Vrije Universiteit Brussel - Redelijk eigenzinnig

 1. Zevende editie van Redelijk Eigenzinnig buigt zich over racisme

  Een nieuw academiejaar aan de VUB, dat is sinds 2015 ook altijd een nieuwe editie van Redelijk Eigenzinnig. Dit jaar is het thema van het interdisciplinair keuzevak voor studenten - dat ook publieke activiteiten omvat die kunnen worden bijgewoond door al wie geïnteresseerd is - racisme en hoe het te bestrijden. Tijdens vier avondlezingen en debatmomenten zal het thema verkend worden vanuit diverse invalshoeken en met het boek Migratie, Gelijkheid & Racisme van de VUB-denktank POINcaré als leidraad. De aftrap gebeurt op dinsdag 23 november met een lezing van Kehinde Andres, de allereerste professor in Black Studies in Engeland.

  Naast de lezing van Kehinde Andres zijn er nog drie andere lezingen gepland. Op donderdag 9 december 2021 onderzoekt Philomena Essed, hoogleraar in Critical Race, Gender en Leadership Studies aan de Antioch University in een intergenerationele conversatie of er sprake is van een nieuwe golf van antiracisme in Europa. Dr. Olivia Rutazibwa, die onder andere als voormalige eindredactrice de publicatie van artikelen over Afrika in MO* Magazine overzag, beklimt op dinsdag 22 februari 2022 het podium om te spreken over manieren waarop internationale solidariteit kan worden gedekoloniseerd. De laatste lezing van Redelijk Eigenzinnig wordt gegeven door Naima Charkaoui. Daarin zal deze politocologe het hebben over de manier waarop racisme onze gezondheid en ontwikkeling schaadt.

  Actueler dan ooit
  Racisme is vandaag de dag meer dan ooit een hot topic in het maatschappelijke debat. Daarin worden verschillende pertinente vragen opgeworpen. Wat verstaan we onder alledaags racisme? Hoe groot is het probleem vandaag de dag? Hoe verhoudt racisme zich tot gelijkheid als universeel basisrecht? Wie zijn dader en slachtoffer, en mogen we dit onderscheid überhaupt maken? Wat met racisme in het hoger onderwijs? En vooral: hoe kunnen we racisme de wereld uit helpen?

  Klinkende namen
  De vier sprekers zijn stuk voor stuk gezaghebbende stemmen in dat debat. Zo was Kehinde Andres mede-oprichter en leider van het allereeerste black studies programma van Europa. Philomena Essed schreef al in 1984 met Alledaags Racisme een invloedrijk boek over racisme in Nederland. Olivia Rutazibwa gaf in 2011 een druk bekeken TEDx talk over Decolonizing Western Minds en hield in 2019 een al even impactvolle conversatie over racisme. Naima Charkaoui tot slot stond 10 jaar aan het hoofd van het Minderhedenforum en publiceerde twee boeken: Racisme, over wonden en veerkracht, en Het opengrenzenmanifest.

  De editie van dit jaar rond racisme volgt op edities rond thema's als armoede, de klimaatuitdaging, vrede (en oorlog), nieuwe technologie, migratie en duurzaamheid. Telkens is en was het de bedoeling om studenten uit verschillende opleidingen samen te brengen voor een kritische reflectie over urgente maatschappelijke vraagstukken. Een jaar lang wordt gewerkt aan een project in samenwerking met een Brusselse organisatie, met als doel tot een onderbouwd voorstel te komen, dat door de organisatie meegenomen kan worden in haar verdere werking.

  Redelijk Eigenzinnig is er in de voorbije jaren in geslaagd een uitstekende reputatie op te bouwen. De lezingenreeks kan ondertussen uitpakken met een lijst van bekende personaliteiten die er hun medewerking aan verleenden, waaronder bijvoorbeeld namen als Thomas Piketty en Joseph Stiglitz. Van heel wat debatten en lezingen zijn video's gemaakt; een overzicht daarvan staat op de website van Redelijke Eigenzinnig. Daar is uiteraard ook meer info te lezen over de editie van dit jaar. Het bezoeken meer dan waard dus.

  Redelijk Eigenzinnig. Nadenken over mens en maatschappij.

  Editie 7 - Fighting Racisme, met als leidraad 'Migratie; Gelijkheid & Racisme', gecreëerd onder leiding van Ilke Adam, Tundé Adefioye, Serena D’Agostino, Nick Schuermans and Florian Trauner.

  Meer informatie op de site van Redelijk Eigenzinnig.

 2. VUB dankt 4.500 medewerkers en familie voor hun engagement met grootste personeelsfeest ooit

  Maar liefst 4.500 VUB-ers blazen vandaag verzamelen in Pairi Daiza. De personeelsleden van de VUB, UZ Brussel, oud-personeelsleden, alumni en hun familie vieren zo uitgesteld de 50ste verjaardag van de universiteit. “Maar bovenal is deze dag een blijk van dank voor de warmte en het engagement die de VUB-gemeenschap uitstraalde tijdens de koude COVID-19-maanden en de offers die zij en hun familie en naasten hiervoor brachten”, klinkt het bij VUB-personeelsdirecteur Raf Devos.

  Tijdens de coronaperiode overtrof de VUB zichzelf. Er was de ongekende inzet van het voltallige medisch- en zorgpersoneel van UZ Brussel, de betrokkenheid van het academische en administratief personeel om tijdens de lockdown de lessen digitaal voort te zetten. VUB-onderzoekers uit zeer diverse faculteiten droegen hun steentje bij met onderzoek en wetenschappelijk werk in de strijd tegen corona. Bekommerd om het welzijn van de studenten organiseerde de VUB verder tijdens de laatste lockdown een grootse belactie, waarbij masterstudenten psychologie hun medestudenten opbelden om te peilen naar hun mentale noden en hulp te bieden waar nodig. Daarnaast zette de universiteit ook een grote welzijnsenquête en een digitaal buddytraject op poten en hield het zo vinger aan de pols van het studentenwelzijn.

  Voor al deze inspanningen wil de VUB haar gemeenschap van medewerkers en hun families als warme werkgever bedanken en vieren met een groots opgezet personeels- en familiefeest in Pairi Daiza.

  “Het academiejaar 2021-2022 staat in het teken van REthink, REuse, REjoice. De wereld opnieuw her-denken om ze beter te maken, samen te zorgen voor een duurzame toekomst, maar ook: opnieuw uitgelaten zijn omdat we terug bij elkaar kunnen komen zonder te veel beperkingen. Dat moment van vreugde beleven we vandaag.  Hiermee pikken we ook de draad weer op met de voor covid geplande feestelijkheden rond het 50-jarig bestaan van de VUB, die door de pandemie niet konden plaatsvinden. Na de academische opening zijn we vandaag opnieuw samen en kijken we al uit naar uitreiking van de eredoctoraten en de Sint-Verhaegen viering”, aldus VUB-rector Caroline Pauwels.

  VUB-personeelsdirecteur, Raf Devos, spreekt alvast van een topopkomst en uniek moment:

  “De VUB is de grootste Nederlandstalige private werkgever in Brussel. En dat tonen we vandaag met bijna 5.000 deelnemers aan dit grootste personeelsfeest sinds het ontstaan van de universiteit. Het doet deugd om met heel onze VUB-gemeenschap deze ‘warme’ dag te beleven zonder zorgen of drukte.”

 3. VUB sterkste stijger Times Higher Education subject rankings rechtswetenschappen

  Belgische universiteiten scoren hoog

  Vandaag maakte Times Higher Education haar rankings bekend voor de rechtswetenschappen. Niet minder dan vijf Belgische universiteiten maken ondertussen deel uit van de top 200. De Vrije Universiteit Brussel is de grootste stijger. Van plaats 101-125 landt zij nu in de top 50, op plaats 41.

  De sterke stijging van de rechtswetenschappen is volgens prof. Miguel De Jonckheere, decaan van de faculteit Rechten en Criminologie, het gevolg van "de volgehouden inspanningen om zelfs bij een sterke studententoename praktijkgericht onderwijs te blijven geven aan kleine groepen studenten. Ook de inspanningen die we hebben gedaan om in samenspraak met de studenten kwaliteitsvol blended onderwijs te ontwikkelen dat een goed evenwicht tracht te vinden tussen zelfontplooiing en sociaal contactonderwijs. Uiteraard speelt ook de sterke positie van onze onderzoeksgroepen in internationaal en interdisciplinair onderzoek een zeer belangrijke rol in dit mooie resultaat."

