme: ruimtereizen Musk.     

  Laten we toch vooral hopen dat onze groeiende kennis van het heelal – in de eerste plaats door observatie - onze kwetsbaarheid duidelijk maakt. De beroemde Amerikaanse astrofysicus en wetenschapscommunicator Carl Sagan zei treffend dat ons begrip van de ruimte ons alleen maar kan aanzetten om heel goed voor de aarde te zorgen: ‘the pale blue dot’ is onze enige thuis.  Een lichtblauwe stip op een iconische foto die ruimtesonde Voyager 1 vanop zes miljard kilometer maakte. En wist Einstein al niet dat er maar twee dingen oneindig zijn: het universum en de menselijke domheid. En van het universum wist Einstein het nog niet helemaal zeker. Een reden te meer om de oproep van Carl Sagan eindelijk ter harte te nemen. We hebben maar één planeet aarde.

 4. VUB: Gloednieuwe Virtual Reality-sportbox voor pioniersonderzoek

  Innovaties maken sporten in virtuele wereld snel mogelijk

  Binnenkort starten aan de VUB onderzoeken naar sporten in de virtual reality. Een volledig nieuwe VR-box maakt dit mogelijk: een hoogtechnologische zaal waarin sporters gekoppeld worden aan digitale technologieën. Naast wetenschappers kunnen ook studenten en personeel van de VUB hier kennis maken met deze innovatieve manier van sporten. Het project komt er in samenwerking met de vereniging BRAVR SPORT.

  Sporten in Virtual Reality staat nog in de kinderschoenen, maar met grote spelers als Facebook en Microsoft, die volop investeren, worden headsets goedkoper en beter. Dit zal de populariteit behoorlijk versnellen. Ook met de ontwikkeling van free roaming VR headsets - dat zijn headsets waarbij je niet met een draad verbonden bent met een pc – kun je tegenwoordig vrij rond lopen, waardoor je meer mogelijkheden hebt om te sporten in VR. Van de gaming industrie, die groter is dan de film- en de muziek industrie samen, neemt VR nog maar twee procent in. Maar dat stijgt enorm snel. Er werden in 2020 68 miljoen VR headsets verkocht. In 2016 waren het nog maar vijf miljoen.

  Marc Sarens, VR-expert aan de VUB, licht toe: “VR-hardware kent een snelle opmars. Headsets zijn tegenwoordig beter en betaalbaarder, maar om met meerdere spelers in een ruimte te sporten is er ook een goede tracking nodig. In plaats van duurdere systemen met muursensoren, willen we in de VR-box gebruik maken van tracking ingebouwd in de vloer. We investeerden al 15.000 euro in het project: de headsets en de beeldschermen zijn aangekocht en de ruimte is klaar.” 

  Onderzoek naar sporten met VR

  De VR-box zal onder meer dienen voor wetenschappelijk onderzoek. Er wordt een onderzoeksgroep opgericht die wetenschappelijke studies naar sporten met behulp van virtual en augmented reality zal doen. Rondom VR-sporten worden twee onderzoeken opgezet, allen door doctoraatstudenten uitgevoerd. Er wordt vooral gekeken naar de meerwaarde van sporten in VR. Verschillende doelgroepen zullen aan bod komen, waaronder volwassenen, kinderen, senioren en mensen met een beperking. Onderwerpen zijn onder andere wat voor effect sporten in VR heeft op mensen met een beperking.  Maar ook zal de vergelijking worden gemaakt tussen sporten in VR en klassiekere sporten zoals squash.

  Tegelijkertijd wordt er een VR sportclub op de VUB opgericht om te onderzoeken in welke mate het grote publiek sporten in VR adapteert. Onder andere ploegsporten in Virtual reality zijn nog niet eerder bestudeerd.

  Virtuele sportgames

  De VUB biedt ook haar personeel en studenten de mogelijkheid om virtueel te sporten. Daarbij wordt vooral gemikt op activiteiten waarbij de deelnemers fysiek actief zijn in VR. Voorbeelden zijn individuele games zoals Beat Saber, Thrill of fight, Fit-VR en Creed rise to glory. Er zullen ook groepgames worden aangeboden zoals Hyperball, dat van eigen bodem afkomstig is. Dit is een multiplayer die met steun van Sport Vlaanderen wordt ontwikkeld en uitgebreid op de VUB zal worden getest. Zodra de coronasituatie er beter uitziet, wordt de VR-box in gebruik genomen.

 5. Leerstoel over dialoog tussen auteur en tekstverwerker

  Alexandra Saemmer bekleedt Lorand Chair Intermedialiteit

  De VUB-onderzoeksgroep CLIC – Centre for Literary and Intermedial Crossings – verwelkomt dit semester professor Alexandra Saemmer als eerste CLIC Lorand Chair Intermedialiteit. Alexandra Saemmer is gespecialiseerd in digitale literatuur en bekijkt vanuit dit perspectief de wisselwerkingen tussen schrijver, schrijfsoftware en digitale platforms. In het academiejaar 2020/21 zijn in het luik ‘onderzoek’ twee ‘leerstoelen’ opgericht: de Lorand Chair in Intermediality Studies en de Lonnoy Chair in Multilingualism Studies. 

  Alexandra Saemmer is professor informatie- en communicatiewetenschappen en co-directrice van het CEMTI laboratorium aan de Universiteit Parijs 8 in Frankrijk. Haar onderzoeksprojecten richten zich op de semiotiek en esthetiek van digitale media, lezen en schrijven op digitale platforms. Ze is auteur en redacteur van verschillende boeken en artikelen over digitale teksten, en ze schrijft ook 'papieren' poëzie en fictie in het Duits en Frans, en digitale poëzie en fictie op Facebook. U vindt meer informatie via de volgende link: https://cemti.univ-paris8.fr/?alexandra-saemmer

  Prof. Saemmer zal de komende vier maanden aan de VUB te gast zijn, ook al maakt COVID-19 het tegenwoordig onmogelijk dat ze in levende lijve in Brussel aanwezig is.

  In het kader van haar gastdocentschap zal Prof. Saemmer twee publieke lezingen en een workshop geven. 

  De Engelstalige inaugurale lezing ‘“What’s on your mind?” – A Literary Dialogue with the Machine-Computer’ vindt plaats op woensdag 24 februari om 19u00. Meer info: https://clic.research.vub.be/en/inaugural-lecture-of-the-clic-lorand-chair-intermediality-alexandra-saemmer-0

  De leerstoelen Lorand Chair in Intermediality Studies en de Lonnoy Chair in Multilingualism Studies zijn opgericht uit de legaten Lorand en Lonnoy, die beheerd worden door VUB Foundation.

  VUB Foundation

  De VUB Foundation werft filantropische fondsen bij bedrijven, organisaties en particulieren. Het beleid van de fondsenwervende dienst van de VUB steunt op de overtuiging dat elke filantropische gift maatschappelijke return krijgt. Wat u geeft aan de VUB krijgt u terug.

