Vrije Universiteit Brussel - Redelijk eigenzinnig

 1. Masterstudent IERE Yassine Boubout schrijft opiniestuk voor POLITICO in het kader van de “Black Lives Matter”-protesten

  Masterstudent IERE, Yassine Boubout, schreef voor POLITICO in het kader van de “Black Lives Matter”-protesten een kritisch opiniestuk over politiegeweld in Europa.

  De link naar dit artikel vindt u hier: https://www.politico.eu/article/in-europe-we-also-cant-breathe-black-lives-matter-anti-racism-protests-george-floyd-police-brutality/.

   

 2. Masterstudente IERE Lina Achour verkozen als VN-jongerenvertegenwoordiger Vlaamse Jeugdraad (5/06/2020)

  Masterstudente Internationaal en Europees recht Lina Achour is verkozen als nieuwe VN-jongerenvertegenwoordiger Jeugdbeleid namens de Vlaamse Jeugdraad. De verkiezing gebeurde online. Lina Achour werd met twee andere jongeren verkozen tijdens een finale met acht kandidaten. 

  Lina Achour zal de Vlaamse jeugd gedurende twee jaar vertegenwoordigen bij de VN. Daarmee gaat een droom in vervulling, want de Verenigde Naties zijn een passie van haar.

  Ze heeft al flinke ervaring opgedaan in de internationale diplomatieke wereld. Als lid van KULMUN ontmoette ze al Ban-Ki-Moon, de voormalig secretaris-generaal van de VN. KULMUN is het equivalent van VUBMUN aan de KU Leuven en die ‘Model United Nations’ maken studenten bekend met de werking van de instellingen van de Verenigde Naties. In simulaties diende ze staten te verdedigen in een bepaald orgaan van de VN.

  Tijdens haar mandaat zal Lina Achour thema's aankaarten die de Vlaamse jongeren nauw aan het hart liggen.

  Naast Lina Achour werden twee andere Vlaamse jongeren verkozen als vertegenwoordiger namens de Vlaamse jeugdraad: Alpha Vuylsteke als vertegenwoordiger bij de EU en Reine Spiessens als VN-vertegenwoordiger voor Duurzame Ontwikkeling.

  (Bron: VUB Press)

 3. Presentatie door drs. Dan Kashironge tijdens Law and Development Research Day (29/05)

  Op 29 mei 2020 organiseerde het Law and Development Research Network haar jaarlijkse Law&Dev Research Day, die dit jaar naar aanleiding van de coronacrisis voor het eerst digitaal plaatsvond. De deelnemers werden getrakteerd op twee interactieve rondetafelgesprekken over “Doing research with vulnerable groups and on sensitive topics” en over “Decolonizing knowledge and overt research”.

  Doctorandus Dan Kashironge gaf tijdens het tweede panelgesprek een presentatie over zijn interdisciplinaire onderzoeksmethodologie en hoe men door gebruik te maken van Afrikaanse sociologische en filosofische studies tot een beter begrip van het recht in de Afrikaanse context kan komen. Hij stelt dat het dekoloniseren van (juridische) kennis gebaseerd is op de veronderstelling dat de voormalige “kolonisator” geen kennismonopolie heeft en dat onderzoekers ook aandacht moeten hebben voor de benaderingswijzen van het recht die de voormalige “gekoloniseerde” erop nahield. Dit met het oog op het streven naar duurzame ontwikkeling van het Afrikaanse continent.

  Een samenvatting van zijn presentatie vindt u hieronder:

  This research is a reflection on how Africa’s problem of persistent underdevelopment may be addressed through International Investment Law (IIL). In particular, it investigates whether the “Africanized” IIL instruments – notably the Pan-African Investment Code (PAIC) – may indeed promote sustainable development in Africa, but also whether the OHADA legal order can play any role in that regard. It hypothesizes that OHADA can play a central role by focusing on the enforcement of investors’ socioenvironmental obligations as articulated in these IIL instruments. To that end, it may need to enact an OHADA Corporate Social Responsibility (CSR) Framework, tailored to create an environment for mutual supportiveness between the OHADA Treaty and the Africanized IIL instruments. Such CSR Framework should have “Ubuntu” as the theoretical/philosophical underpinning. 

  PresentatieDan

 4. L&C Talk door Eric Elong Ebolo: “International Relations Theories, Foreign Policy-Making and the Framing of Cameroon-Nigeria Border Policy” (06/03/2020)

  Op 6 maart 2020 verzorgde doctorandus Eric Elong Ebolo een Law & Criminology Talk over “International Relations Theories, Foreign Policy-Making and the Framing of the Cameroon-Nigeria Border Policy”. Tijdens deze lezing ging hij o.a. in op de belangrijkste redenen voor de vastgelopen grensonderhandelingen en het geschil over het Bakassi-schiereiland, die hij probeert te verklaren aan de hand van theorieën inzake internationale betrekkingen en de invloed ervan op het buitenlandse grensbeleid van Nigeria en Kameroen.

  Eric Elong Ebolo is doctoraatsonderzoeker onder de supervisie van prof. dr. Stefaan Smis (VUB/University of Westminster) en prof. emeritus Anthony Ijaola ASIWAJU (University of Lagos/University of Ibadan/African Regional Institute).

  Een samenvatting van zijn presentatie vindt u hieronder:

  This study explores the primary reasons for the stalled border negotiations and dispute over the Bakassi Peninsula by examining international relations theories on state behaviour and how it affected Nigeria-Cameroon foreign policymaking concerning the border. Furthermore, the work contextualises these factors within a broader framework on national, security, and defence interests of the states and how they affect their border relations. We begin from a general perspective on realist, liberalist, and constructivist approaches to state behaviour. We identify the domestic environment of Cameroon and Nigeria and how they affect their border relations with specific emphasis on Bakassi. To properly articulate the national and defence interests of the two countries, we make an intersection between the domestic characteristics and historical origins of the two states and how they influence their attitude on the Bakassi Peninsula dispute.

  Moreover, we analyse the various attempts by the two states to impose their authority and consolidate control over the Peninsula which gradually increased the tensions. We examine the 1981 incident, which almost led to a war between Nigeria and Cameroon. The study analyses the scope of the 1981 crisis, diplomatic intrigues, and how it was resolved peacefully. Furthermore, we analyse the policy of Nigeria and Cameroon towards the Bakassi Peninsula especially after the 1981 imbroglio and how they heightened tensions between the two countries and the former’s decision to occupy the Peninsula in 1994. The study contends that the constant friction between the two countries over their border was precipitated by the inherent nature of the domestic environment of the countries in question: the nature of colonial borders and the post-independence political configuration of the states. 

