Vrije Universiteit Brussel - Redelijk eigenzinnig

 1. "Not Like the Others? The Position of Associated States and Dependent Territories in Fishing Disputes"

  Author

  Marco Benatar 

  Abstract

  Fisheries are of vital concern to associated states and dependent territories located in diverse regions ranging from the Pacific to the Atlantic. The special characteristics of these actors have led to innovative international law-making, including the terms that have been agreed within regional fisheries management organizations and arrangements to facilitate representation of non-metropolitan territories’ interests. The question may be raised whether similar innovations can be found in the field of international dispute resolution. The aim of this brief article is to consider some linkages between associated states and dependent territories on the one hand and international dispute settlement concerning fishing on the other. Four such connections will be examined in turn: access to court, representation in proceedings, applicable law in proceedings, and the territorial exclusion of disputes.

  Link to full article
  https://brill.com/view/journals/iclr/22/3-4/article-p471_15.xml
   
 2. L’imposition des quotas ethniques dans le secteur privé au Burundi : une lecture au regard au droit international des droits de l’homme

  Authors

  Prof. dr. Stefaan Smis, drs. Dan Kashironge and drs. Jean-Paul Mushagalusa Rwabashi

  Abstract

  L’objectif de cet article est de fournir un aperçu sur la conformité au droit international des droits de l’homme d’une des mesures phares de la loi n°1/01 du 23 janvier 2017 au Burundi : l’injonction du respect des équilibres ethniques constitutionnel et de genre aux Organisations non gouvernementales étrangères (ONGE) dans le recrutement de leur personnel local. Pratiquée par le gouvernement en tant que « mesure d’action positive », l’imposition de quotas ethniques, alors qu’institutionnalisée dans ce pays, n’avait jamais polarisé autant des controverses. Pourtant, une clarification neutre de cette politique gouvernementale, fondée sur la définition de l’action positive et sa diversité pratique s’impose et devrait, préalablement, s’imposer à toute sorte de qualification desdites mesures.

   

 3. Boek: Universele esthetiek! De gulden snede?

  De gulden snede is een verhouding tussen twee afstanden, zoals de lengte en de breedte van dit boek, die precies overeenkomt met een welbepaald getal Φ (phi) gelijk aan 1,61803399… Dit getal Φ blijkt bijzondere eigenschappen te hebben. “Het is het getal dat het verst ligt van alle breuken.” “Het is het enige positieve getal dat gelijk is aan zijn omgekeerde plus één.” De decimale vorm ‘1,61803399…’ roept duidelijk geen esthetische gevoelens op, maar het getal heeft wel een grote wiskundige aantrekkingskracht door zijn eigenschappen. Ook in de natuur verschijnt hier en daar het getal Φ bij benadering en lijkt het aan de oorsprong te liggen van natuurlijke schoonheid. Ten slotte, toegepast in bouwkunde en schilderkunst, geeft Φ aanleiding tot een verhouding, ondanks de duidelijk asymmetrie, die bijzonder evenwichtig oogt. Alleen zal blijken dat het gebruik van Φ in composities en architectuur dateert van vorige eeuw, en dat het overal zien van de gulden snede zowel in de kunsten als in de natuur een vrome wens is.

  Er bestaan heel wat misverstanden omtrent het voorkomen van de gulden snede en daar gaat dit boek dieper op in. Tevens toont het alle fraaie kanten van de wiskunde. Het is bestemd voor iedereen die van de gulden snede het fijne wil weten en het al dan niet voorkomen van Φ op een grondige manier wil verklaren. Leerkrachten kunnen het in secundair als hoger onderwijs gebruiken om de geheimen van Φ te onthullen of om de schoonheid van de wiskundige wereld te laten zien.

  De bewerkingen zijn elementair, de afleidingen verlopen stap voor stap, maar alles is nodig om het verhaal van de gulden snede helemaal uit de doeken te doen. Het mooie aan die graduele opbouw is dat de vele bescheiden stapjes samen prachtige inzichten opleveren. Zo gebruiken we wiskunde in dit boek als didactische methode om de talrijke aspecten van Φ met elkaar te verbinden. Het boek is bovendien modulair opgevat, dus moeilijkere delen laten zich overslaan. 