 6. VUB-CAVA maakt oeuvre van GAL digitaal en toegankelijk

  De VUB sloot recent een overeenkomst met cartoonist en tekenaar GAL (Gerard Alsteens) om zijn hele oeuvre te digitaliseren. Het werk van GAL, die in 2019 een VUB-eredoctoraat kreeg, is bij uitstek een kritisch oeuvre en weerspiegelt zowel de Belgische als de wereldproblematieken.

  CAVA (Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven), een erkend landelijk archief, zal GAL’s hele oeuvre laten ontsluiten. CAVA verzamelt, bewaart en beheert het erfgoed van de VUB en van de vrijzinnig-humanistische gemeenschap in Vlaanderen en Brussel.

  Voor de digitalisering zal CAVA de scanapparatuur van de Nationale Plantentuin in Meise gebruiken. De gedigitaliseerde werken van GAL worden daarna online ontsloten en zijn daardoor beschikbaar voor onderzoek, onderwijs en voor een breder publiek. Ze kunnen gebruikt worden voor onderzoek in de geschiedenis, politieke wetenschappen, kunstgeschiedenis en communicatiewetenschappen, maar ook om nieuwe tentoonstellingen te maken rond maatschappelijke onderwerpen die de VUB en de vrijzinnige gemeenschap nauw aan het hart liggen.

  CAVA-Archief GAL

 7. VUB waarschuwt voor phishingmails

  Er is momenteel een phishing e-mailcampagne actief met als onderwerp ‘Offerte aanvragen (Vrije Universiteit Brussel)’. Deze e-mails bevatten een attachment met virus. De e-mails worden verzonden vanuit een vervalst VUB e-mailadres, waaronder ook die van onze rector Caroline Pauwels.

  Deze e-mails werden niet vanuit de VUB verzonden, er werd geen VUB-account gehackt. De cybercrimineel heeft de VUB e-mailadressen vervalst d.m.v. ‘spoofing’, een techniek waar de VUB spijtig genoeg weinig kan tegen ondernemen.

  Mocht je die phishingmail ontvangen, gelieve hem dan meteen te verwijderen. In geen geval het attachment openen. Mocht je dit reeds gedaan hebben, verwittig dan de ICT-diensten zodat deze je systeem kunnen scannen op virussen.

  Ontvang je een antwoord van iemand die de betreffende phishingmail heeft ontvangen, gelieve hem of haar op de hoogte te stellen dat hij of zij jammer genoeg een nepmail heeft ontvangen, en dat de VUB alles in het werk stelt om zulke voorvallen in de mate van het mogelijke te vermijden. 

 8. Jong NVA erkend als studentenvereniging

  Jong NVA wordt aan de VUB erkend als studentenvereniging. In eerste instantie was de aanvraag door de studentenraad afgewezen met vragen over het dossier. De beroepscommissie oordeelde na een hoorzitting met de vereniging dat het de erkenning kon verlenen aan Jong N-VA VUB, te beginnen met een proefperiode van drie jaar. De studentenraad verwelkomt de studentenvereniging en kijkt uit naar een fijne en constructieve samenwerking. 

  Elk semester is er één erkenningsronde waar de studentenraad de aanvragen van verenigingen die zich willen laten erkennen als VUB-studentenvereniging beoordeelt. De studentenraad analyseert en beoordeelt de aanvragen telkens grondig en kritisch aan de hand van het aanvraagdossier, de ingeleverde adviezen en de plenaire bespreking. Op basis van dat materiaal besliste de studentenraad op 7 december 2020 om Jong N-VA VUB nog niet te erkennen als VUB-studentenvereniging. De raad nodigde de vereniging uit om over een aantal vraagstukken binnen de feitelijke werking van hun vereniging na te denken en te beantwoorden tegen de volgende erkenningsronde, in april 2021. Ter ondersteuning van dat proces was er tussen de voorzitter van de studentenraad en de voorzitter van Jong N-VA VUB al een goed en constructief contact. Jong N-VA VUB besliste toch in beroep te gaan tegen de beslissing van de studentenraad; die democratische mogelijkheid is inderdaad voorzien via de beroepsprocedure studentenvoorzieningen.

  De beroepscommissie studentenvoorzieningen heeft een volheid van bevoegdheid; de commissie kan in de plaats van de studentenraad treden en de genomen beslissing bevestigen of herzien. De commissie studentenvoorzieningen oordeelde dat de kritische houding van de studentenraad bij een aantal elementen die ter sprake kwamen in de erkenningsaanvraag terecht waren. Maar op basis van het aanvraagdossier en een hoorzitting met Jong N-VA VUB heeft de commissie beslist om de beslissing van de studentenraad te herzien. Die herziening houdt in dat Jong N-VA VUB erkend wordt als gewoon erkende studentenvereniging aan de VUB, te beginnen met een gangbare proefperiode van drie jaar.

  Naar aanleiding van deze beslissing heet de studentenraad Jong N-VA VUB graag welkom binnen de VUB-gemeenschap van erkende verenigingen. Ze juichen toe dat met de komst van Jong N-VA het pluralistische karakter en de diversiteit van het verenigingsaanbod voor onze VUB-studenten kunnen verbreden. 

 9. VUB belt al haar studenten op om hun welzijn te monitoren

  Persoonlijk contact met meer dan 16.000 studenten

  De coronacrisis drukt zwaar op het welzijn van studenten. Uit recent onderzoek blijkt dat studenten meer angst, stress en depressieve gevoelens ervaren sinds het begin van de pandemie. Daarom steekt de VUB op initiatief van rector Caroline Pauwels haar studenten een hart onder de riem met het project ‘VUB geeft om jou’. De universiteit zal in maart 2021 elke VUB-student opbellen voor een gesprek over hun welzijn.

  Voor de opbelactie doet de VUB een beroep op haar masterstudenten Psychologie. De vaste equipe studentenpsychologen, die al jaren fantastisch werk levert, wordt al overspoeld door de reguliere zorg in coronatijd. Voor dit project zullen speciaal 150 studenten worden aangeworven als jobstudenten. Zij zullen in maart 2021 een kort telefonisch gesprek van ongeveer vijftien minuten voeren met elke VUB-student, zowel bachelors als masters. Het gaat om meer dan zestienduizend studenten die ze moeten bellen. De deelnemende masterstudenten krijgen een korte training waarin ze telefonische gespreks- en interviewvaardigheden inoefenen en ze leren hoe ze adequaat kunnen reageren op het verhaal van studenten.

  Naast vragen als ‘Hoe gaat het met je?’ zullen de VUB-masterstudenten Psychologie ook een aantal gerichte vragen stellen aan hun medestudenten. Dat gebeurt aan de hand van een gevalideerde vragenlijst, waarmee de universiteit een inschatting over het mentale welzijn van haar studenten kan maken. Mocht uit het telefoongesprek blijken dat de student het moeilijk heeft, zal hij/zij op de hoogte worden gebracht van mogelijke hulpbronnen of professionele hulp.