  Er staan nu vijf Belgische universiteiten in de top 200, tegenover vier vorig jaar. UAntwerpen staat op plaats 126-150 en Université Catholique de Louvain op 101-125. Verder staan er drie Vlaamse universiteiten in de top 50: Vrije Universiteit Brussel dus op plaats 41, gevolgd door UGent op plaats 40 en tenslotte KULeuven met plaats 10. De VS en het VK hebben hun dominante positie in de top hiermee verloren, want buiten België staan nu ook universiteiten uit Australië en Singapore in de top 10.

  Bekijk de world university rankings hier

 4. VUB groeit voor het achtste jaar op rij

  De Vrije Universiteit Brussel groeit voor het achtste academiejaar op rij en dat is ongezien. Dit jaar hebben zich 2345 generatiestudenten aangemeld, dat is ongeveer twee procent meer dan vorig jaar. Momenteel zijn er in totaal 20.085 inschrijvingen, in 2013 waren dat er 16.352. Opvallende groeiers dit jaar zijn de bachelors Ingenieurswetenschappen en Taal & Letterkunde, die elk met meer dan 30 procent groeien.

  Vicerector Onderwijs‐ en Studentenbeleid Jan Danckaert is er blij mee. “Het toont aan dat jonge mensen er vertrouwen in hebben om in het grootstedelijke en meertalige Brussel, en vooral aan de VUB, te komen studeren. We blijven inzetten op een persoonlijke begeleiding van onze studenten en zetten in op fysiek onderwijs op campus en op locaties in Brussel, ondersteund door digitaal lesmateriaal: blended learning. We willen dat onze studenten een echte studententijd meemaken, vol individuele groei, zowel qua kennis als persoonlijke ontwikkeling.”

  Sociale Wetenschappen en Solvay Business School blijft de grootste faculteit met bijna 6.000 inschrijvingen, gevolgd door Recht en Criminologie, en Psychologie en Educatiewetenschappen met meer dan 3.000 respectievelijk 2400 inschrijvingen. De Bachelor Social Science in eerstgenoemde faculteit en in samenwerking met de UGent blijft het opvallend goed doen.

  De verrassingen zijn te vinden in de procentuele stijgers. De VUB verheugt zich in de vernieuwde interesse in de Bachelor Ingenieurswetenschappen met een groei van bijna 40 procent. De bachelor Computerwetenschappen blijft het net als vorig jaar goed doen met een groei van meer dan 30 procent. Verheugend nieuws, want de nood aan ingenieurs en IT-deskundigen in de maatschappij is heel groot. De VUB beseft dat terdege. Samen met de ULB lanceren we vanaf volgend academiejaar ook een postgraduaat “Women in IT” waarin niet IT-ers zich kunnen bijscholen. Tenslotte is er de Bachelor Taal- en Letterkunde, die met een groei van 35 procent ook opvallend mooi scoort.

  De faculteit Letteren en Wijsbegeerte, waaronder Taal- en Letterkunde valt, heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op rekrutering en de opleidingen in de faculteit doen het dan ook heel goed, waaronder de hippe Multilingual Masters die veel studenten aantrekken. Ook de Educatieve Masters in het Multidisciplinair Instituut voor Lerarenopleiding (met campussen in Etterbeek, Jette, Anderlecht, Diest en Leuven) stijgen met meer dan 10 procent en dat is dan weer goed nieuws voor het lerarentekort.

   

 5. Topwetenschap in en over Brussel: VUB en EHB versterken samenwerking

  Nog sterker inzetten op topwetenschap in en uit Brussel, dat is wat de VUB als Urban Engaged University wil doen. Daarom versterken we onze banden met collega-onderzoekers van de Erasmus Hogeschool Brussel (EHB) en kunnen we rekenen op middelen uit het Zaaifonds dat werd opgericht in de schoot van de Universitaire Associatie Brussel (UAB). Op 8 oktober 2021 maakten VUB en EHB-onderzoekers kennis met elkaars onderzoek en ambities. #DeWereldHeeftJeNodig   

  Alle foto's van deze meet & greet kan je bekijken op onze Flickr-pagina.

  Op vrijdag 8 oktober 2021 ontmoetten onderzoekers van Erasmushogeschool Brussel en Vrije Universiteit Brussel elkaar in de buik van Gare Maritime om kennis te maken met elkaar en elkaars onderzoek.

  Directe aanleiding was de oprichting door de Universitaire Associatie Brussel van een Zaaifonds, een initiatief dat samenwerking tussen onderzoekers van EhB en VUB stimuleert. Het zaaifonds zal tussen 2022 en 2025 halfjaarlijks fondsen ter beschikking stellen voor onderzoekers uit beide instellingen die samen een nieuw onderzoeksproject voorbereiden voor externe projectfinancierders zoals Innoviris, VLAIO, FWO, Horizon Europe. Het fonds wil daarmee de ruimte scheppen voor bijvoorbeeld gezamenlijke schrijfopdrachten, en daarmee 'zaadjes planten' voor topwetenschap in en uit Brussel waarin de expertisedomeinen en onderzoekstradities van beide instellingen elkaar versterken en aanvullen. Want, zo bleek, er zijn veel raakvlakken en gedeelde ambities.

  Er werd tot slot stevig nagepraat in de aangrenzende Brasserie de la Senne, waar de onderzoekers een rondleiding kregen en getrakteerd werden op een heerlijke avondzon op het terras.

  Voor meer informatie over het Zaaifonds: dienst.onderzoek@ehb.be.
  Alle foto's van deze meet & greet kan je bekijken op onze Flickr-pagina.

 6. Uitreiking van de Thesis Awards 2021

  Op dinsdag 5 oktober heeft het Brussels Studies Institute de Thesis Awards 2021 uitgereikt tijdens een ceremonie in het historische hart van Brussel in de Sint-Gorikshallen. Drie prijzen werden uitgereikt aan uitstekende master scripties over Brussel die tijdens het academiejaar 2019-2020 werden verdedigd. De drie winnaars ontvangen een cheque van 2.000 euro en steun bij het schrijven van een wetenschappelijk artikel in het elektronische tijdschrift. Alle drie de kandidaten zijn als student verbonden aan de VUB.  

  Na de oproep tot het indienen van kandidaturen in februari 2021 werden elf scripties ingediend om aan deze wedstrijd deel te nemen. Gesteund door een volledig dossier, met inbegrip van een aanbevelingsbrief van hun promotor, werden tien ontvankelijke scripties voorgelegd aan een jury van academische deskundigen die gespecialiseerd zijn in de behandelde thema's en afkomstig zijn van de verschillende partneruniversiteiten van het BSI: de ULB, de VUB, de “Université Saint-Louis – Brussel”, de KU Leuven en de UCLouvain.

  Elke scriptie werd door twee juryleden beoordeeld. Na deze eerste evaluatieronde kwamen vijf 

  scripties in aanmerking voor een tweede evaluatieronde. Aan het eind van de tweede ronde werden drie laureaten geselecteerd, zowel voor hun wetenschappelijke uitmuntendheid als voor het sterk interdisciplinaire karakter van hun onderzoek en de mogelijke relevantie voor het beleid in Brussel.

  Dankzij de steun van collegelid Sven Gatz (Collegelid bevoegd voor Onderwijs in de VGC) en Minister-voorzitter Barbara Trachte (Minister-voorzitter van het college van de COCOF) konden dit jaar opnieuw drie prijzen worden uitgereikt, een BSI-prijs, een N-Brussel-prijs en een COCOF- prijs.

  De BSI Thesis Award werd toegekend aan Milena Vleminckx-Huybens voor haar scriptie "What role for the Steenweg in Brussels? From undervalued corridors under tension to qualitative backbones of the polycentric city". Geschreven onder het promotorschap van Fabio VANIN in het kader van haar Master 'Urbanism and Spatial Planning' aan de VUB, behandelt deze scriptie het belang van de steenwegen voor het Brusselse stadsweefsel. Haar onderzoek geeft aan dat de steenwegen een belangrijke economische en sociale functie vervullen en het suggereert ook dat een strategische herontwikkeling van de steenwegen kan bijdragen tot de economische en sociale heropleving en valorisering van de omliggende buurten.
   