  Stijn Verwulgen (1973) doceert onderzoekstechnieken en wiskunde aan de Universiteit Antwerpen en verricht onderzoek naar methoden en technieken voor ‘mensgecentreerde’ productontwikkeling en valorisatie van wetenschappelijke kennis.

  Gustaaf Cornelis (1966) doceert aan de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Antwerpen onder andere wetenschapsfilosofie en wijsgerige onderzoeksmethoden. Hij is tevens vakdidacticus wijsbegeerte en moraalwetenschappen. Hij publiceerde bij ASP onder andere het boek Het geheim van de kosmologie ontrafeld. Zijn onderzoek spitst zich thans toe op wetenschapsethiek. 

  Meer info over het boekhttps://www.aspeditions.be/en-gb/book/universele-esthethiek-de-gulden-snede/16288.htm

 4. Boek: Vrijheid, gelijkheid, veelheid

  Met zijn traktaten over politiek en de vrijheid om te filosoferen heeft Spinoza in de tweede helft van de zeventiende eeuw een ommekeer bewerkstelligd in de relatie tussen filosofie, politiek en religie en zo de basis gelegd voor de moderne democratie. Dit verliep niet zonder slag of stoot. De idee dat er geen gelijkheid is zonder vrijheid maar ook geen vrijheid zonder gelijkheid werd verguisd als leidend tot oproer en anarchie. Zijn pleidooi voor filosofische kritiek werd van alle kanten onthaald op een heftige en massieve tegenstand. Toch stond Spinoza niet alleen, hij maakte deel uit van een beweging. Geïnspireerd door menig anoniem traktaat, de republikeinse geschriften van zijn tijdgenoot De la Court, de democratische ideeën van zijn leraar Van den Enden en de subversieve kritiek van zijn vriend Koerbagh ging hij verder op het spoor dat werd gelegd door Machiavelli. Maar ook de tegenstand waarop zijn werk werd onthaald speelde een rol in de radicalisering van zijn ideeën en in de terugkeer naar de revolutionaire principes van Machiavelli. Zijn voorbeeld leidde tot pamfletten zoals de Esprit de Spinosa/Traité des trois imposteurs die een breed lezerspubliek bereikten en daarmee beslissende impulsen gaven aan de Verlichting. 

  Sonja Lavaert doceert filosofie aan de Vrije Universiteit Brussel. Ze is de auteur van Het perspectief van de multitude (2011) en co-redacteur van The Dutch Legacy. Radical Thinkers of the 17th Century and the Enlightenment (2017) en Aufklärungs-Kritik und Aufklärungs-Mythen. Horkheimer und Adorno in philosophiehistorischer Perspektive (2018).

  Meer info over dit boekhttps://aspeditions.be/asp_mailing/boekvoorstelling/20200213boekvoorstelling-vrijheid.html

 5. Boek: Plato lezen. Liefde, filosofie en democratie in de Apologie van Socrates

  Athene, anno 399 voor Christus: Socrates verschijnt voor het gerecht om zich te verdedigen tegen de aanklacht van godslastering en bederf van de jeugd. Niet enkel het lot van Socrates staat op het spel, maar ook het lot van de democratie in Athene, van Plato en bijgevolg van de hele filosofie. Te veel verantwoordelijkheden voor een gewone sterveling. Te veel druk voor een oud lichaam.

  In Plato lezen biedt Emiliano Acosta een interpretatie van Plato’s Apologie van Socrates in de politieke context van het toenmalige Athene. In dialoog met de bestaande literatuur bespreekt hij Plato’s filosofische verwerking van de dood van zijn meester en het probleem van Socrates. Aan bod komen de socratische liefde, Plato’s heruitvinding van de filosofie en de tragische toon van zijn herschrijving van het leven van Socrates, de vraag of Socrates al dan niet schuldig is, het populisme van de Atheense democratie en de clash tussen de filosoof en de democratie.