  De organisatie en inhoudelijke invulling is in handen van professor klinische psychologie Imke Baetens en decaan prof. Johan Vanderfaeillie. Imke Baetens: “De studenten hebben zich massaal en snel aangemeld om de telefonische consults voor de VUB te doen. Ze beseffen dat dit belangrijk is voor al hun medestudenten in Corona. Omdat dit professioneel en op niveau moet worden behandeld worden de studenten als jobstudenten betaald en worden ze gerekruteerd uit de masteropleiding klinische psychologie. Met een aantal gerichte vragen toetst zo’n masterstudent Psychologie af hoe het met de student gaat. Het is een grootschalig project dat veel inspanning kost, maar nog meer voldoening geeft. Bovendien kunnen we op basis van de uitkomsten ons beleid uitstippelen.”Dit project en de training van de masterstudenten psychologie wordt mede mogelijk gemaakt door het team van het Brussels University Consultation Center (BRUCC).

  Initiatiefneemster voor de opbelactie, rector Caroline Pauwels, licht toe: “De gerichte vragen laten toe om het mentale welzijn van de VUB-studenten in kaart te brengen. Na afloop van het onderzoek zullen de vergaarde, anonieme data geanalyseerd worden. Op basis daarvan kunnen wijzigingen op beleidsniveau worden doorgevoerd die ervoor zorgen dat het mentale welzijn van VUB-studenten beter gemonitord én ondersteund wordt.”

  Studenten die liever niet opgebeld worden, kunnen dat aangeven via een toestemmingsformulier in de nieuwsbrief over de opbelactie.

  Opbelactie deel van VUB-project ‘Leave No One Behind

  De opbelactie ‘VUB geeft om jou’ maakt deel uit van het grootschalig VUB-project ‘Leave No One Behind’, dat inzet op de bevordering van het welzijn van haar studenten. Daarmee steunt de VUB haar studenten, geeft ze hen moed en helpt ze waar nodig op verschillende domeinen (financieel, sociaal en mentaal welzijn).

  Binnen het domein van mentaal welzijn bestaan al verschillende initiatieven. Zo staat VUB Studiebegeleiding klaar voor studenten die problemen ervaren bij planning, taken en deadlines. Ook een team van studentenpsychologen staat met individuele consults en groepstrainingen ter beschikking van de studenten en de Kotcoach helpt om het kotleven op VUB in goede banen te leiden, eenzaamheid tegen te gaan en het maken van vriendschappen te bevorderen.

  Daarnaast zijn ‘Start to Talk’, ‘Samen Sterk’ en ‘VUBuddy’ maar enkelen van de vele initiatieven voor en door VUB-studenten, waarmee ze elkaar hulp bieden. Naast de actie ‘VUB geeft om jou’ zullen deze initiatieven via de campagne #Durftededelen onder de koepel van ‘De Wereld Heeft Je Nodig’ geamplificeerd worden bij de studentenpopulatie. Ook een team van studentenpsychologen staat met individuele consults en groepstrainingen ter beschikking van de studenten en de Kotcoach helpt om het kotleven op VUB in goede banen te leiden, eenzaamheid tegen te gaan en het maken van vriendschappen te bevorderen.

   

 10. Professor en wielerfanaat Bart Roelands volgt zondag de Brussels Universities Cyclocross op TV

  Professor Bart Roelands volgt het veldrijden op de voet. Hij kijkt dan ook uit naar Brussels Universities Cyclocross die aanstaande zondag plaatsvindt op de VUB-campus in Etterbeek. Deze veldrit is het sluitstuk van de X2O trofee en de eindwinnaars zullen ook op onze campus gelauwerd worden. Dat maakt deze cross voor professor Roelands extra mooi.

  Prof. dr. Bart Roelands is expert in vermoeidheid bij (top)sporters en docent in de opleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen. Het feit dat hij de cross dit jaar op televisie moet volgen en er niet live bij kan zijn op de VUB-campus, verandert niets aan zijn enthousiasme voor het veldrijden:

  We krijgen zondag te maken met een relatief nieuwe, maar door de renners uiterst gesmaakte omloop met behoorlijk wat variatie en een aantal heel technische zones. Ook de weersomstandigheden zitten goed en beloven een – op papier alvast - uitermate spannende crossnamiddag. Het vriesweer van de voorbije week ruimt stilaan plaats voor dooi, al zal die zeker nog niet in die mate ingezet zijn dat we kunnen spreken van een complete modderpoel. De verwachtingen momenteel suggereren een ontdooide bovenlaag, met daaronder nog een bevroren ondergrond. Spek voor de bek van de technische renner, net iets moeilijker voor de renner die het meer moet hebben van zijn of haar kracht.

  Waar een cross op een bevroren ondergrond waarschijnlijk zou leiden tot een cross met hoge snelheid waarbij het voor renners moeilijk is om een verschil te maken, bieden de huidige omstandigheden de mogelijkheid om voor sensatie te zorgen. De winterzon en aangename temperaturen zorgen ervoor dat renners die doorgaans net iets minder bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden ook volop hun kans kunnen grijpen.

  De staat van het parcours zal er ook voor zorgen dat de renners zich op technisch gebied kunnen ‘onderscheiden’, om het met een universitaire term te zeggen. Een kolfje naar de hand van man-in-vorm Laurens Sweeck? Of moeten we eerder kijken naar één van zijn ploegmakkers, Michael Vanthourenhout, die de voorbije weken ook weer meer naar zijn beste vorm toegroeit, en zijn seizoen ongetwijfeld zal willen afsluiten met nog een overwinning in een klassementscross en een tweede plek in het eindklassement.

  In hoeverre is Eli Iserbyt hersteld van zijn blessures en hoe dicht staat hij bij zijn beste vormpeil? Als hij zijn vorm van het begin van het seizoen kan terugvinden, is hij zeker een kanshebber voor de overwinning in deze omloop en in deze omstandigheden. En hoe is het ondertussen gesteld met Toon Aerts, een man die hier 2 jaar geleden heel goed uit de verf kwam en recent op het WK nog puik de derde podiumplek wegkaapte?

  De hamvraag blijft welke renners zich het best hebben kunnen voorbereiden de afgelopen week, welke trainingskeuzes werden gemaakt, wie zit waar in de prestatiecurve? Eén ding staat vast, alle omstandigheden wijzen op een bijzonder boeiend kijkstuk zondag, op de campussen van de Brusselse Universiteiten!

  Prof. dr. Bart Roelands doet in de onderzoeksgroep Menselijke Fysiologie en Sportkinesitherapie (MFYS) onderzoek naar mechanismen en grenzen van vermoeidheid en alle mogelijke factoren die daarbij een rol (kunnen) spelen. MFYS bouwde een jarenlange ervaring en ijzersterke reputatie op het gebied van sportwetenschappen en sportherstel op. De winnaars van de Brussels Universities Cyclocross krijgen een gesimuleerde hoogtestage in het topsportlabo van MFYS aangeboden.