  De COCOF Thesis Award werd toegekend aan Josef Adler, dankzij de steun van de Franse Gemeenschapscommissie, voor zijn scriptie getiteld "Privatizing social housing supply – the New-Build Agence Immobilière Sociale Model in the Brussels Capital Region". Het onderzoek van Josef Adler, verdedigd in het kader van de Master in "Urban Studies" (ULB-VUB) onder het promotorschap van Mathieu Van Criekingen, spitst zich toe op het sociaal huisvestingsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De empirische bevindigen in dit werk tonen aan dat een beleid dat private vastgoedspelers aanmoedigt om te investeren in sociale huisvesting deels de bal misslaat doordat het de bouw van woningen aanmoedigt die niet prioritair benodigd zijn om de wachtlijsten voor sociale woningen te verminderen.
   
  De N-Brussel Thesis Award werd uitgereikt aan Lien Maes dankzij de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Haar thesis getiteld "Necessities, incivilities and remedies in public spaces: A study of public toilet facilities in Brussels" werd geschreven onder het promotorschap van Lucas DE MELO MELGAÇO in het kader van de Master in "Criminologische Wetenschappen" aan de VUB. Het onderzoek wijst op het belang van openbare sanitaire voorzieningen voor de gebruikers van de stad, in het bijzonder de meer kwetsbare gebruikers, maar geeft ook aan dat de bestaande plaatsen zowel in de feiten als in de perceptie plaatsen zijn waar sociaal verstorend gedrag zich voordoet. Hierdoor mijden potentiële gebruikers hun gebruik en wordt de uitbreiding van dergelijke voorzieningen in vraag gesteld.

  De drie voormalige studenten ontvingen hun prijs tijdens een prijsuitreiking in de Sint-Gorikshallen, in aanwezigheid van hun familieleden, hun promotor, leden van de jury en academische experts van het BSI.

 7. VUB-student onderzoekt effect kwaliteit studentenjobs op studieresultaten

  Meer tevredenheid over studentenwerk en minder negatieve gevolgen op studieresultaten bij kwaliteitsvolle studentenjobs

  Steeds meer studenten doen aan studentenwerk, waaronder ook veel VUB’ers. Sinds de versoepeling van de regelgeving op studentenarbeid in 2017, nam het aantal uren uitgevoerde studentenarbeid en het aantal studenten met één of meerdere jobs gestaag toe. In 2019 (voor de coronapandemie) waren meer dan een half miljoen studenten aan het werk. Terwijl arbeidskwaliteit een steeds belangrijker thema wordt voor ‘gewone’ werknemers en zelfstandigen, is er weinig geweten over de kwaliteit van studentenarbeid. Nochtans kunnen weinig kwaliteitsvolle jobs ook voor studenten negatieve gevolgen hebben. Dat blijkt uit het masterproef-onderzoek van VUB-student Zakaria Ouaday. 

  Sommige studenten beoefenen een studentenjob om een extra zakcentje te verdienen, anderen nemen een studentenjob om zelf hun studies te betalen of zelfs om mee te zorgen voor het inkomen van hun gezin. Maar niet alle studentenjobs zijn even kwaliteitsvol. Daarom onderzocht VUB-student Zakaria Ouaday, naar aanleiding van zijn masterproef sociologie, de kwaliteit van studentenarbeid bij Vlaamse studenten. Door middel van een online vragenlijst die verspreid werd via sociale media, een krantenartikel en enkele hoger onderwijsinstellingen sloeg hij erin in totaal gegevens te verzamelen van meer dan 400 Vlaamse studenten.

  Het onderzoek definieerde een kwaliteitsvolle job als een job met een interessante inhoud (o.a. autonomie, leermogelijkheden), gezonde arbeidsomstandigheden (o.a. weinig tijdsdruk, geen emotionele belasting, zoals boze klanten, geen overmatige fysieke belasting), gunstige arbeidsvoorwaarden (o.a. regelmatige uren, een goed loon, werkzekerheid) en gunstige sociale relaties (o.a. steun van leidinggevende en collega’s). Ouaday was daarbij geïnteresseerd in de gevolgen van deze kenmerken voor de tevredenheid van studenten over hun job, maar ook voor de mate waarin de studenten zelf vonden dat hun job een negatieve invloed heeft op hun studieprestaties. Hij ging ook op zoek naar de relatie tussen de kwaliteit van de studentenjob en ‘achtergrondkenmerken’, zoals het studiedomein van de studenten, het diploma van hun ouders en hun migratieachtergrond.

  Migratieachtergrond beïnvloedt jobtevredenheid en schoolprestaties 

  Ten eerste spelen zowel het diploma van de ouders als de potentiële migratieachtergrond van studenten een rol bij de mate van tevredenheid over de studentenjob, maar ook voor de mate waarin studenten een negatieve invloed op hun schoolprestaties ervaren. Meer concreet zijn de kinderen van ouders zonder diploma hoger onderwijs (in vergelijking met kinderen van ouders met een hoger onderwijsdiploma) minder tevreden met hun studentenjob en ervaren ze tegelijkertijd vaker een negatieve invloed van hun studentenjob op hun schoolprestaties. Hetzelfde verband vinden we voor studenten wiens beide ouders naar België migreerden, in vergelijking met studenten zonder migratieachtergrond.

  Ten tweede maakt het onderzoek van VUB’er Zakaria Ouaday duidelijk dat de kwaliteit van een studentenjob een positieve invloed heeft op de tevredenheid van studenten met hun job. Met andere woorden: jobs met gunstige arbeidsomstandigheden, een interessante inhoud, goeie arbeidsvoorwaarden en goede sociale relaties op de werkvloer leiden tot een hogere tevredenheid. Maar er is meer: jobs met minder gunstige arbeidsvoorwaarden en vooral jobs die gekenmerkt worden door een gebrek aan steun van de leidinggevende en collega’s hebben volgens de studenten zelf een negatieve invloed op hun schoolprestaties. 

  Tot slot valt op dat zelfs nadat er statistisch gecorrigeerd wordt voor verschillen in arbeidskwaliteit tussen de sociaaleconomische groepen, studenten met lager opgeleide ouders en studenten met een migratieachtergrond, nog steeds een lagere jobtevredenheid en meer negatieve invloed op de studieprestaties laten optekenen.  

  “De verschillen in de arbeidskwaliteit van studentenjobs hebben een invloed op de tevredenheid van studenten met hun job en op de mate waarin ze vinden dat die job een negatieve invloed heeft op hun studieresultaten. Het is daarbij opvallend dat de kinderen van lager opgeleide ouders of ouders met een migratieachtergrond minder positief staan tegenover hun studentenjob en meer negatieve gevolgen voor hun schoolprestaties verwachten”, besluit VUB-student Zakaria Ouaday.

 8. Wetenschapscafé over hekserij en bijgeloof in Bar Pilar

  Een gratis wetenschapscafé over hekserij en (bij)geloof.

  Science Bar Brussel is nu terug LIVE in Bar Pilar op de VUB Campus Etterbeek. Kom gezellig luisteren naar het boeiende gesprek van onze experts met een drankje en een hapje 

  Hekserij en bijgeloof

  Op dinsdag 26 oktober onderzoekt Science Bar Brussel de mysterieuze wereld van hekserij en bijgeloof met Jana Peeters (deMens.nu) en Olivier Faelens (SKEPP). Heb jij ooit al eens een kaarsje gebrand voor goed geluk? Of zwarte katten en het lopen onder ladders gemeden? Neen, je bent niet gek. Gewoon heel menselijk 

  Healers in Zuid-Afrika

  Ondanks grote wetenschappelijke vooruitgang houden veel gemeenschappen nog steeds vast aan (bij)geloof en alternatieve vormen van geneeskunde. In landen als Zuid-Afrika is traditional healing terug aan een opmars bezig en wordt er teruggegrepen naar hekserij voor het verklaren van de dagelijkse realiteit.