  Plato lezen wilt de lezer aanzetten tot de abnormale denkwijze die we filosofie kunnen noemen, en overtuigen van de nood en het nut om terug te keren naar de werken van Plato, deze enigmatische kruising van tragicus en mislukte politicus.

  Professor Emiliano Acosta doceert geschiedenis van de wijsbegeerte, politieke filosofie, filosofie van de religie en van de vrijmetselarij aan de Vrije Universiteit Brussel, is alumnus van de Jonge Academie (Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten), gastdocent aan de Universiteit Gent en auteur van Schiller versus Fichte (2011).

  Meer info over dit boek: https://www.aspeditions.be/nl-be/book/plato-lezen/17736.htm

 6. Prof. dr. Erik Franckx benoemd tot honoraire professor aan de rechtsfaculteit van de Nelson Mandela Universiteit

   FishForce

   

  In augustus 2020 werd Prof. Dr. Erik Franckx op de hoogte gebracht dat de Nelson Mandela Universiteit in Port Elizabeth, Zuid-Afrika, hem officieel aangesteld had als honoraire professor bij het Departement Publiek Recht van de rechtsfaculteit aldaar, en dit voor een initiële termijn van vijf jaar. Het is de bedoeling op die manier de nauwe samenwerking, die er reeds bestond, verder aan te halen.

  Zo leverde hij nog begin maart van dit jaar een bijdrage aan een internationale conferentie inzake de strijd tegen illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij aldaar, net voor de coronacrisis alle internationale vliegverkeer lam legde. De FishFORCE groep van de Ocean Science Campus verbonden aan de Nelson Mandela Universiteit organiseerde immers op 9 en 10 maart een internationale conferentie inzake visserijmisdrijven, genaamd “Tightening the Net 2.0” (zie de brochure in bijlage).  Prof. Dr. Erik Franckx werd uitgenodigd om te komen spreken over de bijzondere aanpak van de Europese Unie ter zake, met name het verbod van toegang tot de Europese markt voor Staten die ofwel zelf illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij beoefenen, of vis naar de Europese Unie wensen te exporteren waarvan niet kan aangetoond worden dat deze op een legale, gemelde en gereglementeerde manier werd gevangen. Dit werd verduidelijkt door te verwijzen naar Vietnam, een land dat recentelijk door de Europese Unie op de vingers werd getikt en dat thans probeert aan te tonen effectieve remediëringsmaatregelen getroffen te hebben, en dit zowel op intern (aannemen van nieuwe visserijwetgeving) als internationaal vlak (recentelijk toetreden tot relevante visserijverdragen). 

 7. Dr. Nkeiru Scotcher secured an academic position in Ocean Governance and the Law of the Sea at Gothenburg University

  Dr. Nkeiru Scotcher secured an academic position in Ocean Governance and the Law of the Sea at Gothenburg University (Sweden). She is researching the legitimacy of regional approaches to ocean governance and the law of the sea. Her research will focus on Africa's Maritime Strategy and the strategy goals of establishing a Combined Exclusive Economic Zone (CEMZA) alongside structures for sustainable exploitation of the region’s marine resources. In addition to reviewing existing regulatory structures taking into account institutional fragmentation and relevant lacunae along with progressive development in international ocean governance in the region, her research aims to further the knowledge base as to the case-specific nature of African resource management by highlighting regional ambiguities, relevant stakeholder impact and management principles.

 8. Masterstudent IERE Yassine Boubout schrijft opiniestuk voor POLITICO in het kader van de “Black Lives Matter”-protesten

  Masterstudent IERE, Yassine Boubout, schreef voor POLITICO in het kader van de “Black Lives Matter”-protesten een kritisch opiniestuk over politiegeweld in Europa.

  De link naar dit artikel vindt u hier: https://www.politico.eu/article/in-europe-we-also-cant-breathe-black-lives-matter-anti-racism-protests-george-floyd-police-brutality/.