 11. Eerste MOOC over Brussel nu ook beschikbaar in het Engels

  Het Brussels Studies Institute (BSI) heeft het genoegen om de eerste Engelstalige Massive Open Online Course die volledig gewijd is aan Brussel voor te stellen. Deze cursus wordt "BrOOC" genoemd: Brussels Open Online Course. Nadat de BrOOC in september 2020 al gelanceerd werd in het Frans en Nederlands, is ze nu ook beschikbaar in het Engels.

  De cursus heeft als doel de vooroordelen over Brussel te deconstrueren en je de Brusselse stadsregio te laten ontdekken met zijn vele historische, geografische, sociologische, politieke, administratieve, stedenbouwkundige en andere facetten.

  Deze Engelstalige cursus is bedoeld voor buitenlandse studenten die in Brussel verblijven, Engelstalige werknemers of buitenlandse gasten, maar is ook speciaal ontworpen voor wie gewoon de vele realiteiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil ontdekken of beter wil begrijpen.

  Deze eerste vrij toegankelijke versie in zes delen biedt jullie bovendien de mogelijkheid om mee te werken aan de kennisopbouw over Brussel: cursisten kunnen ten allen tijde hun suggesties of bemerkingen overmaken. Op die manier bouwen we samen met de cursisten en de Brusselse samenleving aan deze BrOOC.

  Klaar om Brussel te (her)ontdekken ? Let’s go!

  Het Brussels Studies Institute (BSI) werd in 2012 opgericht door de Vrije Universiteit Brussel (VUB), Université Libre de Bruxelles (ULB) en Université Saint-Louis als antwoord op de wens van academici om meer samen te werken om de complexiteit van de Brusselse realiteit beter te begrijpen en bekend te maken bij onderzoekers, maar ook bij actoren op het terrein en bij het grote publiek. Het BSI ondersteunt wetenschappelijk onderzoek over Brussel en moedigt hiebij een geïntegreerde, meertalige en multi-disciplinaire aanpak aan. 

 12. Drie jonge VUB-wetenschappers bij nieuwe leden van de Jonge Academie

  (Op de foto, van l naar r: Lara Pivodic, Kim De Veirman en Barbora Wouters, )

  De Jonge Academie verwelkomt tien nieuwe leden. Drie ervan zijn verbonden aan de VUB: Lara Pivodic, gespecialiseerd in het onderzoek naar de laatste levensjaren en -maanden van ouderen uit verschillende landen, Kim De Veirman, die als biomedicus nieuwe behandelingen voor patiënten met hematologische kankers onderzoekt, en Barbora Wouters, onderzoeksprofessor in de geoarcheologie. Ze worden samen met de overige nieuwe leden geïnaugureerd tijdens een online publieksevent op 26 maart.

  De Jonge Academie is een interdisciplinaire en interuniversitaire ontmoetingsplaats van jonge toponderzoekers en -kunstenaars met een eigen kijk op wetenschap, maatschappij, kunst en beleid. Via standpunten, opinies en evenementen over actuele thema’s wil zij bijdragen aan de publieke beeldvorming over wetenschap en aan het debat over wetenschapsbeleid, specifiek vanuit het perspectief van de jonge academicus en kunstenaar.

  Naast de drie VUB-wetenschapsters treden ook vijf nieuwe jonge wetenschappers van KU Leuven, een wetenschapper van UHasselt en een van UAntwerpen toe tot de Jonge Academie. Een overzicht van alle nieuwe leden is te vinden op de website van de Jonge Academie

 13. UNISTAR Project heeft jouw hulp nodig!

  [Image at the top used courtesy of UNHCR]

  Vraag aan universiteitsmedewerkers om nieuwe online cursus over werken met vluchtelingstudenten te testen

  De wereld van vandaag is in bijna alle opzichten geglobaliseerd. Een uitdagend voorbeeld hiervan is de pandemie die we momenteel meemaken. Maar globalisering kent ook andere aspecten. Mensen kunnen ontheemd raken door oorlogen, hongersnood of klimaatsverandering, waardoor het leven van mensen vaak abrupt en ingrijpend wordt veranderd.

  UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, schat dat het aantal mensen dat door oorlog of vervolging ontheemd is geraakt, medio 2020 de 80 miljoen heeft overschreden. Dit is het hoogste aantal dat de UNHCR heeft geregistreerd sinds de organisatie 70 jaar geleden werd opgericht in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog.

  Europa kende in 2015 en 2016 een piek in nieuwe vluchtelingen en migranten. Wereldwijd stroomt slechts ongeveer 3 procent van hen door naar het hoger onderwijs. Sommige universiteiten, zoals de Vrije Universiteit Brussel (VUB), hebben een Welcome Student Refugee-programma ingericht om diegenen die willen studeren of hun (ontwrichte) studie willen voortzetten, aan te moedigen een diploma te behalen. Het verwelkomen van vluchtelingstudenten aan de VUB bleek ook een leerervaring te zijn voor de personeelsleden van de universiteit over hoe te werken met en steun te verlenen aan deze studenten. De achtergronden van de studenten zijn vaak zeer divers en bijgevolg hebben ze verschillende behoeften en zorgen. Het universitair personeel, met inbegrip van de academici, heeft vaak niet de kennis om met dergelijke specifieke situaties om te gaan.

  UNISTAR

  Om universiteiten te ondersteunen bij hun werk met vluchtelingstudenten, heeft de VUB samen met de Vilnius Universiteit (Litouwen), Alice Salomon Hogeschool (Duitsland), Universidad Alcala (Spanje), de Hogeschool Utrecht (Nederland) en in samenwerking met UNHCR, met succes financiering aangevraagd bij het Erasmus+ programma van de Europese Commissie voor de ontwikkeling van een opleidingsprogramma voor universiteitsmedewerkers over hoe te werken met vluchtelingstudenten; UNISTAR - kort voor UNIversity STAff for Refugees.

  Het programma bestaat uit een online cursus die universiteitsmedewerkers opleidt en begeleidt bij het werken met vluchtelingstudenten, rekening houdend met hun specifieke psychosociale zorgen en behoeften. De projectgroep ontwikkelt momenteel een online leerplatform voor universiteitsmedewerkers in heel Europa.

  In maart 2021 gaat een testfase van start, waarin 10 universiteitsmedewerkers (zowel academici als leidinggevend en administratief personeel) van elke UNISTAR-partner de cursusmodules kunnen testen en feedback kunnen geven, zodat de cursus kan worden verfijnd en verbeterd voor de voltooiing eind 2021 om dan in heel Europa verspreid te worden. Het universiteitspersoneel dat aan deze testfase deelneemt zal daadwerkelijk bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de cursus en zal helpen deze vorm te geven. Het is belangrijk voor het project dat er feedback wordt gegeven over de inhoud, de opzet, de tijd die nodig is om de cursus af te ronden en het onlineplatform zelf.

