COVID-19 velt meest gemotiveerde mecenas van de VUB

Filantroop Mireille Aerens overleden

Mireille Aerens had een groot hart voor dieren. Daarom besloot ze om een deel van haar vermogen te schenken aan de VUB.  Haar beslissing kwam er na een ontmoeting met prorector Prof. Paul de Knop, die in 2008 tijdens een zitting van het Universitair Centrum in Brugge pleitte voor meer financiering voor de universiteiten van bedrijven en particulieren. Mireille Aerens, die aanwezig was en de waarden van de VUB onderschreef, ging een gesprek aan met Paul De Knop en dit bracht de bal aan het rollen.

Haar wens was om geen proefdieren meer te hoeven te gebruiken voor de wetenschap en - na een kennismaking en vele gesprekken met de VUB - leidde dit in 2009 tot  het oprichten van een leerstoel Mireille Aerens aan de VUB. Deze werd gebruikt om preklinisch onderzoek te steunen. Toen Mireille Aerens eind 2014 een krantenartikel las over een belangrijke wetenschappelijke prijs die toegekend werd in Duitsland aan VUB onderzoekster prof Vera Rogiers met haar onderzoeksgroep IVTD (In Vitro Toxicology en Dermato-Cosmetologie), besloot zij dit baanbrekende stamcelonderzoek te steunen.

foto Mireille Aerens

Lees meer...

Nieuwe kennisbank coronavirus scheidt feit van fabel

Meer dan 300.000 online coronavirustesten uitgevoerd

Donderdag 26 maart 2020 — Sinds de lancering is de online test op coronavirustest.be meer dan driehonderdduizend keer gebruikt. Initiatiefnemer VUB-professor Dirk Devroey wil de mensen hiermee een betere risico-inschatting laten maken, zodat de gezondheidszorg minder belast wordt. Dezelfde reden zit achter de vandaag gelanceerde kennisbank. Dirk Devroey: “In deze crisistijd doen veel onjuistheden de ronde over het virus. Op deze site kan iedereen een fact check maken.”

De kennisbank vindt u op coronavirustest.becoronavirustest.be.

Onderscheiding voor interdisciplinaire onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde

valorisatie

Professoren Joachim Cohen en Luc Deliens van de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de VUB en de UGent zijn de laureaten van de jaarlijkse prijs voor Maatschappelijke Valorisatie van de Vrije Universiteit Brussel. De onderscheiding is in 2012 in het leven geroepen door de Onderzoeksraad van de VUB en wordt uitgereikt aan onderzoekers die door hun engagement en gedrevenheid een sterke maatschappelijke uitstraling hebben.

3 onderscheidingen op één dag

Research van post-doconderzoeker Kim De Veirman naar Multipel Myeloom gooit internationaal hoge ogen!

7 december 2019 is een dag die Kim De Veirman zich nog lang zal herinneren. Voor haar werk en onderzoeksproject ontving ze die dag in de Verenigde Staten de Brian D. Novis Research Award van de International Myeloma Foundation en de Abstract Achievement Award van de American Society of Hematology. In eigen land werd op hetzelfde moment de Prijs Dr. Karel-Lodewijk Verleysen, uitgereikt door de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België als bekroning voor haar doctoraat.

Multipel Myeloom (MM) is de de op één na meest voorkomende hematologische kanker, gekarakteriseerd door een ongecontroleerde groei van plasma cellen in het beenmerg. Jaarlijks wordt de ziekte vastgesteld bij ongeveer 600 mensen in België, met een gemiddelde leeftijd bij diagnose van 65 jaar en een resterende levensverwachting van 7 jaar. Ondanks de therapeutische vooruitgang hervalt het merendeel van de patiënten door de aanwezigheid van residuele, dormante myeloom cellen die ontsnappen aan de huidige kankerbehandelingen.

Tijdens haar doctoraat onder leiding van prof. Karin Vanderkerken, onderzocht Kim De Veirman de interacties tussen de tumor en zijn micro-omgeving, overlevingsmechanismen van kankercellen en nieuwe strategieën in de behandeling van MM. Haar doctoraatswerk resulteerde in een significante bijdrage aan het wetenschappelijk onderzoek in MM en haar werk werd bekroond met de Prijs Dr. Karel-Lodewijk Verleysen, uitgereikt door de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.

Lees meer...

Een witte jas om de schouders krijgen; de ultieme rite de passage voor een geneeskundestudent

Afgelopen zaterdag mochten de studenten van de eerste master Geneeskunde aan de VUB voor het eerst hun witte doktersjas aantrekken tijdens de traditionele Witte Jassenceremonie.