   

 9. Masterstudente IERE Lina Achour verkozen als VN-jongerenvertegenwoordiger Vlaamse Jeugdraad (5/06/2020)

  Masterstudente Internationaal en Europees recht Lina Achour is verkozen als nieuwe VN-jongerenvertegenwoordiger Jeugdbeleid namens de Vlaamse Jeugdraad. De verkiezing gebeurde online. Lina Achour werd met twee andere jongeren verkozen tijdens een finale met acht kandidaten. 

  Lina Achour zal de Vlaamse jeugd gedurende twee jaar vertegenwoordigen bij de VN. Daarmee gaat een droom in vervulling, want de Verenigde Naties zijn een passie van haar.

  Ze heeft al flinke ervaring opgedaan in de internationale diplomatieke wereld. Als lid van KULMUN ontmoette ze al Ban-Ki-Moon, de voormalig secretaris-generaal van de VN. KULMUN is het equivalent van VUBMUN aan de KU Leuven en die ‘Model United Nations’ maken studenten bekend met de werking van de instellingen van de Verenigde Naties. In simulaties diende ze staten te verdedigen in een bepaald orgaan van de VN.

  Tijdens haar mandaat zal Lina Achour thema's aankaarten die de Vlaamse jongeren nauw aan het hart liggen.

  Naast Lina Achour werden twee andere Vlaamse jongeren verkozen als vertegenwoordiger namens de Vlaamse jeugdraad: Alpha Vuylsteke als vertegenwoordiger bij de EU en Reine Spiessens als VN-vertegenwoordiger voor Duurzame Ontwikkeling.

  (Bron: VUB Press)

 10. Presentatie door drs. Dan Kashironge tijdens Law and Development Research Day (29/05)

  Op 29 mei 2020 organiseerde het Law and Development Research Network haar jaarlijkse Law&Dev Research Day, die dit jaar naar aanleiding van de coronacrisis voor het eerst digitaal plaatsvond. De deelnemers werden getrakteerd op twee interactieve rondetafelgesprekken over “Doing research with vulnerable groups and on sensitive topics” en over “Decolonizing knowledge and overt research”.

  Doctorandus Dan Kashironge gaf tijdens het tweede panelgesprek een presentatie over zijn interdisciplinaire onderzoeksmethodologie en hoe men door gebruik te maken van Afrikaanse sociologische en filosofische studies tot een beter begrip van het recht in de Afrikaanse context kan komen. Hij stelt dat het dekoloniseren van (juridische) kennis gebaseerd is op de veronderstelling dat de voormalige “kolonisator” geen kennismonopolie heeft en dat onderzoekers ook aandacht moeten hebben voor de benaderingswijzen van het recht die de voormalige “gekoloniseerde” erop nahield. Dit met het oog op het streven naar duurzame ontwikkeling van het Afrikaanse continent.

  Een samenvatting van zijn presentatie vindt u hieronder:

  This research is a reflection on how Africa’s problem of persistent underdevelopment may be addressed through International Investment Law (IIL). In particular, it investigates whether the “Africanized” IIL instruments – notably the Pan-African Investment Code (PAIC) – may indeed promote sustainable development in Africa, but also whether the OHADA legal order can play any role in that regard. It hypothesizes that OHADA can play a central role by focusing on the enforcement of investors’ socioenvironmental obligations as articulated in these IIL instruments. To that end, it may need to enact an OHADA Corporate Social Responsibility (CSR) Framework, tailored to create an environment for mutual supportiveness between the OHADA Treaty and the Africanized IIL instruments. Such CSR Framework should have “Ubuntu” as the theoretical/philosophical underpinning. 

  PresentatieDan

 11. L&C Talk door Eric Elong Ebolo: “International Relations Theories, Foreign Policy-Making and the Framing of Cameroon-Nigeria Border Policy” (06/03/2020)

  Op 6 maart 2020 verzorgde doctorandus Eric Elong Ebolo een Law & Criminology Talk over “International Relations Theories, Foreign Policy-Making and the Framing of the Cameroon-Nigeria Border Policy”. Tijdens deze lezing ging hij o.a. in op de belangrijkste redenen voor de vastgelopen grensonderhandelingen en het geschil over het Bakassi-schiereiland, die hij probeert te verklaren aan de hand van theorieën inzake internationale betrekkingen en de invloed ervan op het buitenlandse grensbeleid van Nigeria en Kameroen.