   

   

  EricElongEbolo 
  Doctorandus Eric Elong Ebolo

   

 5. ManaMa-studenten in het kader van het groepsmobiliteitsprogramma op uitwisseling naar de Université de Sorbonne in Abu Dhabi

  Sinds het academiejaar 2015-2016 wordt aan studenten uit de tweede master rechten, afstudeerrichting Internationaal en Europees Recht, alsook aan de studenten uit de ManaMa Internationaal en Europees recht de mogelijkheid geboden om gedurende twee weken een Engelstalig opleidingsonderdeel te volgen aan de Universidad Bernardo O’Higgens in Santiago de Chili en de Université de Sorbonne in Abu Dhabi.

  Gelet op de onzekere politieke situatie in Chili, werd eerder dit jaar beslist om de groepsmobiliteit naar Chili af te gelasten en werd ervoor geopteerd om uitzonderlijk alle studenten naar Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten te laten vertrekken. Daar zouden de studenten een module over “climate change law” gedoceerd zouden krijgen van prof. Nicolas Haupais.

  Een week na aankomst in Abu Dhabi werden de studenten ervan op de hoogte gesteld dat de Université de Sorbonne echter zou sluiten naar aanleiding van de coronacrisis, waardoor de studenten vroegtijdig naar België zijn moeten terugkeren. Echter werd vanuit de universiteit een online alternatief voorzien, waardoor de studenten het opgenomen opleidingsonderdeel toch vanop afstand hebben kunnen volgen.

  AbuDhabi

  AbuDhabi

 6. VUB-team zet puike prestatie neer tijdens nationale rondes van de Philip C. Jessup Moot Court Competition (22/02/2020)

  Op 22 februari 2020 vonden de nationale rondes van de prestigieuze internationale pleitwedstrijd Philip C. Jessup plaats. De VUB-kleuren werden dit jaar verdedigd door ManaMa-studenten Linde Moons, Clara Thiry, Veerle Moyson, Lauri Lamberechts en Anneleen Govaers. Tijdens de voorrondes namen deze het op tegen de teams van de KULeuven en UGent. Ook de UCL was dit jaar voor het eerst van de partij. Het VUB-team stootte door naar de finale, die werd gepleit tegen de sterke tegenstrevers van de KULeuven. De VUB eindigde uiteindelijk tweede.

  Naast een welverdiende finaleplaats, mocht onze studenten ook de prijs voor beste geschreven memories in ontvangst nemen.

  Wij wensen alle deelnemende studenten van harte te feliciteren met hun puike prestatie, alsook de teams van de andere universiteiten te bedanken voor deze fijne en leerrijke editie.

   

  Jessup2020

  Jessup2020

 7. Belgian Network of Junior Researchers in International Law brengt onderzoekers in het internationaal recht dichter bij elkaar (27/02/2020)

   

  Op 27 februari 2020 vond de eerste Algemene Vergadering van The Belgian Network of Junior Researchers in International Law plaats op de ULB Solbosch-campus. Dit netwerk dat werd opgericht onder de auspiciën van de Belgische Vereniging voor Internationaal Recht, heeft tot doel om predoctorale, doctorale en postdoctorale onderzoekers van alle Belgische universiteiten samen te brengen die werken rond vraagstukken van internationaal recht en de interactie en uitwisseling tussen hen te bevorderen.

  Lidmaatschap is gratis en staat open voor alle predoctorale, doctorale en postdoctorale onderzoekers die verbonden zijn aan een Belgische universiteit en die onderzoek doen naar uiteenlopende vraagstukken van internationaal recht. Wenst u meer informatie of wilt u zich graag aansluiten bij het netwerk? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de sectie IERE.


  Belgian Network of Junior Researchers in International Law op Twitter.
   
  BNJRIL
   
   
  BNJRIL2
   
   
   
 8. Lezing “Subalternity and international law” door prof. dr. Rémi Bachand (UQAM): internationaal recht bestaat, maar voor wie? (26/02/2020)


  Op 26 februari 2020 verwelkomde het Centrum voor Internationaal Recht prof. dr. Rémi Bachand  (Université du Québec à Montréal (UQAM)) in het kader van de Henri Rolin-leerstoel voor een lezing over “Subalternity and international law”. Tijdens deze lezing verdedigde Prof. Bachand de idee dat het internationaal recht hoofdzakelijk werd ontwikkeld om de belangen van dominante groepen binnen de internationale samenleving te behartigen. Hoewel het internationaal recht middelen ter beschikking heeft die kunnen worden aangewend voor de emancipatie van minoritaire groepen (“subalterns”), meent professor Bachand dat deze middelen desalniettemin in de praktijk vaak aanleiding geven tot de verdere uitbuiting van en dominantie over minderheidsgroepen.

   

  RémiBachand

  Prof. dr. Rémi Bachand is sinds 2008 professor internationaal recht aan de Université du Québec à Montréal (UQAM) in Canada. Daarnaast is hij gastprofessor aan het Institut des Hautes Études Internationales (Université Paris II) en gastonderzoeker aan de Universidad de los Andes (Bogota, Colombia). Hij behaalde een doctoraat in het internationaal recht aan de Université Paris I Panthéon-Sorbonne en werkte daarna als postdoctoraal onderzoeker aan Harvard University.

 9. Prof. dr. Stefaan Smis en dr. Dorothée Cambou halen FWO-onderzoeksproject over climate change litigation binnen (04/02/2020)

   

  Dit onderzoeksproject met als titel “Strategic litigation (procesvoeren) op basis van rechten van inheemse volkeren: een haalbare optie om staten te dwingen actie te ondernemen tegen klimaatverandering”, richt zich op de analyse van op mensenrechten gebaseerde klimaatprocessen en de impact van klimaatverandering op de rechten van inheemse volkeren.  Opzet van dit onderzoek is om het potentieel van strategic litigation op basis van rechten van inheemse volkeren na te gaan met als doel staten te dwingen om een krachtigere beleid inzake klimaatverandering te voeren.

  Het FWO-project zal de vorm aannemen van een PhD-onderzoek onder de supervisie van prof. dr. Stefaan Smis (VUB/University of Westmister) en dr. Dorothée Cambou (University of Helsinki) en zal worden uitgevoerd door doctoranda Charlotte Renglet.