  De cursus

  De cursus moet binnen de 4 weken worden afgerond en is opgezet in een blended learning-formaat. Deelnemers kiezen de modules die hen interesseren en voltooien de cursus volgens eigen ritme. Voor sommige onderwerpen worden interactieve sessies voorzien op specifieke tijden en data, maar deze zullen ook worden gedigitaliseerd. De deelnemers zullen ook worden gevraagd om in de loop van de cursus enkele kennistests af te leggen.

  De proefcursus moet tussen 1-26 maart 2021 worden afgerond. Er zijn vier modules waaruit gekozen kan worden en elke module heeft 3-4 onderwerpen:

  1. Module I: Vluchteling worden

  A. Woorden zijn belangrijk

  B. Feiten en cijfers

  C. Rechten van vluchtelingen

  D. Ervaringen met ontheemding

  E. Staatloze studenten

  2. Module II: Vluchtelingen op de campus

  A. Uitdagingen en ondersteuning voor vluchtelingen die in het hoger onderwijs starten

  B. Uitdagingen en ondersteuning voor vluchtelingstudenten op de campus

  C. Racisme en empowerment op de campus

  3. Module III: Welzijn op de campus

  A. Bewustzijn en kritisch denken

  B. Stress en trauma bij vluchtelingen

  C. Zelfzorg voor universiteitspersoneel

  4. Module IV: Inclusief onderwijs en diversiteit

  A. Eurocentrisme

  B. Diversiteit en intersectionaliteit

  C. Inclusief onderwijs

  D. Inclusieve begeleiding

  Schrijf je nu in! We vragen jouw hulp om de UNISTAR online cursus te testen

  De online cursus UNISTAR kan nu getest worden. We nodigen personeel van de VUB - academisch, leidinggevend, administratief - uit om zich in te schrijven en ons te helpen dit nieuwe online leerplatform te testen en te verbeteren alvorens het in gans Europa te lanceren. Deelname is gratis, maar registratie is verplicht via deze link.  Je kan de cursus ook vinden via TEO.

  Samenvatting:

  Als je meedoet, moet je de cursus tussen 1-26 maart 2021 afronden. We zouden het op prijs stellen als je ons laat weten hoe lang het duurt om de door jou gekozen modules van de cursus af te ronden, zodat we dit ook kunnen meenemen in de finale versie. Je kan de cursus in eigen tijd afronden, binnen de periode van 1-26 maart.
  Je kan de modules kiezen die je het meest interesseren.
  Je kan de cursus in je eigen tijd volgen, rekening houdend met het feit dat sommige modules interactieve sessies hebben op specifieke tijden/data waarbij je  aanwezigheid vereist is (hoewel deze zullen worden opgenomen).
  Alles is online. De cursus wordt in het Engels gegeven.
  Na inschrijving ontvang je alle nodige gegevens om de cursus te testen.
  Voor meer informatie, contacteer erasmusprojects@vub.be via email.

  [1] https://www.unhcr.org/refugee-statistics/

 14. WiS Day: VUB-professor lichttechnologie Nathalie Vermeulen

  Maandelijks stelt Knack een wetenschapper voor wiens werk belangrijk kan worden in de economie. Vandaag (11/02) is het  'Internationale dag van vrouwen en meisjes in de wetenschap', passend dus dat VUB-professor Nathalie Vermeulen deze maand in de kijker staat. Met drie octrooien op haar naam is ze een fundamentele wetenschapper op het grensvlak van lichttechnologie en nieuwe materialen. 

  In 2018 publiceerde Vermeulen in Nature Communications een artikel over de lichtgevoeligheid van grafeen. Ze kon aantonen dat grafeen in staat is licht met een lage intensiteit van kleur te doen veranderen. Haar paper zette de denkpatronen over grafeen op hun kop. "Fotonica kan voor de 21ste eeuw doen wat de elektronica heeft betekend voor de 20ste eeuw", stelt Vermeulen. Het onderzoek is nog fundamenteel, maar kan vergaande gevolgen hebben op economisch en wetenschappelijk vlak. 

  Lees meer op trends.knack.be (+).

 15. Vooruitblik: wint Michael Vanthourenhout de derde editie van de Brussels Universities Cyclocross?

  Voor de slotmanche van de X²O Badkamers Trofee houden de veldrijders halt in Brussel. Dat Mathieu van der Poel zichzelf niet opvolgt als winnaar, staat vast. Hij neemt niet deel aan de derde editie van de Soudal Brussels Universities Cyclocross. Michael Vanthourenhout ziet zijn kans schoon en hoopt zijn technische troeven te kunnen uitspelen. “Hopelijk zal het bovenste laagje van het parcours er een beetje vettig bijliggen.”

  VUB’ers volgen deze veldrit in de Facebookgroep ‘VUB kijkt naar de Brussels Universities Cyclocross op TV’ en kunnen deelnemen aan de #VUBcross-wedstrijd op sociale media.

  De Soudal Brussels Universities Cyclocross is aan haar derde editie toe. Het technische en gevarieerde parcours op de terreinen rond de campussen van de VUB en de ULB heeft in geen tijd de harten van de veldrijders veroverd. Ook Michael Vanthourenhout houdt goede herinneringen over aan de cross in de hoofdstad. Een jaar geleden viel de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal net naast het podium, twee jaar geleden werd hij derde na Mathieu van der Poel en Toon Aerts (hoofdafbeelding). 

  “Deze cross is echt wel een meerwaarde op de kalender”, aldus Vanthourenhout. “Het is een parcours waarin alles aan bod komt en waar ook je techniek een belangrijke rol speelt. Dat ligt me wel.” 

  Deze cross is echt wel een meerwaarde op de kalender - Michael Vanthourenhout

  De voorspellingen dat de temperatuur zondag opnieuw boven het vriespunt klimt, stemmen hem optimistisch. “Voor een volledige dooi zal het nog wat warmer moeten worden, maar allicht zal het bovenste laagje er nu wat vettiger bijliggen, dat heb ik wel graag. Dan wordt het nog technischer en kom ik beter tot mijn recht. Blijft het toch vriezen, dan krijgen we een snellere cross. Daarin heb ik het moeilijker om het verschil te maken.”

  Lees verder onder de afbeelding.

  Maakt een vettige toplaag zondag het verschil voor Michael Vanthourenhout? Foto: © VUB / Bram Tack (2019)

  Iserbyt, Aerts of Vanthourenhout als eindwinnaar?

  Zonder pech volgt Eli Iserbyt zondag zichzelf op als eindwinnaar van de X²O Badkamers Trofee. De strijd om de tweede plaats belooft wel nog spannend te worden. Toon Aerts volgt op 3:02 van Iserbyt, nummer drie Michael Vanthourenhout moet 9 seconden goedmaken om een sprongetje over Aerts te maken. “Financieel zou dat een goede zaak zijn, maar ook de eer staat op het spel”, aldus Vanthourenhout.