  Eric Elong Ebolo is doctoraatsonderzoeker onder de supervisie van prof. dr. Stefaan Smis (VUB/University of Westminster) en prof. emeritus Anthony Ijaola ASIWAJU (University of Lagos/University of Ibadan/African Regional Institute).

  Een samenvatting van zijn presentatie vindt u hieronder:

  This study explores the primary reasons for the stalled border negotiations and dispute over the Bakassi Peninsula by examining international relations theories on state behaviour and how it affected Nigeria-Cameroon foreign policymaking concerning the border. Furthermore, the work contextualises these factors within a broader framework on national, security, and defence interests of the states and how they affect their border relations. We begin from a general perspective on realist, liberalist, and constructivist approaches to state behaviour. We identify the domestic environment of Cameroon and Nigeria and how they affect their border relations with specific emphasis on Bakassi. To properly articulate the national and defence interests of the two countries, we make an intersection between the domestic characteristics and historical origins of the two states and how they influence their attitude on the Bakassi Peninsula dispute.

  Moreover, we analyse the various attempts by the two states to impose their authority and consolidate control over the Peninsula which gradually increased the tensions. We examine the 1981 incident, which almost led to a war between Nigeria and Cameroon. The study analyses the scope of the 1981 crisis, diplomatic intrigues, and how it was resolved peacefully. Furthermore, we analyse the policy of Nigeria and Cameroon towards the Bakassi Peninsula especially after the 1981 imbroglio and how they heightened tensions between the two countries and the former’s decision to occupy the Peninsula in 1994. The study contends that the constant friction between the two countries over their border was precipitated by the inherent nature of the domestic environment of the countries in question: the nature of colonial borders and the post-independence political configuration of the states. 

   

   

  EricElongEbolo 
  Doctorandus Eric Elong Ebolo

   

 12. ManaMa-studenten in het kader van het groepsmobiliteitsprogramma op uitwisseling naar de Université de Sorbonne in Abu Dhabi

  Sinds het academiejaar 2015-2016 wordt aan studenten uit de tweede master rechten, afstudeerrichting Internationaal en Europees Recht, alsook aan de studenten uit de ManaMa Internationaal en Europees recht de mogelijkheid geboden om gedurende twee weken een Engelstalig opleidingsonderdeel te volgen aan de Universidad Bernardo O’Higgens in Santiago de Chili en de Université de Sorbonne in Abu Dhabi.

  Gelet op de onzekere politieke situatie in Chili, werd eerder dit jaar beslist om de groepsmobiliteit naar Chili af te gelasten en werd ervoor geopteerd om uitzonderlijk alle studenten naar Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten te laten vertrekken. Daar zouden de studenten een module over “climate change law” gedoceerd zouden krijgen van prof. Nicolas Haupais.

  Een week na aankomst in Abu Dhabi werden de studenten ervan op de hoogte gesteld dat de Université de Sorbonne echter zou sluiten naar aanleiding van de coronacrisis, waardoor de studenten vroegtijdig naar België zijn moeten terugkeren. Echter werd vanuit de universiteit een online alternatief voorzien, waardoor de studenten het opgenomen opleidingsonderdeel toch vanop afstand hebben kunnen volgen.

  AbuDhabi

  AbuDhabi

 13. VUB-team zet puike prestatie neer tijdens nationale rondes van de Philip C. Jessup Moot Court Competition (22/02/2020)

  Op 22 februari 2020 vonden de nationale rondes van de prestigieuze internationale pleitwedstrijd Philip C. Jessup plaats. De VUB-kleuren werden dit jaar verdedigd door ManaMa-studenten Linde Moons, Clara Thiry, Veerle Moyson, Lauri Lamberechts en Anneleen Govaers. Tijdens de voorrondes namen deze het op tegen de teams van de KULeuven en UGent. Ook de UCL was dit jaar voor het eerst van de partij. Het VUB-team stootte door naar de finale, die werd gepleit tegen de sterke tegenstrevers van de KULeuven. De VUB eindigde uiteindelijk tweede.