  CharlotteRenglet

  Doctoranda Charlotte Renglet
   
   
 10. Drs. Ezéchiel Amani Cirimwami runner-up van de eerste "International Humanitarian Law Africa Prize", uitgereikt door het ICRC (4/02/2020)

   Op 4 februari 2020 werd door het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) voor de eerste keer de International Humanitarian Law (IHL) Africa Prize uitgereikt. Deze prijs heeft tot doel onderzoekers en praktijkexperten van Afrikaanse origine aan te moedigen om onderzoek te verrichten naar actuele problemen en uitdagingen die zich stellen naar aanleiding van de toepassing van de regels van IHL op het Afrikaanse continent.

  Laureate van de editie 2019 werd de Zuid-Afrikaanse onderzoekster, dr. Orly Maya Stern, met haar boek over de steeds actievere rol die vrouwen spelen in gewapende conflicten. Haar publicatie met als titel “Gender, Conflict and International Humanitarian Law: A Critique of the ‘Principle of Distiction’” was een van de 17 inzendingen. Drs. Ezéchiel Amani Cirimwami, die als onderzoeker verbonden is aan het Centrum voor Internationaal Recht van de VUB, en co-auteur, dr. Junior Mumbala Abelungu, werden met hun artikel “Le système africain de protection des droits de l’homme et le droit international humanitaire" verdiend tweede. Hun artikel is via deze link te raadplegen.

   

  Drs. Ezéchiel Amani Cirimwami 
  Drs. Ezéchiel Amani Cirimwami
   
  ICRC_AfricaPrize
 11. VUB opnieuw van de partij tijdens zevende editie van de "Great Lakes Regional Training Program in International Humanitarian Law and Human Rights" in Kigali (8-14/12/2019)

  Naar jaarlijkse gewoonte stuurde het Centrum voor Internationaal Recht van de VUB ook dit jaar weer een delegatie, bestaande uit prof. dr. Stefaan Smis en drs. Derek Inman, naar Rwanda om het Great Lakes Regional Training Program in International Humanitarian Law and Human Rights inhoudelijk te ondersteunen. Dit regionaal trainingsprogramma wordt jaarlijks georganiseerd door Initiatives for Peace and Human Rights (iPeace). Deze zevende editie vond plaats van 8 tot 14 december 2019 te Kigali en was gewijd aan de problematiek rond de bescherming van oorlogsslachtoffers in de regio van de Grote Meren.

  Naast interactieve lezingen en workshops over actuele thema’s van IHL en mensenrechten – die worden verzorgd door professoren en experten in internationaal publiekrecht van over de hele wereld – wordt in de marge van dit trainingsprogramma ook jaarlijks een internationale pleitwedstrijd georganiseerd. Opzet van deze competitieve pleitoefening bestaat er onder meer in om studenten kennis te laten maken met hoe regels van internationaal humanitair recht, mensenrechten en internationaal strafrecht in de praktijk worden toegepast en met elkaar interageren. Jaarlijks nemen een 30-tal Frans- en Engelstalige universiteiten uit de regio van de Grote Meren (o.a. Burundi, Kenia, Oeganda, DRC, Tanzania en Rwanda) aan deze pleitwedstrijd deel.

  Dankzij VUB Global Minds kon de sectie IERE ook dit jaar het trainingsprogramma financieel ondersteunen. Het Global Minds Programme heeft als doel de capaciteit van de VUB op het gebied van kennis, wetenschappelijke benaderingen en technologieën te vergroten om de samenwerking met partners in het Zuiden (ontwikkelingslanden) te ondersteunen, te verbeteren en uit te breiden.

  Meer informatie over dit trainingsprogramma en iPeace is terug te vinden op de website: https://www.iphr-ipdh.org/.

 12. Het grote VUB/EHB sportonderzoek

  2020 is niet enkel een wat bizar jaar door de coronacrisis, maar is tevens een laatste jaar in een beleidsperiode met betrekking tot beweging en sport aan de EHB en VUB.  Tegen eind Juni 2020 dient de UAB, een samenwerking tussen de EHB en VUB, een beleidsplan voor de periode 2021-2024 in te dienen bij Sport Vlaanderen om ook in de komende 4 jaar financiële ondersteuning te mogen verwachten voor de organisatie van studentensport aan de beide instelling.
   
  Hiertoe willen we graag een beroep doen op uw medewerking om zicht te krijgen op de gewoonten, noden en tevredenheid van onze sporters.  Een nieuw beleidsplan start immers met de evaluatie van het oude beleid.  En wie kan daar beter over oordelen dan onze sportkaarthouders?  We hopen dan ook dat u als sportkaarthouder voor 20 april 2020 even 10 minuten de tijd wil nemen om de enquête in te vullen.
  Enquête VUB Sport

  Wij danken u alvast van harte voor uw bijdrage en wensen u en uw naasten een fitte en gezonde toekomst toe.
   
  VUL DE ENQUÊTE IN >>>
   
  VUB Sport is momenteel gesloten vanwege de maatregelen van onze overheid om de spreiding van het Corona Virus te vertragen.  U kan ons bereiken tijdens deze periode via sport@vub.be.


 13. UZ Brussel opent steunfonds voor zorgverleners en medewerkers

  Het UZ Brussel is gestart met een geldinzamelactie om de eigen medewerkers en zorgverleners te helpen overeind te blijven tijdens de coronacrisis. De actie heet #CLAPANDACT, en geeft iedereen de mogelijkheid om een persoonlijke bijdrage te storten. Het verzamelde geld moet dienen om de zorgverleners een moment van rust te bieden na extreme stressmomenten. 

  “Elke dag loop ik door de gangen en praat ik met onze zorgmedewerkers,” schrijft CEO Marc Noppen van het UZ Brussel op de pagina van #CLAPANDACT. “Ik zie hen vaak de klok rond werken, dag en nacht bezig met hun patiënten. Maar ik zie ook de uitputting en toenemende stress om de hoek loeren. Angst ook, niet zozeer om zelf ziek te worden, maar om uit te vallen. Want wie neemt dan hun werk over?”

  Om dat uitvallen zoveel mogelijk te voorkomen, wil het UZ Brussel meer externe psychotherapeuten voor de eigen medewerkers inschakelen. De eigen therapeuten staan immers al ten dienste van de patiënten. Maar ook een aparte ontspanningsruimte zou al wonderen doen. 