  Brand of Betsema bij de dames?

  In de Soudal Ladies Trophy is het erg close en staat de eindzege nog op het spel. Denise Betsema volgt op slechts 41 seconden van Lucinda Brand. De renster van Baloise Trek Lions kan bij winst een straffe quadruple realiseren. Naast haar wereldtitel in Oostende won ze ook al het eindklassement in de Wereldbeker en de Superprestige. 

  Huldiging

  VUB voorziet voor de winnaar en winnares van deze veldrit extra prijzen: niet alleen het typische studentenhoedje, maar ook een week ‘hoogtestage’ op de campus met begeleiding door BLITS, het Brussels Labo voor Inspanning en Topsport. Zij beschikken niet alleen over heel wat onderzoeks- en trainingsinfrastructuur en expertise, maar ook over hotelkamers waarin een verblijf in het hooggebergte gesimuleerd kan worden. 

  Er zal dit jaar logischerwijs geen Slotgala van de X²O Badkamers Trofee plaatsvinden. De eindwinnaars zullen op onze campus gehuldigd worden na de laatste manche.

  PROGRAMMA 

  Soudal Brussels Universities Cyclocross, zondag 14 februari 2021:

  13u45: Soudal Ladies Trophy
  15u00: X²O Badkamers Trofee Elite Mannen
  TV

  De Soudal Brussels Universities Cyclocross voor elite vrouwen en elite mannen is zondag vanaf 13u30 live te volgen in Sporza op één.

  Wedstrijd op social media

  VUB’ers komen tijdens de uitzending samen in de Facebook evenementenpagina ‘VUB kijkt naar de Brussels Universities Cyclocross op TV’. Ze kunnen ook deelnemen aan de #VUBcross-wedstrijd op sociale media en daarbij een VUB-handdoekenset winnen.

  Meer info: www.vub.be/bxlcrosswww.vub.be/bxlcross

 16. Wetenschapsters, laat u zien!

  Op de internationale dag van de vrouwen en meisjes in de wetenschap roept VUB-professor vloeistofmechanica Aurélie Bellemans vrouwelijke wetenschappers op om van zich te laten horen. 

  We hebben vrouwelijke rolmodellen nodig, omdat vrouwen in de hedendaagse wetenschap van essentieel belang zijn. Vandaag is de internationale dag van vrouwen en meisjes in de wetenschap. Vertel het verhaal van de Amerikaanse Jennifer Anne Doudna de Franse Emmanuelle Charpentier aan uw kleinkinderen, kinderen, leerlingen. Zij kregen de nobelprijs van de CRISPR-Cas9 methode, nu al een van de spraakmakendste ontdekkingen van de 21ste eeuw. Of het verhaal van de lange dappere strijd van de  Hongaarse wetenschapster Katalin Karikó, dat uiteindelijk leidde tot een COVID-vaccin. 

  Slechts een kwart van de Vlaamse professoren is een vrouw. Met een jaarlijkse groei van amper een paar percent, duurt het zeker nog een twintigtal jaren vooraleer we de genderverhouding kunnen rechttrekken. 

  Het percentage vrouwelijke wetenschappers doet het redelijk goed tot op doctoraatsniveau. Na het behalen van hun doctoraat, kiest slechts een beperkt aantal vrouwen voor een academische carrière. Dit fenomeen wordt ook de “lekkende pijplijn” genoemd. Waar loopt het fout? Maar nog belangrijker is de vraag: wat kunnen we eraan doen? 

  Bewustmaking is de eerste stap om discriminatie tegen te gaan

  Wetenschap wordt nog altijd cultureel getypeerd als “mannelijk”. Deze associatie gebeurt meestal onbewust, ergens achteraan in ons brein. Impliciete gender bias is een psychologisch mechanisme waarbij we sinds jongs af aan genderschema’s overnemen. Deze hypotheses over verschillen tussen mannen en vrouwen worden onbewust aangeleerd tijdens onze socialisatie en beïnvloeden onze verwachtingen. Welk beeld roept ons brein op bij een professor? Denken we dan niet allemaal aan een man op leeftijd met een verwilderde grijze baard en een ronde bril? 

  Ons brein is getraind om mannen te associëren met leidinggevende wetenschappelijke functies, en dat heeft jammer genoeg desastreuze gevolgen voor onze dames in de wetenschappen. Impliciete gender bias sluipt ongemerkt en heel subtiel in ons dagelijks leven, binnen en buiten de universiteit. Vrouwelijke professoren worden eerder aangesproken over hun gezinsleven terwijl mannen ondervraagd worden over hun wetenschappelijk onderzoek. Toga’s voor ceremoniële evenementen worden op mannenmaat gemaakt en zijn doorgaans veel te groot voor de vrouwelijke collega’s. Er is genoeg anekdotisch bewijs voor impliciete gender bias.  Bewustmaking is de eerste stap om discriminatie ten gevolge van impliciete bias tegen te gaan. Eens we ons bewust zijn van onze seksistische denkpatronen, kunnen we samen de genderverhouding positief beïnvloeden. 

  Gelijkheid en inclusiviteit moeten we blijven benadrukken

  Bias tegengaan begint op jonge leeftijd. Jongens en meisjes kijken op naar inspirerende rolmodellen in de wetenschap, en daar is er duidelijk een tekort aan vrouwelijke voorbeelden. Ook jonge wetenschappers (studenten, doctorandi en postdocs) worden beïnvloed door een rolmodel of een inspirerende ontmoeting tijdens hun academische loopbaan.

  Mijn voorbeeld was mijn promotor, een man. Als mentor heeft hij mij altijd gesteund en bijgestaan tijdens mijn wetenschappelijke loopbaan. Op de faculteit waren er gewoonweg geen vrouwelijke rolmodellen in de lucht- en ruimtevaart naar wie ik kon opkijken. Als jonge ruimtefanaat keek ik wel erg op naar enkele inspirerende Amerikaanse NASA vrouwen zoals Kitty O’Brien Joyner, de eerste vrouwelijke NASA-ingenieur, en Margaret Hamilton die de software voor het Apollo programma heeft geschreven. Daarom deze oproep: Lieve vrouwelijke collega’s, wees niet onzeker, maar trots op wat je hebt bereikt in de wetenschappen. Kom naar voren als je denkt dat je een goed rolmodel zou kunnen zijn, want de wereld heeft je nodig.

  Er is dus nog veel werk aan de winkel, maar vrouwen kunnen dit niet alleen verwezenlijken. Mannen, we hebben jullie nodig! Vrouwenemancipatie gaat eenmaal niet zonder de man. Vrouwen in de wetenschap hebben jullie steun nodig: durf te pleiten voor gendergelijkheid, schuif jullie dames naar voren. Er is plaats genoeg voor vrouwelijk talent in wetenschappelijke beroepen en topfuncties. Gelijkheid en inclusiviteit moeten we blijven benadrukken en promoten. Laten we dit samen waarmaken als één gemeenschappelijk front. 