  Moderne hekserij

  Maar ook in België zijn heksen meer dan louter sprookjesfiguren. In onze verbeelding zijn heksen oude, lelijke dames met een haakneus, lange grijze haren en een puntmuts. En oh, vergeet het rondvliegen op een bezem niet! Maar heb je al gehoord van moderne hekserij en Wicca?

  In dit gratis wetenschapscafé gaan onze experts dieper in op het thema hekserij en bijgeloof. Waar komt het vandaan en waarom zit het zo diepgeworteld in het menselijk bestaan?

  Praktische informatie

  Deelname: Gratis
  Aanvang: 19u
  Locatie: Bar Pilar

  Zet je aanwezig op ons Facebook-evenement en volg alle updates.

 9. Postgraduaat Women in IT is ook een beetje voor mannen

  VUB en ULB lanceren vanaf volgend academiejaar samen een postgraduaat Women in IT. Het initiatief, dat wordt bekendgemaakt naar aanleiding van Wereldmeisjesdag, wil tegelijk zorgen voor meer instroom van vrouwen in IT-jobs als voor het milderen van het nijpend tekort aan IT'ers.

  "We willen niet wachten tot er eventueel meer meisjes voor IT-richtingen kiezen", zegt professor Jan Danckaert, Vicerector Onderwijs & Studentenbeleid van de VUB en mede-initiatiefnemer voor het nieuwe postgraduaat. "Het postgraduaat zal zich daarom richten tot vrouwen die al werken of die eerder een andere studierichting hebben afgewerkt."

  De Belgische economie heeft te kampen met een dubbele uitdaging: er zijn veel te weinig IT'ers voor veel te veel banen én slechts 3 procent van de IT'ers is een vrouw. Het tekort aan IT'ers wordt bovendien almaar groter, omdat de digitalisering inmiddels in alle economische en industriële sectoren aan het doorbreken is.

  De opleiding duurt een jaar en zal plaats bieden aan twintig studenten, waarvan minstens de helft een vrouw moet zijn. Ze wordt gedoceerd in het Engels en is een gezamenlijk initiatief van de twee Brusselse universiteiten VUB en ULB, met de expliciete steun van Febelfin, Agoria, het VBO en haar Franstalige zusterorganisatie FEB.

 10. Caroline Pauwels krijgt Arkprijs van het Vrije Woord

  Caroline Pauwels spreekt dankwoord uit (foto: Babeth Albert)

  Tijdens een druk bijgewoond event op zaterdag 9 oktober kreeg VUB-rector Caroline Pauwels de 71ste Arkpijs van het Vrije Woord toegekend. De uitreiking vond plaats in het vernieuwde Herman Teirlinckhuis in Beersel. Caroline Pauwels kreeg de prijs voor haar inzet voor onder andere een grotere en meer interculturele toegankelijkheid van het hoger onderwijs en het breed toegankelijk maken van wetenschapsinformatie. 

  Caroline Pauwels vindt de uitreiking een hele eer. “Zonder het vrije woord is er geen dialoog of debat mogelijk,” zegt ze. “Snoer je anderen de mond dan dreigt verwijdering en polarisatie. Als we elkander de mogelijkheid geven het woord te nemen, dan kunnen we de wereld vooruit helpen. Laten we ieders woord horen, laten we iedereen uit de schaduw halen.”

  Een traditie van 70 jaar 
  De Arkprijs van het Vrije Woord is een symbolische prijs die in 1951 in het leven werd geroepen door Herman Teirlinck en de redactie van het Nieuw Vlaams Tijdschrift om te verhinderen dat ideologische bekrompenheid de vrijheid van meningsuiting en denken zou inperken. Hij wil die personen voor het voetlicht brengen die zich actief inzetten voor de vrijheid van denken.

  De eerste Arkprijs van het Vrije Woord was voor Christine D’Haen. De dichteres kreeg in 1951 de prijs voor haar Gedichten. 70 jaar later komt met Caroline Pauwels opnieuw de eer toe aan een vrouw. Andere laureaten die Caroline Pauwels voorgingen, waren onder andere Hugo Claus, Stefan Hertmans, Tom Lanoye en recentelijker GAL, Anuna De Wever en Kyra Gantois. Vorig jaar won Jozef Deleu.

  Boek
  Tijdens de uitreiking van de prijs mocht Caroline Pauwels ook een boek in ontvangst nemen. De publicatie draagt de titel ‘Een geboeide waarheid erkennen wij niet’ en is een collectie van huldebijdragen aan haar persoon door wetenschappers, vrienden en collega’s. Op het voorplat prijkt een cartoon van ZAK, de artiestennaam van Jacques Moeraert, die in 2000 zelf de Arkprijs ontving. Het boek is niet te koop. 

 11. Zo ging het eraan toe op de graduations van de #ClassOf2021

  Van maandag 4 tot en met woensdag 6 oktober vonden de Graduation Ceremonies plaats op de Grote Markt in Brussel. Tijdens deze plechtigheden zwaaiden we onze masterstudenten uit die dit jaar afstudeerden. Het werd een groots spektakel voor hun grootse prestatie: een diploma behalen in moeilijke coronatijden. Tegelijkertijd blikten we vooruit naar hun toekomst. We wensten hen alle succes toe met het schrijven van hun eigen verhaal en wapenden hen met extra inspiratie om het verschil te maken in de wereld. Een verslag van een onvergetelijke driedaagse.

  Een bijzondere locatie voor een bijzondere prestatie

  "Alleen het mooiste marktplein van Europa is jullie waard "- Rector Caroline Pauwels

  Voor het tweede jaar op rij werden we samen met onze zusteruniversiteit ULB uitgenodigd door de Stad Brussel om onze graduation ceremonies op de Grote Markt te houden.

  En daar was een goede reden voor. Deze lichting studenten was de eerste die haar master volledig in coronatijden doorbracht en niet fysiek naar de les kon. Een bijzondere prestatie die de nodige erkenning en een stijlvolle uitzwaai verdient. Het werd geen 'vaarwel' maar een 'tot ziens', want de band met Brussel, de VUB en de medestudenten blijft voor altijd!

  "De deur van de Stad Brussel – de grootste studentenstad van België – zal altijd voor jullie openstaan: als alumnus, als werknemer, als ondernemer … in onze café's." - Burgemeester Philippe Close

  De outfit

  Een uur voor aanvang van elke ceremonie, konden studenten hun afstudeeroutfit in typische VUB-kleuren ophalen in een winkelruimte in de Koningsgallerij: een blauwe toga en afstudeerhoed met oranje kwast. Want bij het vieren van een bijzondere levensmijlpaal, hoort nu eenmaal een bijzondere outfit.

  Wist je dat...

  ... het afstudeerjaar verwerkt werd in de kwasten van de afstudeerhoeden?
  ... de kwast bij het afronden van de proclamatie collectief van rechts naar links wordt verplaatst? Dit symboliseert de kennis die van het hoofd naar het hart wordt verplaatst.
  ... de afstudeeroutfit op regenachtige dagen uitgebreid werd met een blauwe VUB-paraplu? Daar stond wel nog het voorbije afstudeerjaar op (2020). Maar hey, we gingen voor duurzaam!

  Het balkonmoment

  “Keischattig, die bedankt zijn mama en papa”; “Oh nee, moet ik meer zeggen dan mijn naam of wat?”; “Daar zit echt keiveel volk, ik durf niet”…

  Emoties laaiden hoog op in de trouwzaal van het Brusselse stadhuis, de zaal waar studenten hun beurt afwachtten voor hun moment de gloire. Vanaf het balkon mochten ze elk afzonderlijk hun eigen naam afroepen. En dat bezorgde de ene al wat meer zenuwen dan de andere…

  Wie er steevast tijdens elke ceremonie bedankt werd? De ouders, familieleden en vrienden. Want zonder hun steun zouden onze pas-afgestudeerden misschien nooit zover geraakt zijn. En of dat kon rekenen op een oorverdovend applaus…

  Een welverdiende plek op het podium

  Na het balkonmoment maakten de studenten hun opwachting op het podium op de Grote Markt. Vanaf deze plek werden de laureaten bekendgemaakt en prijzen uitgedeeld. Daarnaast werden ze toegesproken door generatiestudenten, inspirerende alumni, proffen, burgemeester Philippe Close en onze rector Caroline Pauwels.