  Broodnodige steun
  Zoals Marc Noppen op de actiepagina schrijft, is het de bedoeling dat de zorgverleners hun hoofd kunnen leegmaken op extreme stressmomenten. Geen overbodige luxe, want ze zullen de strijd tegen het coronavirus nog lang moeten volhouden. En ze beginnen het te voelen, zo tekende Noppen op 2 april op in zijn (uiterst leerrijk en leesbaar) dagboek dat in De Tijd verschijnt. “Onze psychologen merken stilaan een toename van het aantal medewerkers dat langskomt voor een gesprek,” noteert hij. 

  Een geldbijdrage storten via #CLAPANDACT moet VUB-UZ overigens ook helpen om hun academische missie te kunnen verderzetten, en het onderzoek naar de bestrijding van corona concreet te voeren. Daartoe behoort onder meer het ontwikkelen van AI-algoritmen in de beeldvorming en het ontwikkelen van wiskundige predictiemodellen,  maar ook het bouwen en testen van zelfgemaakte respiatoren door het FabLab. 

  Het hele land applaudiseert momenteel voor de hulpverleners in de zorgsector, en terecht. Maar nu is voor ons allen misschien het moment gekomen om de daad echt bij het woord te voegen, en ook onze (letterlijke) duit in het zakje te doen. 

  MAAK VAN JE APPLAUS EEN GIFT, DONEER VIA #CLAPANDACT
  Elke gift telt, en vanaf 40 euro is ze fiscaal aftrekbaar. Op het moment van schrijven hebben reeds 369 mensen voor een totaal van 44.325 euro gedoneerd. 

 14. Hoe ALLE studenten de mogelijkheid geven om in het buitenland te studeren?

  Erasmus is een geweldige kans om in het buitenland te studeren en in contact te komen met verschillende culturen. Je verwerft interculturele vaardigheden, verbetert je carrièrekansen voor de toekomst, bouwt een internationaal netwerk van vrienden en contacten uit en verbetert je talenkennis[1]. Helaas krijgt niet iedereen de mogelijkheid om op uitwisseling te gaan. Slechts 7 procent van de Erasmus-studenten komt uit ondervertegenwoordigde groepen.  

  Sociale inclusie is een belangrijk aandachtspunt voor het volgende Erasmusprogramma en voor VUB, maar... er is een tekort aan informatie over de toegankelijkheid van het huidige programma en de maatregelen die de toegankelijkheid kunnen verbeteren en de deelname doen toenemen. Vanuit de VUB vinden we het belangrijk om deze gegevens te verzamelen uit heel Europa om na te gaan hoe divers de studentenpopulatie is en om na te gaan hoe we meer studenten kunnen ondersteunen om naar het buitenland te gaan.  Daarom is de VUB partner in het SIEM-project.

  SIEM - Social Inclusion and Engagement in Mobility - werd eind vorig jaar opgezet en is een samenwerkingsverband tussen het Erasmus Student Network (ESN), Universities UK International (UUKi) en de European University Foundation, YES Forum, Vrije Universiteit Brussel (BE), Universiteit van Vigo (ES), Masaryk University (CZ), Universiteit van Letland (LV) en ESN Spanje (ES) en ESN Frankrijk (FR). Het wordt medegefinancierd door het Erasmus+ programma van de Europese Commissie.

  Het project heeft drie doelstellingen:

  Uitbreiding van de deelname: De deelname van ondervertegenwoordigde groepen aan het Erasmusprogramma vergroten om de internationale studentenmobiliteit inclusiever te maken.

  Betrokkenheid van de Gemeenschap: Erasmus-studenten en studentenorganisaties aanmoedigen om vrijwilligersinitiatieven te organiseren om de lokale gemeenschap te bereiken en zo de interculturele uitwisseling te vergroten.

  Peer-to-Peer Interaction: Vergroot de interactie tussen internationale studenten en lokale gemeenschappen van ondervertegenwoordigde groepen en verhoog de zichtbaarheid van internationale studentenmobiliteit.

  Het VUB International Relations office roept alle VUB studenten en medewerkers op om deel te nemen.

  =>Ben je student? Vertel ons over je ervaringen in het buitenland door de enquête in te vullen en maak kans op 2 interrail tickets of ultimate ears speakers en/of word een Erasmus-ambassadeur!

  SAMENVATTING:

  Om deze broodnodige informatie te verkrijgen is er een SURVEY gelanceerd en willen we alle studenten en medewerkers vragen om mee te doen en deze zo veel mogelijk te verspreiden.
  De enquête loopt tot 30 april 2020 en kan worden geraadpleegd op de SIEM-website:https://siem-project.eu/.

  [1]https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-impact-study_en

 15. Corona maatregelen VUB Sport

  CORONA VIRUS UPDATE VUB SPORT ‼️

  Ook de VUB volgt nauwgezet de richtlijnen van de overheid en wenst maximaal bij te dragen tot de vertraging van de verspreiding van het virus in Brussel, België, Europa en omstreken. Daarom heeft het crisisteam van de VUB beslist om vanaf maandag 16/3/2020 de activiteiten van de universiteit te reduceren tot deze die absoluut noodzakelijk zijn mbt onderwijs en onderzoek. Telewerk en teleonderwijs worden maximaal toegepast. Activiteiten waarbij meer dan 50 mensen in een gesloten ruimte zijn worden geannuleerd.

  Dit geeft uiteraard ook gevolgen voor de SPORTACTIVITEITEN. Hieronder een overzicht van de specifieke maatregelen voor alle gebruikers van de VUB sportinfrastructuur:

  * ZWEMBAD: GESLOTEN vanaf vrijdag 13/3 voor zowel publiek, clubs en scholen. Risico daar is niet zozeer het zwembad zelf maar wel de kleedkamers, daar dit een ruimte is waar groepen van allerlei leeftijden elkaar kruisen en dus het besmettingsgevaar groot is.

  * SPORTZALEN: De sportzalen blijven open maar niet voor iedereen. Activiteiten waar meer dan 50 mensen tegelijkertijd in een volledige zaal (3/3) of 15 mensen in 1/3 zaal zijn worden gevraagd af te bouwen naar aantal of te annuleren. Het belangrijkste advies is daar om contact te vermijden en minstens 1 meter afstand van elkaar te bewaren.
  Voor huurders (oa sportclubs) van onze infrastructuur is de training/competitie dus op eigen risico. Clubs & andere verenigingen krijgen vandaag of ten laatste morgen nog een email met verdere informatie.