  Wie weet is de volgende professor Zonnebloem een vrouw?

 17. Gezocht: vrijwilligers om een nieuw COVID-19 vaccin te testen

  De Universiteit van Antwerpen zoekt dringend tweeduizend gezonde volwassenen voor een test van een nieuw COVID-19 vaccin. De VUB geeft haar Antwerpse collega’s graag een steuntje in de rug en roept studenten, medewerkers en alumni die zich aangesproken voelen op zich mee kandidaat te stellen voor de studie. Het is een manier om een steentje bij te dragen aan de wereld en de vooruitgang van de wetenschap, én een perfecte invulling van wat de VUB bedoelt met het statement dat ‘de wereld je nodig heeft’. 

  De studie – een zogenaamde fase 3 corona vaccinstudie - start op 22 februari 2021. Ze vindt plaats in de arbeidsgeneeskundige kabinetten van Mensura en Cohezio te Brussel en zal 25 maand duren. Gedurende die periode zal je als vrijwilliger vijf visites en zeven telefonische contacten dienen af te leggen; voor elke visite ontvang je een vergoeding van 150 euro. 

  Nieuwe vaccins testen, nog altijd nodig! 

  Natuurlijk is het zo dat er al vaccins op de markt zijn. De vaccinatie is zelfs al aan de gang. Toch is de ontwikkeling van bijkomende veilige en effectieve COVID-19 vaccins van cruciaal belang. Om voldoende mensen van vaccins te voorzien, zullen immers meerdere bedrijven moeten instaan voor de productie. Bovendien heeft België reeds een groot aantal dosissen van het kandidaat-vaccin in deze studie, CureVac, aangekocht om de Belgische populatie te vaccineren indien het vaccin doeltreffend en veilig blijkt te zijn. 

  Mocht dit laatste effectief het geval zijn, dan heb je als deelnemer aan de studie meteen ook 50 procent kans om het kandidaat-vaccin gekregen te hebben, wat mogelijk blijkt bescherming te bieden. Wel moet je rekening houden dat de studie zo'n twee jaar duurt en dat in die periode een vaccinatie met een ander middel tegen corona jouw bijdrage eraan teniet doet en een nadelige invloed kan hebben op de studie in haar geheel, wat toch niet de bedoeling kan zijn. Mocht je gedurende de duur van de test toch beslissen je te laten vaccineren met een vaccin dat al op de markt is, bespreek dat dan altijd eerst met de onderzoekers. Samen met jou gaan ze dan na hoe jouw wens in te vullen. 

  Word vrijwilliger, meld je nu aan

  Waarop wacht je nog? Je bent jong, gezond, de wereld heeft je nodig en je hebt een unieke gelegenheid om je engagement vorm te geven. Geef je dus hier op als vrijwilliger en neem deel aan de fase 3 coronastudie van de Universiteit van Antwerpen. 

  De fase 3 coronastudie 

  Gezocht: 2000 gezonde volwassenen vanaf 18 jaar
  Start: 22 februari 2021
  Duur studie: 25 maanden met 5 visites en 7 telefonische contacten
  Vergoeding: 150 euro per visite
  Waar: Arbeidgeneeskundige kabinetten van Mensura en Cohezio te Brussel:

  Mensura, Laurentide Building, Gaucheretstraat 88/90, 1030 Brussel
  Cohezio, Bd. Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel
   

 18. De vijf Vlaamse universiteiten tonen hoe ze samen innoveren voor een betere samenleving

  De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) publiceert vandaag de brochure Van idee naar impact: samen innoveren voor een betere samenleving - Hoe de vijf Vlaamse universiteiten samen het verschil maken, een realisatie van de VLIR-werkgroep Technology Transfer Offices (TTO) en TTO Flanders. Deze bloemlezing  bundelt 45 succesverhalen van universitaire innovaties die een antwoord bieden op concrete uitdagingen voor onze samenleving.  

  Het onderzoek aan onze universiteiten genereert voortdurend nieuwe kennis, verruimt de kennisbasis en draagt zo rechtstreeks bij tot de innovatiekracht en het economisch potentieel van Vlaanderen.

  “Universiteiten spelen een sleutelrol. Via onderzoek en innovatie en in het zoeken naar duurzame antwoorden op globale en lokale maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaat, energie, voedsel, mobiliteit, zorg en veiligheid. Tegen de achtergrond van de langdurige COVID-19 crisis leveren onze universiteiten meer dan ooit brandstof voor de Vlaamse veerkracht”, zegt Hilde Crevits, Vlaams viceminister-president, bevoegd voor onder meer wetenschap en innovatie. “Onze knappe koppen zetten in op onderzoek dat de samenleving beter maakt. Ze leggen de basis voor innovatieve producten en diensten die het dagelijks leven van mensen verbeteren en aangenamer maken.”, aldus de minister.

   

  Deze nieuwe publicatie presenteert voorbeelden van innovaties in zeven verschillende domeinen: Gezondheidszorg, Energie, Voeding & landbouw, Mobiliteit, Circulaire economie, Slimme steden, Cultuur & samenleving. Daarnaast toont het ook hoe onze universiteiten de krachten hebben gebundeld om de COVID-19 crisis aan te pakken. De 45 voorbeelden zijn het resultaat van projectmatige of structurele samenwerkingsverbanden tussen universiteiten en bedrijven, van onderzoek in opdracht van bedrijven en overheden of van een transfer van onderzoeksresultaten via licenties en spin-offs.

  “Onze universiteiten zijn internationaal toonaangevend inzake de valorisatie van onderzoeksresultaten. In 2019 werd 135 miljoen euro vanuit de privé-sector geïnvesteerd in contractonderzoek in samenwerking met de universiteiten. Globaal genomen is ca. 15% van onze financiering afkomstig van bedrijven, waarmee het Vlaams Gewest ruimschoots uitstijgt boven het Europees gemiddelde. Zo komt enkel Duitsland in onze buurt”, zegt Luc Sels, voorzitter van VLIR. Daarmee leveren onze universiteiten het bewijs dat een intense interactie met het bedrijfsleven hand in hand kan gaan met het afleveren van excellente wetenschappelijke output.

  De diensten voor technologietransfer (TTO’s) leiden hetcontractonderzoek, de wetenschappelijke dienstverlening en de transfer van kennis en technologie in goede banen. “Wij stimuleren de uitwisseling van kennis en technologieën van de Vlaamse universiteiten met het bedrijfsleven en de samenleving en begeleiden ondernemende onderzoekers bij de oprichting van spin-offs en het zoeken naar kapitaal.Ruim 120 business developers wijzen bedrijven de weg naar experten in hun onderzoeksdomeinen”, zegt Wim Van Camp, voorzitter van de VLIR-werkgroep TTO. Onze Vlaamse universiteiten richtten ondertussen reeds 381 spin-offs op, die samen meer dan 10.000 werknemers tewerkstellen. Bijna 1.500 actieve octrooifamilies zitten in hun portfolio en ze beheren samen meer dan 20 wetenschapsparken en incubatoren.