  Tijdens deze speeches werden studenten gelauwerd voor het behalen van hun diploma in zo’n moeilijke omstandigheden. Tegelijkertijd werden ze overspoeld met succeswensen en extra inspiratie voor het nieuwe levenshoofdstuk dat voor hen aanbreekt: de zoektocht naar hun eigen missie, hun eigen levensdoel.

  "Vind je Ikigai. Je levensdoel. 4 vragen kunnen hierbij helpen: 1) Wat is je passie? 2) Hoe wil je bijdragen tot een betere wereld? 3) Waar ben je goed in? 4) Waarvoor kan je betaald worden? Je bent de ondernemer van je eigen leven."- Alumna Khadija Rejdy

  "De wereld heeft jullie nodig, #ClassOf2021, zelfs nog meer dan de vorige generaties en afgestudeerden. Omdat jullie zoveel meer geleerd hebben door te studeren in moeilijke coronatijden. Jullie weten beter dan wie dan ook wat de wereld nodig heeft." - Rector Caroline Pauwels

  "De wereld rekent op jullie om bij te dragen aan een leefbare planeet, aan een samenleving in balans, aan maatschappelijke vooruitgang... ik wens jullie veel succes. Maar ook liefde, passie en verwondering in alles wat jullie doen." - Rector Caroline Pauwels

  Na afloop van de speeches verklaarde onze rector Caroline Pauwels de #ClassOf2021 officieel voor afgestudeerd... en klaar voor de toekomst!

  Of er een afterparty was? Er was geen grote receptie zoals in coronavrije jaren. Wel kregen onze pas-afgestudeerden enkele vouchers die ze samen met de eigen bubbel konden benuttigen in de deelnemende Brusselse horecazaken op en rond de Grote Markt.

  Nog enkele cijfers…

  2: Het is het tweede jaar op rij dat de Graduation Ceremonies op de Grote Markt in Brussel plaatsvinden.
  3: We verspreidden onze afstudeerceremonies over drie dagen.
  12: Het aantal Graduation Ceremonies die we organiseerden. De 12e en laatste ceremonie hielden we trouwens samen met onze zusteruniversiteit ULB. Waarom, horen we je denken? Wel, het was de ceremonie voor de pas-afgestudeerden van de Brussels Faculty of Engineering, kortweg BRUFACE. Deze faculteit biedt Engelstalige masterprogramma’s binnen het Ingenieurswezen aan... een initiatief die we samen ondernemen met ULB.
  106: bij zoveel Brusselse horecazaken konden studenten terecht met hun vouchers.
  1793: het aantal studenten die hun naam lieten weergalmen over de Grote Markt in Brussel (de pas-afgestudeerden van BRUFACE niet meegerekend)

  … en deze herinneringen voor het leven vastgelegd in foto’s

  Letteren en Wijsbegeerte
  Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie
  Psychologie en Educatiewetenschappen
  Recht en Criminologie
  Sociale Wetenschappen 
  Toegepaste Economische Wetenschappen, Handelsingenieur, Business & Technology, International Business
  Bedrijfskunde & Management
  Engineering sciences
  Multidisciplinair Instituut Lerarenopleiding
  Geneeskunde en Farmacie
  Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen
  Bruface

 12. Wereldmeisjesdag: alumna Margaux Pyls in de schoenen van minister Kitir

  Alumna Margaux Pyls voert actie voor meisjesrechten op Wereldmeisjesdag

   
  Brussel, 11 oktober – Naar aanleiding van de 10de Wereldmeisjesdag, stond Margaux Pyls een dag lang in de schoenen van Minister Meryame Kitir. Met deze Girls’ Takeover vraagt kinder- en meisjesrechtenorganisatie Plan International België aandacht voor meisjesrechten wereldwijd. Margaux is master in de Onderwijskunde, net afgestudeerd aan onze universiteit, en activiste bij Plan International. Op het einde van de dag wisselden ze kort de rollen om: Minister Kitir ging als medestudent mee naar de proclamatie van Margaux. #DeWereldHeeftJeNodig

  Foto © Joaquin Guzmán Shultz

  Wat zou jij doen als je een dag lang Minister was? Die vraag mochten Margaux en Louise beantwoorden toen ze het roer overnamen van Ministers Kitir en Wilmès. Beiden zijn jonge activisten van Plan International België en hoefden niet lang na te denken over dit aanbod.

  “Meisjesrechten moeten een prioriteit zijn op de internationale agenda”, zegt Margaux. “We hebben allemaal hetzelfde potentieel, maar niet altijd dezelfde kansen. Dat moet anders.”

  “We hebben allemaal hetzelfde potentieel, maar niet altijd dezelfde kansen. Dat moet anders.” – Margaux Pyls.

  Margaux verving Minister Kitir. Als Minister van Ontwikkelingssamenwerking zat Margaux samen met Kitirs medewerkers en opende ze een internationale conferentie over de toegang tot onderwijs. Op het einde van de dag wisselden ze kort de rollen om: Minister Kitir ging als medestudent mee naar de proclamatie van Margaux.

  Lees verder onder de afbeelding
  Foto © Joaquin Guzmán Shultz

  Ook haar collega-activiste Louise (20) deed mee. Zij stapte in de schoenen van Minister van Buitenslandse Zaken Wilmès. Ze lichtte op de Ministerraad toe waarom ze Wilmès verving en opende op haar beurt een internationale conferentie over de toekomst van Europa. Met haar tussenkomst was Louise ook de eerste jongere die de Ministerraad mocht betreden.

  Lees verder onder de video

  Who run the world? Girls!

  De keuze voor twee vrouwelijke ministers is niet toevallig: de organisatie wil aantonen dat meisjes kunnen dromen van topfuncties waarin ze de wereld veranderen. “Jammer genoeg is het nog steeds zo dat meisjes minder kans hebben op werk of onderwijs”, zegt Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedelijk Beleid Meryame Kitir. “Het is dus goed dat we hier samen met Plan International België extra aandacht aan geven!” 

  Meisjesrechten staan wereldwijd nog steeds onder druk en de problemen zijn er door het coronavirus en klimaatverandering alleen maar groter op geworden. Maar tien jaar na de eerste Wereldmeisjesdag, is er ook hoopvol nieuws. Zo zijn Meryame Kitir en Sophie Wilmès de eerste vrouwelijke Ministers van Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Zaken. Wilmès was daarvoor ook al de eerste vrouwelijke premier van België. Beide ministers zetten dus graag hun schouders onder de boodschap van de jongerenactivisten van Plan International: the future is equal!

  Zowel Minister Kitir als Wilmès blikken tevreden terug op het werk van hun tijdelijke invallers. “Ik vond het een heel fijne ervaring om een dag met Margaux door te brengen”, zegt Minister Kitir. “Ook voor mij voelde het wat als een Take Over: ik kon even in haar schoenen staan. Dat vind ik enorm belangrijk. Gesprekken met straffe jongedames zoals Margaux motiveren me én geven richting aan ons beleid.”

  Klimaat of Corona, meisjes zijn als eerste de dupe

  “Hoewel de aandacht voor meisjesrechten de afgelopen jaren toenam, staan ze vandaag in toenemende mate onder druk”, zegt Jorn Vennekens, woordvoerder bij Plan International België. “Klimaatverandering is daar een tekenend voorbeeld van.” Meisjes lopen door hun geslacht en leeftijd een groter risico om met de gevolgen geconfronteerd te worden. Nu al blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties dat 80% van de mensen die ontheemd raken door klimaatverandering, vrouwen zijn.

  Plan International België ziet ook in haar partnerlanden dat de strijd nog lang niet gestreden is. Jaarlijks worden zo’n 12 miljoen meisjes uitgehuwelijkt voor hun achttiende verjaardag en lopen 3 miljoen meisjes het risico op genitale verminking. Ongeveer 12 miljoen meisjes tussen 15 en 19 jaar bevallen jaarlijks na een tienerzwangerschap – meteen ook de voornaamste doodsoorzaak bij meisjes in die leeftijdscategorie. Door wereldwijd projecten met lokale partners op te zetten, werkt Plan International aan oplossingen voor deze problemen waar meisjes mee te maken krijgen.