  *OPENLUCHTINFRASTRUCTUUR:
  Zowel het rugby/atletiekveld blijft open voor rugby, voetbal, jogging en atletiek. Aan de clubs vragen we wel om hun trainingen aan te passen (contact vermijden) en de richtlijnen omtrent persoonlijke maatregelen te respecteren...
  De atletiekpiste blijft gewoon toegankelijk voor joggers. Het kleine kunstgrasveld is momenteel in renovatie en kan dus sowieso niet gebruikt/gereserveerd worden tot het einde van de werken.

  * SPORTMIX/FUTSAL LEAGUE/PERSONEELSCOMPETITIE:

  ALLE activiteiten hieromtrent worden GEANNULEERD! Dit omwille van het feit dat we - in normale omstandigheden & in dit kader- net de mensen aanmoedigen om te komen sporten maar dit dus nu - in deze uitzonderlijke situatie- wordt afgeraden. De sportmix is heel populair en trekt ook veel deelnemers aan wat ook betekent ... veel volk in een beperkte ruimte, waardoor wij/noch de lesgevers kunnen garanderen dat het minimum aantal deelnemers/zaal of beperkt sociaal/fysiek contact gegarandeerd wordt. De "social distance" maatregel is hierdoor moeilijk toepasbaar/controleerbaar en vandaar de beslissing om zowel de sportmix, de student futsal league alsook de personeelscompetitie even on hold te zetten, zeker tot aan de paasvakantie. Deze maatregel geldt zowel voor de sportmix & futsal league activiteiten op campus Etterbeek, Jette, Kaai, MMM en KCB!

  *EVENTS:
  Alle sport- en andere evenementen op de campus worden uitgesteld of geannuleerd. Gerichte communicatie volgt nog ifv de organisatie.

  *KLEEDKAMERS GEBOUW L:
  Richtlijnen hier zijn: Tegelijkertijd, max 5 mensen in een kleine kleedkamer en max 15 in de grote/publieke kleedkamers. Respecteer hier ook de algemene voorzorgsmaatregelen zoveel mogelijk!

  ****

  Indien er wijzigingen komen in deze maatregelen houden wij u hiervan op de hoogte. Onze website wordt up to date gehouden en via de facebookpagina van onze afdeling krijgt u laatste nieuwtjes te weten. En uiteraard kan u met vragen altijd terecht op sport@vub.be, 02/629 2311 of aan ons onthaal tijdens de gebruikelijke openingsuren.

  Ook op de algemene webpagina https://www.vub.be/coronavirus

  kan u terecht voor een stand van zaken van de situatie en voorzorgsmaatregelen op de Vrije Universiteit Brussel en een FAQ met veel gestelde vragen.

  De VUB dringt aan om de voorzorgsmaatregelen nauwgezet op te volgen. Studenten, medewerkers en sporters die ziek zijn of ziekteverschijnselen vertonen, blijven thuis. Mogelijke besmettingen meld je zo snel mogelijk via coronavirus@vub.be.

 16. Nieuw in Brusselse Lage Emissie Zone!

  Vanaf 2020 is het mogelijk om een dagpas te kopen of een buitenlands voertuig te registreren de dag na de toegang tot de LEZ in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarnaast zullen inbreuken tegen de verhoogde toegangscriteria (diesel Euronorm 3) vanaf 1 april 2020 beboet worden.

  Als uw voertuig niet voldoet aan de toegangscriteria voor de lage-emissiezone (LEZ), kunt u een dagpas kopen en zo het Brussels Hoofdstedelijk Gewest binnenrijden. Sinds 1 januari 2020 is het mogelijk de dagpas aan te kopen ten laatste om middernacht, de dag na de toegang tot de LEZ. De dagpas kan dus op voorhand worden gekocht, vóór de toegang tot de LEZ OF de dag nadien. Voorbeeld:  indien ik op 3 januari in de LEZ met een niet-conform voertuig rondrijd, heb ik tot 4 januari middernacht om de dagpas te kopen. 

  Hetzelfde geldt voor de verplichte registratie van alle in het buitenland ingeschreven voertuigenverplichte registratie van alle in het buitenland ingeschreven voertuigen (met uitzondering van voertuigen die in Nederland zijn ingeschreven). Sinds 1 januari 2020 is het mogelijk een voertuig dat in het buitenland is ingeschreven te registreren de dag na de toegang tot de LEZ (vóór middernacht). De registratieaanvraag kan dus vóór de toegang tot de lage-emissiezone OF de dag nadien plaatsvinden. De registratie is gratis en drie jaar geldig, op voorwaarde dat de gegevens over het voertuig niet veranderen. Om uw voertuig te registreren, hebt u het inschrijvingsbewijs nodig. Voorbeeld: indien ik op 3 januari in de LEZ rondrijd met een voertuig dat in het buitenland is ingeschreven, heb ik tot 4 januari middernacht om het te registreren.

  De overgangsperiode voor de verhoogde toegangscriteria tot de LEZ loopt af, vanaf 1 april 2020 zullen ook dieselvoertuigen met Euronorm 3 beboet worden. Wagens die rijden op diesel met Euronorm 0, 1, 2 en 3 of op benzine met Euronorm 0 en 1 mogen niet in de LEZ rijden. Alle informatie vind je op de webpagina’s over de LEZ, met onder andere een tabel met de betrokken voertuigen en uitzonderingen.

 17. VUB alumniverenigingen slaan de handen in elkaar

  Het aantal VUB-alumni torent ondertussen al uit boven de kaap van 65.000. Om deze bloeiende community op de best mogelijke wijze te ondersteunen nemen VUB, de Oudstudentenbond en de facultaire verenigingen BrEA, Athanor, MOVUB, OSAP, Alumni LW, OSLOK en UBLA de handschoen op om nauwer samen te werken via een officiële overeenkomst. “Het document is enerzijds een intentieverklaring, maar bevat ook een reeks concrete maatregelen die een duurzame impact zullen hebben op onze alumniwerking”, aldus Alumni Officer Dennis Hermans.

  De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst heeft als doel om de verenigingen te erkennen als dé partner binnen de alumniwerking van de VUB. Door het onderling uitwisselen van gegevens en het ter beschikking stellen van relevante communicatietools krijgt de VUB meer inzicht in haar alumninetwerk en kunnen ontmoetings- en leermomenten makkelijker georganiseerd en gecommuniceerd worden. De samenwerking laat ook toe om een aanbod uit te werken op maat van de faculteiten.