  Naast een welverdiende finaleplaats, mocht onze studenten ook de prijs voor beste geschreven memories in ontvangst nemen.

  Wij wensen alle deelnemende studenten van harte te feliciteren met hun puike prestatie, alsook de teams van de andere universiteiten te bedanken voor deze fijne en leerrijke editie.

   

  Jessup2020

  Jessup2020

 14. Belgian Network of Junior Researchers in International Law brengt onderzoekers in het internationaal recht dichter bij elkaar (27/02/2020)

   

  Op 27 februari 2020 vond de eerste Algemene Vergadering van The Belgian Network of Junior Researchers in International Law plaats op de ULB Solbosch-campus. Dit netwerk dat werd opgericht onder de auspiciën van de Belgische Vereniging voor Internationaal Recht, heeft tot doel om predoctorale, doctorale en postdoctorale onderzoekers van alle Belgische universiteiten samen te brengen die werken rond vraagstukken van internationaal recht en de interactie en uitwisseling tussen hen te bevorderen.

  Lidmaatschap is gratis en staat open voor alle predoctorale, doctorale en postdoctorale onderzoekers die verbonden zijn aan een Belgische universiteit en die onderzoek doen naar uiteenlopende vraagstukken van internationaal recht. Wenst u meer informatie of wilt u zich graag aansluiten bij het netwerk? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de sectie IERE.


  Belgian Network of Junior Researchers in International Law op Twitter.
   
  BNJRIL
   
   
  BNJRIL2
   
   
   
 15. Lezing “Subalternity and international law” door prof. dr. Rémi Bachand (UQAM): internationaal recht bestaat, maar voor wie? (26/02/2020)


  Op 26 februari 2020 verwelkomde het Centrum voor Internationaal Recht prof. dr. Rémi Bachand  (Université du Québec à Montréal (UQAM)) in het kader van de Henri Rolin-leerstoel voor een lezing over “Subalternity and international law”. Tijdens deze lezing verdedigde Prof. Bachand de idee dat het internationaal recht hoofdzakelijk werd ontwikkeld om de belangen van dominante groepen binnen de internationale samenleving te behartigen. Hoewel het internationaal recht middelen ter beschikking heeft die kunnen worden aangewend voor de emancipatie van minoritaire groepen (“subalterns”), meent professor Bachand dat deze middelen desalniettemin in de praktijk vaak aanleiding geven tot de verdere uitbuiting van en dominantie over minderheidsgroepen.

   

  RémiBachand

  Prof. dr. Rémi Bachand is sinds 2008 professor internationaal recht aan de Université du Québec à Montréal (UQAM) in Canada. Daarnaast is hij gastprofessor aan het Institut des Hautes Études Internationales (Université Paris II) en gastonderzoeker aan de Universidad de los Andes (Bogota, Colombia). Hij behaalde een doctoraat in het internationaal recht aan de Université Paris I Panthéon-Sorbonne en werkte daarna als postdoctoraal onderzoeker aan Harvard University.

 16. Prof. dr. Stefaan Smis en dr. Dorothée Cambou halen FWO-onderzoeksproject over climate change litigation binnen (04/02/2020)

   

  Dit onderzoeksproject met als titel “Strategic litigation (procesvoeren) op basis van rechten van inheemse volkeren: een haalbare optie om staten te dwingen actie te ondernemen tegen klimaatverandering”, richt zich op de analyse van op mensenrechten gebaseerde klimaatprocessen en de impact van klimaatverandering op de rechten van inheemse volkeren.  Opzet van dit onderzoek is om het potentieel van strategic litigation op basis van rechten van inheemse volkeren na te gaan met als doel staten te dwingen om een krachtigere beleid inzake klimaatverandering te voeren.

  Het FWO-project zal de vorm aannemen van een PhD-onderzoek onder de supervisie van prof. dr. Stefaan Smis (VUB/University of Westmister) en dr. Dorothée Cambou (University of Helsinki) en zal worden uitgevoerd door doctoranda Charlotte Renglet.