  Ook het coronavirus gooit roet in het eten. Vorig jaar nog kaartte Plan International de impact op meisjesonderwijs aan: door de verplichte schoolsluiting konden veel meisjes niet naar school en naar schatting zou 20 miljoen van hen nooit meer terugkeren. Zij begonnen ondertussen met werken of dreigen nooit meer hun opleiding af te maken door andere problemen. Kort gezegd: het ontbrak Margaux en Louise dus niet aan gespreksstof tijdens hun dag als minister.

  Jongeren aan het woord

  Niet alleen meisjes, maar alle jongeren willen gehoord worden door de ministers. Uit eerder onderzoek van Plan International België en Enabel, blijkt dat geëngageerde jongeren zich willen inzetten voor internationale solidariteit.

  Ze geven aan dat internationale uitdagingen ook met hun input aangepakt moeten worden, maar hebben het gevoel dat politici onvoldoende met hen rekening houden. Zo’n 170 scholen schaarden zich daarom eerder deze maand al achter de oproep van Plan International om jongeren op een betekenisvolle manier te betrekken.

  Uit de Girls’ Takeover bleek alvast het engagement van Ministers Kitir en Wilmès om jongeren, en meisjes in het bijzonder, te betrekken in hun beleid.

 13. 11 Belgische universiteiten zetten bakens uit voor gemeenschappelijke agenda

  Op 7 oktober 2021 kwam de academische top van de elf Belgische universiteiten samen tijdens het allereerste VLIR-CRef Forum, een gemeenschappelijk initiatief van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en de Conseil des Recteurs (CRef). Naast de rectoren waren ook de vicerectoren/directeurs onderzoek, onderwijs en internationalisering aanwezig.

  Federale materies en investeringen in onderzoek

  Gastspreker was Thomas Dermine, Staatssecretaris voor Relance en Strategische
  Investeringen, belast met wetenschapsbeleid in de federale regering. Het Forum was een uitstekende gelegenheid om de partners aan beide kanten van de
  taalgrens nog beter te leren kennen en van gedachten te wisselen over dossiers die voor alle universiteiten samen van groot belang zijn. De inhoudelijke klemtoon lag op het ontwikkelen van gezamenlijk beleid rond hoofdzakelijk federale materies en investeringen in onderzoek.

  Mobiliteit tussen noorden en zuiden van het land

  Zo willen alle universiteiten de mobiliteit van onderzoekers tussen het noorden en het zuiden van het land maximaal stimuleren. “Internationale mobiliteit van onderzoekers en studenten is sinds jaar en dag top-of-mind bij onze instellingen, maar we staan te weinig stil bij de meerwaarde van talentuitwisseling en samenwerking over de taalgrens heen. We gaan de
  bestaande mechanismen in kaart brengen en concrete aanbevelingen voor mogelijk bijkomende pistes formuleren”, aldus Rik Van de Walle, voorzitter van de Vlaamse Interuniversitaire Raad.

  Krachten bundelen

  “De Belgische universiteiten hebben er alle belang bij de krachten te bundelen in dossiers die hen gezamenlijk aanbelangen. Zo vragen we dat de federale en regionale overheden gezamenlijk actie ondernemen om de rijke academische samenwerking met het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland in de best mogelijke omstandigheden voort te zetten”, zegt Annemie Schaus, voorzitter van de CRef.
  Het VLIR-CRef Forum zal voortaan jaarlijks worden georganiseerd.

 14. Onderwijs over duurzame ontwikkeling voor elke student

  Milieu, maatschappelijke transities, internationaal recht, racisme, gezondheidszorg, sport, ethiek

  Met de start van het nieuwe academiejaar stelden duizenden studenten hun programma opnieuw samen. Opvallend is dat de opleidingen steeds duurzamer kleuren. Vicerector onderwijs- en studentenbeleid professor Jan Danckaert. “Onderwijs over én voor duurzame ontwikkeling laat onze studenten reflecteren over, en werken aan een leefbare wereld – nu en in de toekomst, hier en elders.”

  Meer info: www.vub.be/duurzaamheid#onderwijswww.vub.be/duurzaamheid#onderwijs

  Door het inzetten op duurzame ontwikkeling, wil de Vrije Universiteit Brussel haar onderwijs toekomstbestendig maken, want complexe maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, grondstoffenschaarste en sociale ongelijkheid zullen niet minder vaak voorkomen. “Met een kwaliteitsvol aanbod rond duurzaamheid – een van de 23 acties van onze universiteit haar duurzaamheidsactieplan – vormen we de professionals, beleidsmakers en consumenten van de 21e eeuw,” vat Danckaert samen.

  Onderwijsexperts Marc Vandersteen en Inez Hoeijmakers en beleidsmedewerker Lisa Wouters ondersteunen al jaren de integratie van duurzame ontwikkeling in VUB-opleidingen. Ter illustratie delen ze enkele pertinente successen, al is de lijst met opties veel langer. In de bijlage staan zeven voorbeelden.

  Onderwijs over duurzame ontwikkeling voor elke student

  “Dat er al heel wat mogelijk is aan de VUB, is geen verrassing,” zo vertelt professor Waldo Galle, academisch coördinator voor duurzaamheidstransities aan onze universiteit. “Vanuit hun maatschappelijk engagement en vrij onderzoek hebben heel wat docenten kennis verzameld over duurzaamheidsuitdagingen.” Via hun onderwijs delen zij die kennis met studenten. Maar Galle nuanceert: “De weg tot die kennis is moeilijk te vinden”. Daarom verkennen het Vicerectoraat Onderwijs- en studentenbeleid en de VUB Duurzaamheidskerngroep samen de mogelijkheden om vakken die bijdragen aan duurzame ontwikkeling zichtbaarder te maken, bijvoorbeeld met een SDG-label in de opleidingsfiche of wie weet het diplomasupplement.

  Leren ‘over’ en ‘voor’ een betere wereld

  Maar om studenten voor te bereiden op de huidige en toekomstige uitdagingen is meer nodig dan alleen kennis. Ook inzichten en vaardigheden wapenen de professionals, beleidsmakers en consumenten van de 21e eeuw. “Tot die inzichten kom je niet alleen,” klinkt het bij onderwijsondersteuner Julie Debrauwere. “Interdisciplinariteit is de sleutel tot leren ‘over’ duurzame ontwikkeling. Door bruggen te slaan naar andere disciplines voel je de complexiteit en verbreden studenten hun wereldbeeld,” legt ze uit. “Tegelijk vereist duurzame ontwikkeling actie,” stelt collega Linde Moriau. “Creatief denken, prototypes bouwen en die in de praktijk testen, is nodig om te leren ‘voor’ duurzame ontwikkeling”. De campussen van de VUB en het kosmopolitische Brussel zijn daarom een uitstekende leeromgeving voor duurzame ontwikkeling.

  Een mooi voorbeeld is Reason and Engage, The Struggle Against Racism

  Redelijk Eigenzinnig, of Reason and Engage, diept elk jaar een maatschappelijk vraagstuk uit. Dit jaar is dat: 'The Struggle Against Racism'. Een jaar lang werken studenten uit verschillende opleidingen en disciplines aan een project met en voor een Brusselse organisatie en tasten daarbij de grenzen van hun denken af. Het vak geeft studenten ook de kans praktijkervaring op te doen, het onderzoeks- en werkveld te leren kennen en een concreet engagement aan te gaan.

  Meer info: www.vub.be/duurzaamheid#onderwijswww.vub.be/duurzaamheid#onderwijs

 15. Cups of Courage ten voordele van VUB Yamina Krossa Fonds

  De maand oktober staat in het teken van de wereldwijde bewustwording van borstkanker. Verschillende organisaties vragen aandacht voor borstkanker. Zij delen verhalen van patiënten en zamelen geld in voor sensibilisering, preventie en ondersteuning van patiënten. Ex-borstkankerpatiënte Yamina Krossa richtte in 2018 een VUB Fonds op en werft samen met de VUB Foundation fondsen voor het onderzoek van immunologe prof. dr. ir. Damya Laoui (VUB-VIB). Laoui wil samen met haar team een potentieel vaccin voor kankerherval ontwikkelen dat terugkerende tumoren kan tegengaan.