De eerste master Geneeskunde start in het tweede semester aan de klinische stages. Het is een moment waar deze studenten al lang naar uitkijken, ook al beseffen ze dat ze er met de doktersjas en de badge van het UZ Brussel ook een hele verantwoordelijkheid bijkrijgen. De Witte Jassenceremonie markeert deze overgang van auditorium naar kliniek op een plechtige manier. Alles bij elkaar maken deze studenten zich op voor 19 maanden stage. De VUB hecht traditioneel veel belang aan een interactieve bedside teaching; de studenten starten er eerder mee dan hun collega's aan andere
universiteiten en ze lopen ook meer stages.

30 miljoen injectie voor verbeterde immuuntherapie

Betere beeldvorming immuuncellen kan behandelingen succesvoller maken

Onderzoek naar de wetenschappelijke beeldvorming van immuuncellen krijgt 30 miljoen euro subsidie. De injectie moet nieuwe methodes opleveren om immuuntherapieën op maat van de patiënt te maken en de succesgraad van behandelingen – bijvoorbeeld tegen kanker – te verhogen. Het project wordt gefinancierd door de het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie. De VUB neemt deel voor € 1.428.330 en VIB/VUB € 885.000, in totaal ruim € 1,5 miljoen.

Lees meer...

Toegangsweg via tunnel afgesloten vanaf 9 september

Vanaf maandag 9 september zal de toegangsweg met de tunnel naar de faculteit en het tijdelijk kinderdagverblijf afgesloten worden voor alle verkeer; dus ook voor voetgangers en fietsers. De gewijzigde verkeerssituatie is noodzakelijk voor de inrichting van de werf voor de bouw van het nieuwe Medisch Technisch blok van het UZ Brussel. De weg zal daarvoor tot 2027 afgesloten blijven. De aannemer zal de komende dagen signalisatie voorzien. De volgende alternatieve routes zijn voorzien:

Kom je met de auto?

Dan volg je de reeds bestaande wegwijzers naar de VUB; je houdt dus links aan en rijdt langs de Laarbeeklaan en de studentenkoten.

Kom je te voet?

Ook als voetganger kan je niet langer door de tunnel naar de faculteit stappen. Ook de trap is niet langer bereikbaar. Je kan wel via het ziekenhuis gaan (ingang consultaties) en dan route 1199 nemen naar de passerelle. Een andere optie is het voetpad over parking 3 en 4 van het UZ Brussel te gebruiken.

Kom je met de fiets?

Dan kan je ook niet langs de werfzone. Omrijden kan via Parkings 3 en 4 van het UZ Brussel, of via de route langs de Laarbeeklaan en de studentenkoten.

Op het plan in bijlage kan je de nieuwe routes bekijken.

We begrijpen dat deze gewijzigde verkeerssituatie bijkomende hinder kan veroorzaken. Er is helaas voor het UZ Brussel geen veilig alternatief om de campus bereikbaar te houden én tegelijk de omvangrijke bouwprojecten te realiseren. Voor ieders veiligheid dringen we er op aan de verkeersregels te respecteren en de werfzone niet te betreden.

Kaart AfsluitenTunnel 9 9 2019

Balanceren tussen macht en onmacht

Edgard Eeckman deelt actuele inzichten in patiënt empowerment in nieuw boek

De kwaliteit van de relatie patiënt-zorgverlener kan de zorg aan de patiënt beïnvloeden. Welke factoren spelen daarin mee? Wat is patient empowerment concreet en welke rol speelt het in die relatie? Deze vragen worden op toegankelijke wijze beantwoord in een actueel boek met nieuwe wetenschappelijke inzichten van communicatiewetenschapper en onderzoeker Edgard Eeckman PhD. Tegelijk lanceert hij samen met patiënte Inge Vandelannoote de VZW Patient Empowerment.

Edgard Eeckman, die communicatiemanager is van het UZ Brussel, doctoreerde in oktober vorig jaar in de communicatiewetenschappen aan de VUB met een doctoraat over macht in de relatie patiënt-(huis)arts en de invloed van het internet als bron van gezondheidsinformatie daarop. De kern van zijn studie was de machtsdynamiek en dat leverde hem inzichten op in de machtsdynamiek en wat patient empowerment concreet betekent. Vandaag maakt hij in het zeer actuele boek “Balanceren tussen macht en onmacht – Patient empowerment als grondslag voor gelijkwaardigheid in de relatie patiënt-arts” zijn inzichten toegankelijk voor een groter publiek. Artsen, maar ook andere zorgverleners, zorgorganisaties, patiëntenverenigingen en patiënten vinden er nieuwe inzichten in.

Lees meer...