  Rector Caroline Pauwels juicht deze verdere professionalisering van de VUB-alumniwerking toe. “Ik durf dit gerust een historisch moment te noemen. We kiezen ervoor om handen in elkaar te slaan en daar wordt iedereen beter van. De alumniverenigingen, de universiteit en de belangrijkste van allemaal: de individuele alumnus of alumna”, klinkt het tijdens de plechtige ondertekening in de VUB Loungebar. Voor Alumni Officer Dennis Hermans was dit een logische volgende stap binnen het strategisch beleid: “alumni zijn onze belangrijkste ambassadeurs en dat geldt zeker voor de bestuurders van de 8 aanwezige verenigingen. Zij zetten zich al jaren vrijwillig in om oud-studenten zo nauw mogelijk bij de VUB en haar faculteiten te betrekken en ik ben ervan overtuigd dat we onze alumniwerking samen naar een hoger niveau kunnen tillen.”

  De VUB-alumnigemeenschap kan zich in de toekomst dus verwachten aan een aangescherpte communicatie en een breder, meer opleidingsgebonden aanbod. Wie destijds aan de VUB gestudeerd heeft kan op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen en huidige dienstverlening op vub.be/alumni. De foto’s van de plechtige ondertekening zijn te bekijken op onze Flickr-pagina.

  De verenigingsvoorzitters aan het woord:

  Geert Roymans, voorzitter van OSB: “Sinds 2004 zetelt de Alumni Officer van de VUB in onze raad van bestuur en voor ons is deze samenwerking rond databeheer en -gebruik een nieuwe stap in de juiste richting. We hopen in de toekomst ook nauwer samen te werken met de facultaire alumniverenigingen want net als de rector geloven wij dat je geen vooruitgang boekt door vanop een eiland te werken. Ideaal hebben we eind mei al een concrete uitwerking van die toekomstvisie, want we kijken op dit moment hoe we een leuke activiteit rond de deis natalis kunnen opzetten.”

  Edith Oyen, voorzitster van BrEABrEA, alumnivereniging voor Ingenieurswetenschappen: “De samenwerking tussen onze vereniging en de centrale alumniwerking van de VUB zat al snor, maar het is altijd een goed idee om de zaken eens op papier te zetten. Goede afspraken, goede vrienden! Het is ons doel om samen met de VUB te bouwen aan een zo volledig mogelijke lijst van contactgegevens, zodat de band tussen onze alumni, faculteit en de VUB kan blijven groeien nadat ze het studentleven vaarwel zeggen.”

  David Sybers, voorzitter van Athanor, alumnivereniging voor Wetenschappen: “Ik denk dat iedereen hier het er wel over eens is dat deze overeenkomst een win-win is voor beide partijen. Voor de VUB zal deze samenwerking meer ademruimte betekenen en voor ons is het een goede zaak dat we als dé alumnivereniging voor onze faculteit erkend worden. In de toekomst willen wij functioneren als de link tussen alumni en hun alma mater en meer ontmoetingsmomenten organiseren voor onze wetenschappers.”

  Steven Raeymaeckers, voorzitter van MOVUBMOVUB, alumnivereniging voor Geneeskunde: “Dat zoveel verenigingen hier vandaag samen zijn is een klaar en duidelijk signaal van ons allemaal: we willen deze boot niet mislopen. Dat er zoveel diverse verenigingen zijn aan de VUB is een plus, maar het rendement is nog groter wanneer dit gepaard gaat met een uniforme uitstraling. Dankzij de mailingtool zullen we onze alumni beter kunnen bereiken en hopelijk leidt dit tot een sterk netwerk waar oud-studenten zich ondersteund en thuis voelen.”

  Sven De Clerck, voorzitter van OSABOSAB, alumnivereniging voor Farmaceutische Wetenschappen: “Voor ons is deze ondertekening een heuglijk moment, want dankzij deze overeenkomst verdwijnt een deel van de administratieve last waardoor we ons meer kunnen richten op het verenigen van onze alumni. Dat hopen we te doen met een grootse reünie in de nabije toekomst waar alumni met dezelfde én een verschillende achtergrond kunnen samenkomen om te netwerken en herinneringen op te halen, naast activiteiten met een meer academische of speelse insteek.”

  Johan Verhaeghe, voorzitter van Alumni LW, alumnivereniging voor Letteren en Wijsbegeerte: “Ik denk vooral dat onze naambekendheid gebaat is bij een dergelijke samenwerking. Voortaan zullen we voor mailings binnen hetzelfde template als de centrale VUB alumniwerking kunnen werken, wat de herkenning alleen maar ten goede kan komen. Op die manier kunnen we Alumni LW makkelijker onder aandacht brengen bij de huidige studenten aan onze faculteit en de fundamenten leggen voor een groeiende en bloeiende alumnivereniging.”

  Jan Ghysels, voorzitter van UBLA, alumnivereniging voor Rechten: “Als alumnivereniging voor de faculteit rechten zal het niet verbazen dat wij een correct gebruik van persoonsgegevens hoog in het vaandel dragen. Door bepaalde zaken formeel vast te leggen kunnen we onze alumni op grote schaal contacteren en enthousiasmeren, mét respect voor de delicate wetgeving rond persoonsgegevens. Ik ga dit moment aangrijpen om mijn afstudeerjaar uit te nodigen voor een activiteit aan de VUB zodat we een sterke case hebben voor andere initiatiefnemers in de toekomst.”

  Bart Geelen, afgevaardigde van Ronde Schare, de oud-leden van Mesacosa: “OSLOK is an sich al het product van een partnerschap tussen de faculteit, de studentenkring Mesacosa en onze ouwe zakkenvereniging Ronde Schare. Met deze overeenkomst willen we de samenwerking tussen deze drie bouwstenen bezegelen en versterken met de nieuwe communicatietools waar we nu toegang tot krijgen. Daarom onderteken ik hier vandaag ook met Bart Roelands, die de faculteit vertegenwoordigt binnen deze constellatie."

 18. Kring Vrij Onderzoek kritisch en creatief (1968-1970)

  Theo Geuens was student psychologische en pedagogische wetenschappen (1964-1969), bestuurslid van BSG en voorzitter van Vrij Onderzoek (1968-70). Hij vertelt hoe Vrij Onderzoek op een creatieve manier kunst in de Cité (het studentenhuis) bracht.