  Van idee naar impact: samen innoveren voor een betere samenleving is gepubliceerd in gedrukte versie en in elektronische versie, en is ook als download beschikbaar.

   

 19. COVID heeft geen invloed op examenresultaten VUB

  De zojuist afgelegde examens zijn net zo goed gegaan als in niet-coronatijden. In vergelijking met de afgelopen drie jaar was het aantal studenten dat deelnam aan de examens hetzelfde: 89,5 procent. Daarvan slaagde 73 procent. Van de eerste generatiestudenten nam 92 procent deel en daarvan slaagde 58.7 procent.  Vicerector Onderwijs en Studentenbeleid Jan Danckaert: “Dit is een hele geruststelling en vergelijkbaar met de resultaten van de vorige examens, zelfs eerder aan de goede kant. Maar we mogen niet vergeten dat studenten mentaal nog altijd een probleem kunnen hebben door hun isolement.“

  Net zoals de generatiestudenten deden de bachelorstudenten het in lijn met voorgaande jaren. Ze hadden een grote deelname van meer dan 90% en een mooi studierendement. Zestig procent 60% van de opgenomen credits werden behaald.

  Bij de masterstudenten zagen we wel een lichte daling van de deelname met zo’n vijf procent. De masterstudenten die wel deelnamen deden het dan wel weer net zo goed als vorige jaren. Een verklaring voor de daling is er niet direct. Het kan te maken hebben met het gegeven dat er meer praktische of individuele examens zijn of dat de VUB veel internationaal georiënteerde masteropleidingen heeft, met vele internationale studenten die les op afstand volgen. 

  Vicerector Jan Danckaert: “Dus waar iedereen zich zorgen maakte over de generatie­studenten, zien we dat die het qua studieresultaten goed doen. Maar dat zegt natuurlijk niets over hun welbevinden, want uit de enquêtes die we hebben uitgevoerd blijkt wel degelijk dat corona daarop effect heeft. Daar zijn we aan de VUB volop mee bezig.”

 20. QBIC en NOSHAQ voorzien zaaigeld voor de nieuwe VUB spin-off ABSCINT

  Moleculaire beeldvorming om oncologische, cardiovasculaire en immunologische ziekten aan te pakken

  Een nieuwe VUB spin-off, genaamd ABSCINT NV, werd opgericht. De spin-off is gebaseerd op technologie ontwikkeld door de gezamenlijke onderzoeksinspanningen van de teams van Prof. Dr. Tony Lahoutte en Prof. Dr. Jo Van Ginderachter aan de VUB en VIB in Brussel. ABSCINT is een klinisch bedrijf voor moleculaire beeldvorming dat diagnostica ontwikkelt op basis van single domain antibodies of enkelvoudige domeinen van antilichamen. Single domain antibodies zijn unieke moleculen die oorspronkelijk aan de VUB werden ontdekt en aan de basis liggen van een aantal succesvolle biotechbedrijven.

  ABSCINT zal zich toespitsen op de ontwikkeling van radiogelabelde single domain antibodies voor moleculaire beeldvormingstoepassingen. Moleculaire beeldvorming wordt gebruikt voor de diagnose van ziekten, voor de therapiekeuze bij patiënten en voor de evaluatie van de therapeutische respons, op basis van specifieke moleculaire merkers, die met een korte scan van het hele lichaam, zichtbaar kunnen gemaakt worden. Het bedrijf heeft twee producten in de klinische fase: een voor oncologie en een voor cardiovasculaire aandoeningen.

  Zaaikapitaal en belangrijke samenwerkingen

  De zaaikapitaalronde werd geleid door Qbic, wiens sterke banden in het Luikse ecosysteem het voor Noshaq gemakkelijker maakten om toe te treden tot de groep van investeerders. De financiële steun van Qbic, Noshaq en de VUB effende voor ABSCINT de weg naar de goedkeuring van een O&O- project en de financiële steun van het Waalse Gewest, geïnitieerd door BioWin, de competitiviteitscluster van Wallonië. ABSCINT heeft in hierdoor toegang tot 2 miljoen euro  om zijn activiteiten op te starten. In het kader van dit project werden ook solide samenwerkingen opgezet met Xpress Biologics, IRE, UCL en VUB.

  Ervaren managementteam

  ABSCINT startte zijn activiteiten op in Luik, België, en heeft Karine Clauwaert als CEO aangesteld, samen met Tony Lahoutte als Medisch Directeur. Het bedrijf wordt versterkt door een managementteam met een sterke industriële ervaring en expertise in de productie van single domain antilichamen, radiofarmaca, en de klinische implementatie van radioactief gemerkte moleculen.

  Karine Clauwaert (CEO): "Deze financiering plaatst ons in een uitstekende positie om de klinische ontwikkeling van onze eerste producten te versnellen. Onze technologie vormt een platform dat diagnostische oplossingen zal bieden voor meerdere ziekten waar een grote klinische behoefte tot correcte diagnose is. We hebben een sterk team aangetrokken en belangrijke samenwerkingen opgestart. Met de steun van onze investeerders zullen we ons bedrijf uitbouwen en onze producten op de markt brengen."
  Tony Lahoutte (Medisch Directeur): "Het single domain platform heeft aangetoond veelbelovend te zijn in onze academische klinische Fase I en Fase II studies. Ik ben enthousiast om onze moleculen in een industrieel traject te brengen dat moet leiden tot finale goedkeuring van onze producten. De technologie kan in de nabije toekomst een belangrijke impact hebben op de behandeling van patiënten."
  Marc Noppen, MD, PhD (CEO UZ Brussel): "Moderne precisie- en gepersonaliseerde behandelingen vereisen (zeer) vroege, precisiediagnoses. De methodologie van ABSCINT (en het track record van de oprichters) zijn absoluut veelbelovend om in deze behoefte te voorzien. Daarom onderschrijft UZ Brussel dit initiatief en investeert het erin."
  Jean Van Nuwenborg (Qbic): "De combinatie van single domain antilichamen met radioactiviteit zou de diagnose van een groot aantal ziekten aanzienlijk kunnen bevorderen en de vooruitzichten voor patiënten kunnen verbeteren. Qbic is verheugd deze solide groep van startinvesteerders te hebben samengebracht en het ABSCINT team te helpen zijn veelbelovende pijplijn verder te ontwikkelen."
  Gaetan Servais (CEO Noshaq): "Onze kapitaalinvestering in ABSCINT vertegenwoordigt een belangrijke kans om deel te nemen aan de ontwikkeling van wat volgens ons een opwindende diagnostische technologie is voor oncologische en cardiovasculaire aandoeningen. We zijn verheugd de Vennootschap te verwelkomen in Luik om hier haar activiteiten op te zetten met als doel samenwerkingen met andere spelers in de regio te bevorderen".