  CharlotteRenglet

  Doctoranda Charlotte Renglet
   
   
 17. Drs. Ezéchiel Amani Cirimwami runner-up van de eerste "International Humanitarian Law Africa Prize", uitgereikt door het ICRC (4/02/2020)

   Op 4 februari 2020 werd door het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) voor de eerste keer de International Humanitarian Law (IHL) Africa Prize uitgereikt. Deze prijs heeft tot doel onderzoekers en praktijkexperten van Afrikaanse origine aan te moedigen om onderzoek te verrichten naar actuele problemen en uitdagingen die zich stellen naar aanleiding van de toepassing van de regels van IHL op het Afrikaanse continent.

  Laureate van de editie 2019 werd de Zuid-Afrikaanse onderzoekster, dr. Orly Maya Stern, met haar boek over de steeds actievere rol die vrouwen spelen in gewapende conflicten. Haar publicatie met als titel “Gender, Conflict and International Humanitarian Law: A Critique of the ‘Principle of Distiction’” was een van de 17 inzendingen. Drs. Ezéchiel Amani Cirimwami, die als onderzoeker verbonden is aan het Centrum voor Internationaal Recht van de VUB, en co-auteur, dr. Junior Mumbala Abelungu, werden met hun artikel “Le système africain de protection des droits de l’homme et le droit international humanitaire" verdiend tweede. Hun artikel is via deze link te raadplegen.

   

  Drs. Ezéchiel Amani Cirimwami 
  Drs. Ezéchiel Amani Cirimwami
   
  ICRC_AfricaPrize
 18. VUB opnieuw van de partij tijdens zevende editie van de "Great Lakes Regional Training Program in International Humanitarian Law and Human Rights" in Kigali (8-14/12/2019)

  Naar jaarlijkse gewoonte stuurde het Centrum voor Internationaal Recht van de VUB ook dit jaar weer een delegatie, bestaande uit prof. dr. Stefaan Smis en drs. Derek Inman, naar Rwanda om het Great Lakes Regional Training Program in International Humanitarian Law and Human Rights inhoudelijk te ondersteunen. Dit regionaal trainingsprogramma wordt jaarlijks georganiseerd door Initiatives for Peace and Human Rights (iPeace). Deze zevende editie vond plaats van 8 tot 14 december 2019 te Kigali en was gewijd aan de problematiek rond de bescherming van oorlogsslachtoffers in de regio van de Grote Meren.

  Naast interactieve lezingen en workshops over actuele thema’s van IHL en mensenrechten – die worden verzorgd door professoren en experten in internationaal publiekrecht van over de hele wereld – wordt in de marge van dit trainingsprogramma ook jaarlijks een internationale pleitwedstrijd georganiseerd. Opzet van deze competitieve pleitoefening bestaat er onder meer in om studenten kennis te laten maken met hoe regels van internationaal humanitair recht, mensenrechten en internationaal strafrecht in de praktijk worden toegepast en met elkaar interageren. Jaarlijks nemen een 30-tal Frans- en Engelstalige universiteiten uit de regio van de Grote Meren (o.a. Burundi, Kenia, Oeganda, DRC, Tanzania en Rwanda) aan deze pleitwedstrijd deel.

  Dankzij VUB Global Minds kon de sectie IERE ook dit jaar het trainingsprogramma financieel ondersteunen. Het Global Minds Programme heeft als doel de capaciteit van de VUB op het gebied van kennis, wetenschappelijke benaderingen en technologieën te vergroten om de samenwerking met partners in het Zuiden (ontwikkelingslanden) te ondersteunen, te verbeteren en uit te breiden.

  Meer informatie over dit trainingsprogramma en iPeace is terug te vinden op de website: https://www.iphr-ipdh.org/.