  De rebelse periode van 1968-1970 liet de kring Vrij Onderzoek niet onberoerd. In 1968 trad een nieuw bestuur aan met een provocerend programma “Kritische Universiteit”, geïnspireerd door een artikel in Der Spiegel: “Deutschlands Professoren. Götter oder Fach-Idioten?” (wat wij vrij vertaalden met “Professoren: goden, vakidioten of gewoon idioten?”).  Volgens  de nieuwe bestuursleden was het godgeklaagd dat in Leuven reeds na WO II een “Instituut voor seksualiteit”  bestond en aan de ULB een “Instituut voor het Christianisme”, maar geen instituut voor de studie van het marxisme. De universiteit van Poincaré mocht toch geen vooroordelen hebben! We mochten alles onderzoeken, maar elke kritiek begon met zelfkritiek en dus met kritiek op onze Brusselse universiteit. Hugo De Schampheleire was de begeesterende voorzitter die zich verzette tegen fascisme en die het Vrije Woord verdedigde (ook voor studenten!).

  Portret van Hugo De Schampheleire

  De nieuwe voorzitter Frank Ruymen nam al snel ontslag, want als classicus in spe werd hij bio-boer. In 1969 nam Theo Geuens van de fakkel over met een nieuwe ploeg, die zich in april voorstelde met de  slogan: “Voor een nieuwe conceptie van Vrij Onderzoek tegen elke menopauze van de geest ... Het nieuwe van Vrij Onderzoek is dit van de Vrije Kreativiteit” (let op de zogenaamde nieuwe spelling!). Naast de voortzetting van de voordrachtenreeks over hedendaagse problemen werden happenings georganiseerd o.a. met Free Jazz en Panamarenko. Het optreden van de recent overleden Panamarenko leverde een hilarisch verhaal op.

  Ik (Theo) kende Panamarenko reeds sinds eind jaren 50. Ik ontmoette hem in louche cafés, tijdens de ijsblokkenblokkade van het Conscienceplein (waar hij en Hugo Heyrman een autovrij plein en een kinderspeelplaats eisten), in café de Muze, waar hij paniek veroorzaakte door een salvo schoten af te vuren in de duisternis, door met hem over zijn ideeën te spreken, enz. Het was geen vriend van mij en het contact dat ik met hem had  was soms zeer onaangenaam en soms zeer onrustwekkend. Ik beschouwde hem dan ook als meer dan lichtgestoord zoals zovelen van de avant-garde, maar ook zeer onaangenaam in de omgang en soms zelfs gevaarlijk. Maar in het leven moet je soms iets riskeren, dacht ik toen nog. Dus besloot ik hem toch uit te nodigen aan de VUB in 1969 – 1970 om een avant-garde happening in kunst aan de VUB te brengen. Ik gaf hem volstrekte vrijheid en om af te spreken verscheen hij op ons studentenkot (ik zat samen met microbioloog Dirk Elseviers) dat wij huurden bij een militair, die ons niet hoog inschatte, gezien ons nachtelijk leven, het absoluut gebrek aan hygiëne en de affiches van links allooi die onze muren sierden. De kotbaas was op zijn zachtst gesproken aversief tegenover ons. Maar op die bewuste dag stond hij plots star in militaire houding voor onze deur en kondigde plechtig en duidelijk geïntimideerd aan dat er bezoek was voor ons. Daar stond Panamarenko in een uniform dat sterk leek op die van de kadetten van de militaire school. Hij was vooral geïnteresseerd in de locatie die hem ter beschikking zou staan. Met het blitse lichtblauwe sportwagentje waarmee hij zich verplaatste kon ik niet mee want hij had polyester gemorst op de passagiersstoel. Dus ik te voet naar de “Cité” waar ik hem de ruimte aanwees dat voorbij het lokaal van “Vrij Onderzoek” lag. Het was een geel betegelde ruimte van +/- 15 op 15 meter. Een week later zou hij zorgen voor het nodige materiaal.

  De week daarop stonden er inderdaad zes kasten in glas van een meter twintig hoog, een meter op een meter, op een voet van een meter hoog, met daarin zes gigantische eieren gemaakt van eierschelpen (afmetingen: 1 meter op zestig centimeter). Een weinig zeggende constructie. Op mijn wat lauwe reactie zei hij: “Als ge ze niet wilt, doen ik ze terug weg.” Ik reageerde zeggende, “Oké laat maar staan, maar ik hoop dat ge er toch ook iets mee doet” denkend aan de “happening”. Ik heb altijd vermoed dat hij de hele constructie geleend had bij Broodthaers.

  Op de dag van de opening stond hij daar in zijn “kadetten”- uniform naast een kleine opstelling van een plastic omheinde oppervlak van 10 cm hoog van +/- 80 op 60 cm, met daarin twee krokodilletjes in doorzichtig flexibel plastic, gevuld met Rijnzand. De hele constructie had de kleur van de gele tegelvloer van het lokaal. Hij stond strategisch opgesteld zodat als je langs de eieren liep je onvermijdelijk op de constructie zou terecht komen.

  Bezoekers liepen wat verdwaasd en meesmuilend tussen de gigantische eieren zich afvragend wat dit nu toch weer kon betekenen en liepen dan steevast in of tegen het krokodillenbakje, dat zij net zo min als de kleine militair opgemerkt hadden. Als zij het ongeluk hadden het krokodillenheiligdom te beroeren kregen zijn een vloek- en scheldpartij van meer dan dril sergeant-allure in het kwadraat over zich heen. Zo van “Wat is’t zijt gij blind, kunt gij niet uit uw ogen kijken, zijt gij te goed om te zien waar ge uw poten zet, kunt gij geen respect opbrengen voor kunst, wat zijn jullie toch voor boeren, achterlijken, pretentieuze niksnutten…”, en een echte logorrhea stortvloed van vloeken en verwensingen.

  Het opzet “happening” was echt geslaagd, maar het was geen succes zoals zo veel kunst dat wij toen brachten.