  Om meer werkingsmiddelen voor dit onderzoek te garanderen, slaan Yamina Krossa, LDV United, Walkie Talkie, Laura Strybol van Bol.L en Fosbury & Sons Antwerpen de handen in elkaar en lanceren Cups of Courage. Met een reeks van exclusieve koffietassen gebaseerd op het verhaal van en de buste van enkele moedige borstkankerpatiënten, laten zij tijdens de maand oktober de koffiedrinkers in Fosbury & Sons Antwerpen kennismaken met de verhalen van Sabrina, Anne-Marie en Kevin.

  Sabrina, Anne-Marie en Kevin hebben elk een eigen verhaal dat illustreert dat borstkanker helaas geen zeldzame ziekte is en dat ze een grote impact heeft op je leven. Laura van Bol.L heeft met elk van hen een open en eerlijk gesprek en heeft op basis hiervan de tassen ontworpen die zowel hun buste, hun verhaal als hun persoonlijkheid weergeven. Zo is Sabrina een pittige espressokop, drink je uit Anne-Marie eerder een kop thee of een zachte latte en is Kevin een lekker praktisch stapelbare beker.

  Je kan de verhalen van Sabrina, Anne-Marie en Kevin beluisteren via Spotify of lezen op cupsofcourage.be. Op deze site kan je de tassen ook kopen.

  Wens je het onderzoek van prof. dr. ir. Damya Laoui en haar team te steunen? Dat kan met een online gift via deze site of overschrijving op het rekeningnummer BE51 0013 6779 3562 van de VUB met vrije mededeling GIFT FO3. Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar.

  Wil je zelf een actie opzetten en daarmee onderzoek naar een thema dat jou nauw aan het hart ligt, steunen? Neem dan contact op met de VUB Foundation via foundation@vub.be.

  www.vubfoundation.bewww.vubfoundation.be

 16. Darolus, de smaak van een geslaagde samenwerking binnen de VUB community

  Een gesmaakt onderdeel van de recente academische opening was zonder twijfel de voorstelling van Darolus door professor Luc De Vuyst. Darolus is het langverwachte VUB-bier en komt in twee variëteiten: een zachte triple ale, en een blend van diezelfde triple ale met lambiek van 1 jaar oud. Opmerkelijk is dat het bier als het ware zélf het resultaat is van een blend, namelijk dat van de talenten, de academische expertise en de passies van drie leden van de VUB community: Rob Vandereycken, Dario Van de Voorde en Luc De Vuyst. Typisch het soort samenwerking dat de VUB zo apart maakt.

  Foto © VUB / Thierry Geenen

  Ere wie ere toekomt: het hele project start bij Rob Vandereycken, die een zestal jaar geleden begon als hobbybrouwer. Tijdens een proefsessie van een van zijn biertjes rijpte in een geestrijk gesprek met een collega van de dienst Marketing en Communicatie het idee om een bier van en voor de VUB-gemeenschap te maken. Maar hoe kon je dat het best realiseren? Het antwoord was snel gevonden: met medewerking van de onderzoeksgroep Industriële Microbiologie en Voedingsbiotechnologie (IMDO), toevallig ook een van de onderzoekszwaartepunten van de VUB.

  Van klassieke triple naar degustatiebier

  Nu stond Rob aanvankelijk een klassieke triple voor ogen. Professor Luc De Vuyst, die als hoofd van IMDO het idee enthousiast onthaalde, zag evenwel meer toekomst in een degustatiebier. Het project trok in een latere fase ook de aandacht van Dario Van de Voorde. Als doctoraatstudent bij IMDO verricht hij in de eerste plaats onderzoek rond het fermentatieproces van cacao, maar enkele micro-organismen die daarbij een cruciale rol spelen doen dat ook bij de productie van bier, wat hem had aangezet om net als Rob thuis bier te beginnen brouwen. Toen hij hoorde dat er aan een VUB-bier werd gewerkt, bood hij dan ook spontaan zijn medewerking aan.

  Lees verder onder de video.

  De voorstelling van het nieuwe VUB-bier 

  Ondertussen had IMDO al flink wat vooruitgang geboekt in de richting van een triple ale. Het stond ook snel vast dat er een sour blend van zou worden gemaakt door toevoeging van lambiek van een jaar oud. Verwonderlijk is dat niet: de VUB werkt al geruime tijd rond Lambiek en Geuze. Ook is lambiekbier een typisch bier van Brussel en het Pajottenland dat tot stand komt door spontane, wilde fermentatie en maturatie in eikenhouten vaten.

  Om een lang verhaal kort te maken: na het proeven van enkele partijen die door Rob Vandereycken waren gebrouwen en waarvan de formule na feedback door IMDO telkens wat werd bijgesteld, is er nu een eerste authentiek, ‘zwaar verlicht gebrouwen’ VUB-bier: Darolus en Darolus Sour. Het resultaat van het samenspel, zoals Luc De Vuyst het verwoordde tijdens de academische opening, van VUB-personeelsleden en de academische inzichten van de onderzoeksgroep Industriële Microbiologie en Voedingsbiotechnologie inzake bierproductie.

  Lees verder onder de video.

  Luc De Vuyst, Rob Vandereycken en Dario Van de Voorde: ook goede inschenkers!

  Iedereen die aanwezig was op de academische opening heeft ondertussen van de twee varianten kunnen proeven. Schrijver dezes heeft een voorkeur voor de triple ale, een hogegistingsbier dat voor de verandering eens niét bitter smaakt, maar in gesprekken tijdens de receptie bleken veel andere VUB’ers ook fan te zijn van de sour-variant. Dus inderdaad, zoals Luc De Vuyst al zei tijdens de voorstelling van Darolus: ieder bier heeft zijn eigen smaak en voor ieders smaak is er een gepast bier.

  Straks gebrouwen op de VUB zelf?

  Beide varianten van de Darolus – een samentrekking van de namen Dario, Rob en Luc, met een s als goed klinkende toemaat – worden voorlopig gebrouwen door brouwerij ’t Kroontje uit Denderbelle, waarmee Dario voordien al contact had en die hij aanbracht. De lambiek van een jaar oud wordt geleverd door de brouwerij Oud-Beersel, waarmee IMDO een samenwerking heeft in het kader van onderzoek. Maar de bedoeling is om de Darolus volgend jaar al op de VUB-campus van Etterbeek te kunnen brouwen. Daar wordt momenteel gewerkt aan de oprichting van een pilootbrouwerij én een pilootbakkerij, die bier en brood moeten leveren onder de overkoepelende merknaam Saint V, waarvan Darolus een ondermerk is – maar dat is voor een volgend artikel. Proost!

   

 17. VUB-rector Caroline Pauwels opent academisch jaar

  “Laat ons vooral onthouden hoezeer we elkaar nodig hebben.”

  RETHINK! REUSE! REJOICE! Dat was het thema van de Academische opening van de Vrije Universiteit Brussel in de Gare Maritime op de terreinen van Tour & Taxis. Na een lange periode van contactbubbels, social distancing en gedwongen thuisblijven, was het op dinsdag 28 september 2021 tijd voor een nieuwe start. Rector Caroline Pauwels riep op het momentum aan te grijpen. “Durven problemen benoemen en identificeren is zelfs voor een positivist én possibilist een noodzakelijke eerste stap.”

  Lees hier de openigsrede van rector Caroline Pauwels.

  Ze riep op om nu, met zijn allen de vele problemen – klimaat, privacy, ongelijkheid, racisme, nepnieuws, cancelculture, aanvallen op wetenschap … - aan te pakken. “Voor hen, de kinderen en kleinkinderen dragen we nu, vandaag, een verpletterende verantwoordelijkheid. Als samenleving, als universiteit, als wetenschappers.”

  “Wij, mensen, zijn, zoals gebleken, socialer en veerkrachtiger dan we denken.” Dat geldt ook voor de wetenschap. De ontcijfering van het SARS-COVID-2 virus genoom en de razendsnelle ontwikkeling van de vaccins, was het werk mensen samen.