 19. Het grote VUB/EHB sportonderzoek

  2020 is niet enkel een wat bizar jaar door de coronacrisis, maar is tevens een laatste jaar in een beleidsperiode met betrekking tot beweging en sport aan de EHB en VUB.  Tegen eind Juni 2020 dient de UAB, een samenwerking tussen de EHB en VUB, een beleidsplan voor de periode 2021-2024 in te dienen bij Sport Vlaanderen om ook in de komende 4 jaar financiële ondersteuning te mogen verwachten voor de organisatie van studentensport aan de beide instelling.
   
  Hiertoe willen we graag een beroep doen op uw medewerking om zicht te krijgen op de gewoonten, noden en tevredenheid van onze sporters.  Een nieuw beleidsplan start immers met de evaluatie van het oude beleid.  En wie kan daar beter over oordelen dan onze sportkaarthouders?  We hopen dan ook dat u als sportkaarthouder voor 20 april 2020 even 10 minuten de tijd wil nemen om de enquête in te vullen.
  Enquête VUB Sport

  Wij danken u alvast van harte voor uw bijdrage en wensen u en uw naasten een fitte en gezonde toekomst toe.
   
  VUL DE ENQUÊTE IN >>>
   
  VUB Sport is momenteel gesloten vanwege de maatregelen van onze overheid om de spreiding van het Corona Virus te vertragen.  U kan ons bereiken tijdens deze periode via sport@vub.be.


 20. UZ Brussel opent steunfonds voor zorgverleners en medewerkers

  Het UZ Brussel is gestart met een geldinzamelactie om de eigen medewerkers en zorgverleners te helpen overeind te blijven tijdens de coronacrisis. De actie heet #CLAPANDACT, en geeft iedereen de mogelijkheid om een persoonlijke bijdrage te storten. Het verzamelde geld moet dienen om de zorgverleners een moment van rust te bieden na extreme stressmomenten. 

  “Elke dag loop ik door de gangen en praat ik met onze zorgmedewerkers,” schrijft CEO Marc Noppen van het UZ Brussel op de pagina van #CLAPANDACT. “Ik zie hen vaak de klok rond werken, dag en nacht bezig met hun patiënten. Maar ik zie ook de uitputting en toenemende stress om de hoek loeren. Angst ook, niet zozeer om zelf ziek te worden, maar om uit te vallen. Want wie neemt dan hun werk over?”

  Om dat uitvallen zoveel mogelijk te voorkomen, wil het UZ Brussel meer externe psychotherapeuten voor de eigen medewerkers inschakelen. De eigen therapeuten staan immers al ten dienste van de patiënten. Maar ook een aparte ontspanningsruimte zou al wonderen doen. 

  Broodnodige steun
  Zoals Marc Noppen op de actiepagina schrijft, is het de bedoeling dat de zorgverleners hun hoofd kunnen leegmaken op extreme stressmomenten. Geen overbodige luxe, want ze zullen de strijd tegen het coronavirus nog lang moeten volhouden. En ze beginnen het te voelen, zo tekende Noppen op 2 april op in zijn (uiterst leerrijk en leesbaar) dagboek dat in De Tijd verschijnt. “Onze psychologen merken stilaan een toename van het aantal medewerkers dat langskomt voor een gesprek,” noteert hij. 

  Een geldbijdrage storten via #CLAPANDACT moet VUB-UZ overigens ook helpen om hun academische missie te kunnen verderzetten, en het onderzoek naar de bestrijding van corona concreet te voeren. Daartoe behoort onder meer het ontwikkelen van AI-algoritmen in de beeldvorming en het ontwikkelen van wiskundige predictiemodellen,  maar ook het bouwen en testen van zelfgemaakte respiatoren door het FabLab. 

  Het hele land applaudiseert momenteel voor de hulpverleners in de zorgsector, en terecht. Maar nu is voor ons allen misschien het moment gekomen om de daad echt bij het woord te voegen, en ook onze (letterlijke) duit in het zakje te doen. 

  MAAK VAN JE APPLAUS EEN GIFT, DONEER VIA #CLAPANDACT
  Elke gift telt, en vanaf 40 euro is ze fiscaal aftrekbaar. Op het moment van schrijven hebben reeds 369 mensen voor een totaal van 44.325 euro gedoneerd.