  Panamarenko wilde ons (Paul Theeuwissen en ikzelf) toch nog iets trakteren in een plezant caféeke aan de Place De Brouckère. Ik had daar niet veel zin in want ik vreesde dat hij ons weer een poets wou bakken, maar allez een laatste pintje moest kunnen. Ik reed met mijn aftandse rooskleurige Taunus 12m, met pistache rechterdeur achter Pietje aan. Hij troonde ons mee in wat een “serveuzencafé” bleek te zijn. We kregen direct een glas schuimwijn, bier was daar niet te krijgen, en elk kreeg een meisje naast ons. Mijn gezelschapsdame zei: ”Je m’appelle Nadja” en ik antwoorde “comme le livre d’André Breton”. Zij: “Je ne lis pas de romans policiers.” Ik dacht: klappen kan hier ook al niet, ik ben weg. Wacht, zei Panamarenko, ik moet even bellen. Hij kwam niet meer terug. Wij zaten daar nog even gegeneerd te geelogen. Ik zei tegen Paul, “ik ben hier weg”. Ze lieten ons gaan zonder de rekening te presenteren; een wonder. Honderd meter verder werden wij klem gereden door vier politieauto’s. De agenten sprongen er uit met karabijnen die ze op ons richtten. Ik zei tegen Paul “Zal ik eens boem roepen” (ik ging dat niet doen) en Paul sloeg blauw uit. Paul die als psycholoog in de gevangenis van Sint Gillis werkte, wilde de sfeer wat ontmijnen, want zij stonden daar met hun vier duidelijk zeer gespannen met hun karabijnen op onze thorax gericht, de pistolen vielen mij dan minder op. Paul vroeg: ”Wat is er mannen, zijt ge iets aan het zoeken” Waarop in een sneer het antwoord van de duidelijk leidinggevende “Ja, naar adressen om kaartjes te sturen”. Bij nazicht van mijn rommelig voertuig vroeg men: ”Wonen jullie in deze auto?” Wij gaven ons adres: “Johannalaan, Elsene, VUB…” We mochten gaan. Dank u, Panamarenko, weer een geslaagde happening. Ik sluit niet uit dat Panama zich in de buurt verdekt stond te bescheuren. Vandaar mijn gebrek aan sympathie voor deze toch wat, om het zacht uit te drukken, geflipte artiest.

  Iets beter werd het tweede initiatief onthaald en het verliep ook vlotter. Ik had de werkgroep improviserende muzikanten uitgenodigd (met o.a. Fred Van Hoof, Ronnie Du Soir, Kris Vinck (?) Brödsman (?) …) en Yvo Van der Borght met zijn “Psychedelische Lightshow”. Dirk Elseviers zette zich in het midden met een grote liggende trom. In de aankondiging had ik de slogan geschreven “KOM EN BELEEF EEN CATHARSIS”, gratis bier (20 bakken). Ik liep naar het restaurant en nodigde de vrienden van Vrij Onderzoek en BSG uit. Ik zie nog hoe Joe bij het lezen van het pamflet zijn ogen misprijzend wegdraaide. De geëngageerde studenten waren historici en juristen, ik liep als enige menswetenschapper daar tussen en dat taaltje verstonden zij niet. Ik moest haast smeken om mee te komen en borden en bestek van het restaurant mee te brengen om mee te musiceren. Het bier trok hen over de meet. En toen de cité daverde van de muziek stroomden studenten toe, vooral Franstaligen, eerst om te reclameren maar al vlug om mee te doen. Het werd een succes!   Het duurde wat te lang volgens de beheerder van de cité, maar we sloten af op een voor ons schappelijk uur. Het bier was op, de muzikanten uitgeput, nadat zij de studentenmassa hadden opgezweept tot een paroxistische trance.  Iedereen was zowat potdoof gedaasd door de “absolute free  jazz happening”. Een echte symfonie was het niet geworden maar wel een catharsis en leut en ontmoetingen. Hendrik Chaltin wilde afsluiter zijn, voor een keer niet door in een verlichtingspaal te kruipen, maar door nog ritueel verbrand te worden. Hij lag op de grond en had zich met kranten bedekt en vroeg om ze aan te steken. Hij bleef echter verontrustend lang liggen en toen het vuur zijn Afro-kapsel bereikte sprong hij krijsend van onder de brandende kranten die in alle richtingen vlogen: hij was ongedeerd, de slimme wiskundige wist ook hoe hij het vuur moest beheren. Algemene hilariteit. Het was een mooie afsluiter. Toen gingen we naar het café.

 19. Nieuwste televisiereeks 'Cosmos' van VUB-eredoctor in wereldwijde première

  Aanstaande maandag starten op National Geographic de nieuwe uitzendingen van de bekende tv-reeks 'Cosmos'. Deze serie over het heelal is al aan haar derde editie toe en is het geesteskind van de Amerikaanse schrijfster en tv-producente Ann Druyan. Zij ontvangt op 18 maart een eredoctoraat van de VUB voor haar werk rond wetenschapscommunicatie en -popularisering.

  De nieuwe reeks heet 'Cosmos: Possible Worlds' en bestaat uit 13 afleveringen waarin zowel wordt teruggeblikt naar het ontstaan van het heelal als vooruitgekeken naar de toekomst van ons zonnestelsel. De bekende Amerikaanse astrofysicus Neil deGrasse Tyson keert terug als presentator.

  'Cosmos: Possible Worlds' is het derde deel uit de 'Cosmos'-reeks en werd volledig geschreven en geproduceerd door Ann Druyan in samenwerking met Seth McFarlane, bekend van films als Ted. Het eerste deel 'Cosmos: a Personal Voyage' kwam in 1980 op de buis en werd gepresenteerd door de Amerikaanse astronoom Carl Sagan, de echtgenoot van Druyan. Sagan overleed al in 1996, maar Druyan zette zijn werk de voorbije jaren verder met onder meer de tweede serie 'Cosmos: A Spacetime Odyssey' die in 2014 te zien was. 

  De Vrije Universiteit Brussel kent op 18/3 tijdens een officiële plechtigheid in de Munt een eredoctoraat toe aan Druyan voor haar jarenlange werk rond wetenschapscommunicatie.

  Hier lees je meer over de uitreiking van het eredoctoraat.

 20. Eredoctor Javier Pérez de Cuéllar overleden

  Gewezen VN-secretaris-generaal Javier Pérez de Cuéllar is overleden. Dat melden internationale media. Hij was 100 jaar oud. De Peruaan leidde de Verenigde Naties gedurende twee mandaten, van 1981 tot 1992. In 1984 kreeg hij een eredoctoraat van de Vrije Universiteit Brussel.

  Lees meer:
  Oud-VN-baas en Peruaans diplomaat Javier Pérez de Cuéllar (100) is overleden
  Over de eredoctoraten van de Vrije Universiteit Brussel