   

   

  “Welke wetenschapper durft in alle eerlijkheid beweren dat hij of zij enkel op zijn of haar eigen verdienste wetenschappelijke doorbraken realiseert, of belangrijke inzichten genereert? Hoeveel zijn we niet schatplichtig aan onze voorgangers, onze peers, onze proefpersonen? Onderzoek is eigenlijk het resultaat van eeuwenlang volgehouden teamwork.” De toekomst belooft zelfs nog beter te worden. Door open science en open data zullen wetenschappers meer en nog betere resultaten halen.

  "We zijn te strak opgedeeld in faculteiten en disciplines, terwijl er net meer interdisciplinariteit nodig is." - Caroline Pauwels

  Ze riep op tot een interdisciplinaire aanpak. “Complexe problemen zijn uit de aard van de zaak multidimensioneel en veronderstellen expertise uit verschillende disciplines. De politieke structuren zijn daar niet klaar voor, de universitaire structuren zijn daar niet klaar voor. We hebben een universiteit die functioneert op basis van modellen uit de negentiende eeuw. Er zijn te veel verticale silo’s met steeds meer hyperspecialismen. Niet dat we die niet nodig hebben. Dat zal u me nooit horen beweren. Maar zien we nog het grotere plaatje, het universalistische, het holistische? We zijn te strak opgedeeld in faculteiten en disciplines, terwijl er net meer interdisciplinariteit nodig is. En toch springen we niet. Nog niet.”

  "Ik heb de afgelopen maanden bevestigd gezien dat inclusief en gelijkwaardig leiderschap werkt." - Caroline Pauwels

  De VUB is een Urban Engaged University. Zij behoort jongeren toe. “Ik heb de afgelopen maanden bevestigd gezien dat inclusief en gelijkwaardig leiderschap werkt. De ervaring van de twee tijdelijke bestuursorganen die we tijdens de COVID-periode in het leven riepen, was bijzonder. Samen met de studentenvertegenwoordigers bestuurden we de universiteit. De inbreng van die studenten, van stemmen uit een jongere generatie, die een ander perspectief, een frisse kijk, binnenbrachten, was zo verrijkend. Specifiek voor mezelf en voor de vicerectoren is er ook de bijzonder mooie ervaring van de inbreng van de universitaire dienstverleners: jonge docenten die een jaar meelopen met de rectorale ploeg. Ik kan het iedereen aanbevelen. Binnenkort begint een nieuwe lichting.”

  Lees hier de openigsrede van rector Caroline Pauwels.

  De academische opening startte om 15uur in de Gare Maritime. Voorzitter van de Raad van Bestuur Karsten De Clerck hield een introductietoespraak en ook studenten spraken het talrijke, maar COVID-veilige publiek toe. De muziek werd verzorgd door de zangeres Ana Diaz.

   

   

 18. VUB start studentenleven weer veilig op met test-TD

  Evenement is basis voor draaiboek voor Brusselse studentenverenigingen

  De VUB doet er alles aan om het studentenleven veilig op te starten. Als deel van de ambitie om in code groen te blijven lesgeven, organiseerde onze universiteit een test-TD op maandagavond 27 september. 

  Met het testevenement onderzochten we hoe een TD met een Covid Safe Ticket in zijn werk zou gaan. 

  “Nu we als Brusselse universiteit opnieuw in code groen mogen lesgeven, doen we er ook alles aan opdat het nachtelijk studentenleven op een coronaveilige manier opnieuw kan opstarten. Dit evenement is een belangrijke stap in die richting en hopelijk het eerste van vele, veilige evenementen”, aldus Jan Danckaert, vicerector Onderwijs- en studentenbeleid aan de VUB.

  Voor de test-TD werd een perimeter opgesteld waarbinnen geen coronamaatregelen golden en werd de hoeveelheid CO2 in de tent gemeten. Op die manier werd de juiste capaciteit bepaald voor TD’s en dopen. Daarnaast werd ook getest hoeveel Covid Safe Tickets er per minuut aan de ingang gescand konden worden en bekeken waar er eventueel bijsturing nodig is, zoals extra stewards, een grotere aankomstzone, etc.

  300 VUB-studenten uit de Brusselse studentenverenigingen konden op maandag 27 september proeven van deze Covid Safe TD. Voor de muziek konden ze rekenen op twee studenten en de feestgangers worden tijdens de eerste helft ook getrakteerd op gratis frietjes.

  Vanaf maandag 4 oktober kunnen alle activiteiten op campus doorgaan op voorwaarde dat de aanwezigen een geldig Corona Safe Ticket hebben en alles conform het 'protocol activiteiten en evenementen' georganiseerd wordt. Studenten vinden alle info daarover op het studentenportaal.

 19. Hoogste Duitse onderscheiding voor VUB-professor Ine Van linthout

  Op 2 september nam VUB-professor Ine Van linthoutIne Van linthout de onderscheiding ‘Bundesverdienstkreuz am Bande’ in ontvangst in de Duitse Ambassade in Brussel. De oorkonde werd al in oktober 2020 ondertekend, maar de uitreiking werd omwille van corona uitgesteld. Professor Van Linthout is docent Duits aan de afdeling Toegepaste TaalkundeToegepaste Taalkunde van de VUB en directeur van dasKULTURforum Antwerpen en onderzoekt de vertaling van Vlaamse literatuur in het Duits tijdens het naziregime.

  In haar doctoraat bestudeerde ze al de rol van het boek voor de nazipropagandapolitiek. Het Bundesverdienstkreuz is de hoogste burgerlijke onderscheiding in Duitsland, deze werd professor Van Linthout toegekend omwille van haar inzet voor de Duitse taal en cultuur en de verspreiding van een positief Duitslandbeeld. Dat engagement toont zich in de eerste plaats in de vorm van de culturele organisatie dasKULTURforumdasKULTURforum Antwerpen, waarvan de professor medeoprichter en een drijvende kracht is. Professor Van Linthout had het volgende te zeggen: “Ik ben bijzonder blij en vereerd dat ik deze prestigieuze onderscheiding van Duitsland mag ontvangen. Ik hou van de Duitse taal, literatuur en cultuur, het land en zijn inwoners, wat deze erkenning en blijk van appreciatie eens zo mooi maak. Dit Bundesverdienstkreuz kan alleen maar een aansporing zijn om mijn engagement voort te zetten.”

 20. Boekenalert! Nieuw boek van VUB professor Benoît Henriet over het koloniale bewind in Belgisch Congo

  Het is eindelijk zo ver. Het nieuwe boek van Prof. Benoît Henriet, docent geschiedenis aan onze Vrije Universiteit Brussel, ligt in de winkels. Het thema van het boek, dat een vernieuwende inblik geeft op het koloniaal bewind in Belgisch Congo, kan moeilijk actueler zijn. Een link naar het boek vind je hier.

  In Colonial Impotence bestudeert Benoît Henriet de gewelddadige tegenstrijdigheden van het koloniale bewind vanuit het standpunt van de Leverville concessie, de grootste palmolie-exploitatie van Belgisch Congo. Leverville werd voorgesteld als een welwillend tropisch utopia, waar de Congolese arbeiders "beschaafd" zouden worden gemaakt door middel van een paternalistisch beleid. De concessie werd echter ontsierd door inefficiëntie, endemische corruptie en intrinsieke brutaliteit. De koloniale agenten op het terrein konden als machteloos worden beschouwd, omdat zij niet konden en niet wilden presteren zoals verwacht. Het boek biedt zo een nieuwe kijk op de gezamenlijke ervaring van kolonialisme en kapitalisme in Zuidwest-Congo, en werpt een licht op hun impact op de lokale omgeving, lichamen, samenlevingen en kosmogonieën.

  De reviews van het boek klinken alvast veelbelovend.

  "This is a major contribution to the historiography of colonial central Africa and the growing literature on the concessionary model used in many different colonial contexts." – Jeremy Rich, Professor of History, Marywood University

  "This compelling book unveils the importance of hubris and self-deception in the deployment of colonial capitalism. Henriet recreates Leverville as a capitalistic site and a matrix of emotions and affects, of virtuous excesses and moral failures. His concept of 'impotence,' broadly conceptualized as a sexual, social, political, and economic formation, is an important addition to our knowledge of relations of power in the colony." – Florence Bernault, Centre d'histoire, Sciences Po (Paris)